© 2012. Goût Livres © 2010 Dariusz Smakulski.

© 2012. Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.

Tous les droits sont réservés.


====.

Adres do korespondencji firmowej w Polsce (EU):

UP W-wa 32, ul. Filarecka 3 (skr. poczt. 18), 01-583 Warszawa / Varsovie, Polska / Pologne (UE)

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

NIP 5252259929

REGON 142625649

====.
Goût Livres © 2010, Dariusz Smakulski
Numéro de TVA 5252259929
ID d'entreprise 142625649
Tel: +48 503893334
E-mail: biuro@smakubooks.com
smakubooks.com
====.

Nouveau (actuellement utilisées de façon officielle) spécimen de la société de timbre (au 8 Janvier, 2014).Le 8 Janvier 2014 - le modèle précédent du spécimen de la société de timbre (utilisé officiellement depuis le 27 Novembre 2010) n'est pas officiellement utilisé légalement.

Publikacje wydawnictwa z okresu '2010-2016 będą dostępne przez najbliższe 5 lat w Polsce jedynie na zamówienie prywatne osób lub firm lub instytucji, urzędów, etc.

Publikacje wydawnictwa z okresu 2010-2016 nie będą składowane w Bibliotekach Narodowych w Polsce.

Informacje o publikacjach z okresu 2010-2016 są dostępne i będą aktualizowane jedynie w systemie e-isbn.pl w postaci informacji oficjalnej wydawniczej na temat publikacji i wydawcy.

W innych formach publikacje z okresu 2010-2016 nie będą dostępne na rynku publikacji w Polsce przez okres najbliższych 5-ciu lat (do końca 2020 roku).

Rozliczenia finansowe każdego rodzaju związane z działalnością wydawnictwa oraz firmy w Polsce i w Europie w okresie 2010-2020 są i będą realizowane wyłącznie w urzędach i instytucjach europejskich nie polskich i nie w Polsce.

Dochód ze sprzedaży publikacji oraz z pracy firmy w okresie 2010-2020 w całości wpłynie tak, jak od 2010 i aktualnie do budżetu europejskiego - nie w Polsce i nie do budżetu polskiego.

Sprzedaż publikacji na zamówienie Klienta na terenie Polski oraz działalność firmy na terenie Polski rozliczana jest w całości w urzędach europejskich nie w Polsce w całym okresie od 2010 do 2020 roku.

Zgodnie z dok. PG II 2507/15 - PG II 80/11 - Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, oraz Biuro Studiów i Analiz - BSA III-055-267/15, Sąd Najwyższy - Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 41 oraz Najwyższa Izba Kontroli w Polsce, Departament Strategii - BOE/BOS-0511-4127/2014/MG, Biuro Organizacyjne Wydział Skarg i Wniosków - BOE-BOS.0511.3530.2015.GO.

smakubooks.com
goutlivres.(com)

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski (PL)
Goût Livres © 2010 Dariusz Smakulski (FR)

Multimedia Publisher - Poland (UE) '2010-2016.
JAN.03.2016.

Zgodnie z informacją z dn. 07 maja 2015 dotyczącą przekazania majątku firmy oraz zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym dotychczasowym, majątek firmy zostaje na wypadek śmierci prezesa i właściciela firmy własnością prezesa i właściciela firmy.

Korzystanie z majątku firmy jest oficjalnie zabronione pod rygorem wykonania kary śmierci na każdej osobie korzystającej z majątku firmy w jakiejkolwiek formie do celów własnych lub dowolnych dowolnego rodzaju - bez aktualnego oficjalnego pisemnego zezwolenia żyjącego prezesa i właściciela firmy.

Official. Actual. Poland (UE)

JAN.03.2016.
MAY.23.2015.

Informacja oficjalna.

Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski, Polska (EU), 23 maja 2015.

Osoby głosujące w zbliżających się wyborach prezydenckich na przedstawiciela ugrupowania przestępczego PiS lub osoby związane w jakikolwiek sposób z ww. ugrupowaniem lub z ugrupowaniami podobnymi lub analogicznymi do PiS lub Solidarność - nie będą mogły korzystać z materiałów wydawnictwa na czas wieczysty - bez względu na uzasadnienia lub tłumaczenia.

Zakaz korzystania z materiałów wydawnictwa obowiązuje wieczyście i nie podlega apelacji lub możliwości zmiany decyzji - dotyczy 100% wszystkich materiałów wydawnictwa z okresu od 1982 oraz materiałów z dowolnego czasu lub okresu dotyczących lub związanych w jakikolwiek sposób z ww. wydawnictwem i właścicielem ww. wydawnictwa.

Nie stosowanie się do zakazu będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi włącznie z wyrokami śmierci na ww. osobach.

Informacja oficjalna. Aktualna bezterminowo i wieczyście.

smakubooks.com
Editeur

Goût Livres (c) 2010 Dariusz SmakulskiLes bases de données de la Bibliothèque nationale à Varsovie (Pologne).


bn.org.pl


www.bnf.frISBN (63973) '2012-2014

ISBN (7899) '2012-2014


Liste des publications (archives) »Décembre 2012

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Biblioteka Narodowa - Warszawa - ZZNW KB ISBN i ISMN

Pula 100 nr (wydawca 63973)

978-83-63973-xx-y

Grudzień'2012 - PL.EU.


Aktualizacje: (październik.2013)

Info o wykorzystaniu nr ISBN 63973

DS`.PL.EU. - OCT.2013 -
Lista ISBN 63973 – przydział i informacje o publikacjach w Bazie e-isbn.pl


Lista ISBN 63973 – przydział i informacje o publikacjach (2012-2016/2017)


Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Biblioteka Narodowa - Warszawa - ZZNW KB ISBN i ISMN

Pula 1000 nr (wydawca 7899)

978-83-7899-xxx-y

Grudzień'2012 - PL.EU.


03.12.2012 - DS`.PL.EU.


Aktualizacja: (wrzesień-październik.2013)

Info o wykorzystaniu nr ISBN 7899

DS`.PL.EU. - OCT.2013 -
Lista ISBN 7899 – przydział i informacje o publikacjach w Bazie e-isbn.pl


Lista ISBN 7899 – przydział i informacje o publikacjach (pdf - 2014)


Publishing Materials'2010-2014.

(AUG-SEP.2014 - period of closing publisher's account on scrib-d.com)

pl.scrib-d.com/smakubooks/collections

Informacje dodatkowe:


Jako Firma Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

nie współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim ani żadną filią Uniwersytetu Warszawskiego, z pracownikami, kadrą lub kimkolwiek z osób pracujących na etatowych lub funkcyjnych stanowiskach Uniwersytetu Warszawskiego, jak również nie współpracujemy na jakichkolwiek zasadach lub warunkach z współpracownikami Uniwersytetu Warszawskiego w dowolnej sferze współpracy firmowej lub jakiejkolwiek współpracy w ramach Usług oferowanych i świadczonych przez Firmę Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.


Zgodnie z dokumentami Akt Sprawy:

Przestępstwa Uniwersytetu Warszawskiego.


Informacja jest oficjalna od 2010 r. i jest aktualna bezterminowo.

Dariusz Smakulski

Prezes Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.


Informations Complémentaires:

En tant que société Goût Livres (c) 2010 Dariusz Smakulski

pas coopérer avec l'Université de Varsovie ou d'une filiale de l'Université de Varsovie, employés, personnel ou toute personne avec des personnes travaillant à temps plein ou fonctionnels de l'Université de Varsovie, et ne fonctionne pas sur les modalités ou les conditions de collègues à l'Université de Varsovie dans n'importe quelle sphère de la coopération de l'entreprise ou de toute coopération dans les services offerts et fournis par la Société de Goût Livres © 2010 Dariusz Smakulski.


Selon la Loi sur les documents cas:
Les crimes de l'Université de Varsovie.


L'information est officielle depuis 2010, et est valable indéfiniment.
Dariusz Smakulski
Président Goût Livres (c) 2010 Dariusz Smakulski.

SEP.05.2014.

Informacja (przypomnienie).

Zgodnie z Art. VIII Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r.:
do Stowarzyszenia Szlachta Polska nie przyjmuje się:

'osób homoseksualnych płci męskiej, lub osób dowolnej płci - chcących być osobami homoseksualnymi płci męskiej'

[Art. VIII.3. Statut Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. 'Tak samo do Stowarzyszenia Szlachta Polska NIE PRZYJMUJE SIĘ osób:'].

SEP.05.2014.
nobles.org.pl
====.

Korzystanie z materiałów Stowarzyszenia Szlachta Polska lub korzystanie z materiałów firmy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski lub korzystanie z materiałów dowolnych prezesa ww. przez osoby określone w Art. VIII Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. - par.1, par. 2, par. 3, par. 4 - jest zakazane prawnie i oficjalnie.

Materiały stowarzyszenia, firmy, oraz prezesa obu - są dostępne bez opłat - za darmo - zgodnie z obowiązującym prawem urzędowym polskim, francuskim i europejskim - dla osób nie wymienionych w Art. VIII Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. - par.1, par. 2, par. 3, par. 4

Z poważaniem,
Dariusz Smakulski
Prezes Stowarzyszenia Szlachta Polska
Prezes Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski
NIP 5252259929
REGON 142625649
e-mail: biuro_stowarzyszenia@szlachtapolska.org
e-mail: biuro@smakubooks.com
tel. +48 503893334.
tel. +48 507408854.
Polska (EU).

szlachtapolska.org
smakubooks.com
SEP.05.2014.
====.


Statut Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r.

Zestawienie wyjazdów krajowych i zagranicznych.


Okres: 1977 r. do 2016 r.


Wyjazdy zagraniczne / delegacje:


Paszport PRL i RP (EU) - okres ważności od Dziecko do 17.gru-dec.1999 - DS`.PL.EU. -


Paszport RP (EU) - okres ważności od 17.gru-dec.1999 do 17.gru-dec.2009 - DS`.PL.EU. -


Wyjazdy bez wpisów paszportowych (1999-2009).1977- 1982 Leningrad (Petersburg) - Rosja (Związek Radziecki)

1995 sierpień - Słowacja

1997 maj - Słowacja, lipiec - Wilno, Troki, inne - Litwa, Łotwa, Estonia, grudzień/styczeń - Praga (Czechy)

1998 luty - Białoruś

1999 grudzień/styczeń - Paryż (Francja)

2002 sierpień - Wilno (Litwa)

2004 wrzesień - Lwów (Ukraina)

2005 sierpień - Słowacja

2009 lipiec - Paryż (Francja), grudzień/styczeń - Paryż (Francja)

2014 wrzesień - Praga (Czechy), Wiedeń (Austria), Monachium (Niemcy), Paryż, Francja (EU), październik-grudzień Lille (région Nord-Pas-de-Calais, France, EU)

2015 styczeń - czerwiec - Lille (région Nord-Pas-de-Calais) - France (EU)

2016 sierpień / wrzesień - Rennes-le-Château, France (EU), Paryż (Francja)

Wyjazdy krajowe / delegacje:

1977-1990 Rabka k./ Myślenic, Rogowo, Międzyzdroje, Jurata, Krynica Morska, Świnoujście, Jawornik k./ Myślenic, Hel

1991 lipiec-sierpień.1991 - Rogowo / Międyzdroje (?) - spr.

1995 sierpień.1995 - Tatry / Bukowina Tatrzańska / Zakopane i okolice

1996 luty.1996 - Szczyrk / Stożek k./ Wisły (Beskid Śląski)

1997-1998 lipiec.sierpień - Czersk (woj. Mazowieckie), Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród (stary most na Wiśle - drewniany), Sochaczew, Żelazowa Wola - wycieczka rowerowa jednodniowa z Warszawy do Warszawy dookoła Parku Kampinowskiego (ok. 179 km).

1999 czerwiec.1999 - Piotrków Trybunalski / Częstochowa / Góra Żar / Góra Kalwaria / Kraków / Kielce / Radom - wycieczka rowerowa z Warszawy do Warszawy PRZEZ Górę Żar (Beskid Mały)

2002 sierpień.2002 - Malbork / Elbląg / Frombork / Braniewo / Krynica Morska

2003 Uście Gorlickie (Bieszczady)

2005 lipiec-sierpień.2005 - Jastarnia / Jurata (Pomorze)

2006-2009 Jastrzębia Góra, Krynica Górska

2010 Poznań, listopad.2010 - Wrocław

2011 Poznań

2012 lipiec - Cieszyn / Ustroń k./ Wisły (Śląsk Cieszyński) / Katowice

2012 Poznań, sierpień.2012 - Dęblin k./Lublina

2013 lipiec.2013 - Dęblin k./ Lublina, sierpień.2013 - Olecko / Warmia / Mazury, listopad.2013 - Kujawy i Pomorze

2015 kwiecień - Toruń - Światowy Dzień Książki 2015 - 'Twórzmy Nowe Legendy', 06-09 sierpień - Olecko - Warmia/Mazury, sierpień/wrzesień - Malbork, Elbląg, Frombork, Braniewo, Olsztyn - Warmia/Mazury

KARTY KLIENTA


Selgros: Nr 803636 (aktywna od 2011)

Makro: Nr 001 2264 (dezaktywowana w 06.2014, zwrot nieaktywnej karty - do utylizacji - w POK Makro Hala Warszawa-Bielany w dn. 01.07.2014)

Makro: Nr 026 1238 (aktywna od 06.2014)
PRACOWNICY


Formularze i DrukiRachunek do Umowy Zlecenia - lista wzorów pierwotnych.


Umowa Zlecenia - Rachunek - przykład.


Aneks do Umowa Zlecenia - Rachunek - Lista zrealizowanych zadań i zakres obowiązków.

WŁASNOŚĆ FIRMY / TESTAMENT


Dokumenty aktualne na 2017 rok (dotyczy przekazania majątku firmy i majątku właściciela firmy) - dostępne u osób właściwych.

Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Żoliborza - ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

Jest OK (dn. 20.05.2013) - wszyscy żywi - Testament w mocy - Dziękuję -


Z poważaniem na wieczność,

Dariusz Smakulski


Warszawa, POLSKA (EU),

dn. 20.maja.2013

godz.: 12:59CET.

DS`.PL.EU.Testament - 02.Marca.2013 - Dariusz Smakulski - Fragment - DS`.PL-EU.2013.Wniosek dowodowy - Testament - Prok. Rej. W-wa Żolib. - PL - 24.04.2013 - DS`.PL.EU. -Data wpływu: 26.04.2013


Dokończenie snu o Kobiecie... - szkoła i klasa w stylu lat 50-tych - DS`.PL.EU. - NOV.08.2013 -
Aneks do Testamentu z dn. 02.marca.2013

(dokumenty znajdują się w Prokuraturze Rejonowej dla W-wy Żoliborza, ul. Karmelicka 9, Warszawa)


WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI KIEDYKOLWIEK W FIRMIE

SMAKU BOOKS © 2010 R. DARIUSZ SMAKULSKI

NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH / UMÓW O PRACĘ -

PISEMNYCH - ZWERYFIKOWANYCH - FAKTYCZNYCH (PRAWDZIWYCH)


OTRZYMUJĄ Z MAJĄTKU FIRMY SMAKU BOOKS © 2010 R. DARIUSZ SMAKULSKI


PENSJE PRACOWNICZE (WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE) DOŻYWOTNIE,

A W RAZIE ŚMIERCI PRACOWNIKA - PENSJA ZOSTAJE WYPŁACANA NA NAJBLIŻSZĄ RODZINĘ ZMARŁEGO PRACOWNIKA - W KWOCIE WALORYZOWANEJ ZGODNIE Z USTAWĄ - OKREŚLONEJ POCZĄTKOWO W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRACĘ / UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

(ZATRUDNIENIE W FIRMIE SMAKU BOOKS © 2010 R. DARIUSZ SMAKULSKI).


POWYŻSZA PENSJA PRACOWNIKA FIRMY SMAKU BOOKS © 2010 R. DARIUSZ SMAKULSKI

ZOSTAJE ANALOGICZNIE PRZEKAZAYWANA PO ŚMIERCI CZŁONKA RODZINY PRACOWNIKA

FIRMY SMAKU BOOKS © 2010 R. DARIUSZ SMAKULSKI

NA KOLENJYCH CZŁONKÓW RODZINY PRACOWNIKA SMAKU BOOKS © 2010 R. DARIUSZ SMAKULSKI


ZGODNIE Z DOKUMENTAMI I WARUNKAMI OKREŚLONYMI.

(Testament z dn. 02.marca.2013) oraz niniejszym Aneksem z dn. 18.maja.2013 do testamentu z dn. 02.marca.2013) - zasada powyższa określona w Aneksie z dn. 18.maja.2013 dotycząca wynagrodzeń dla pracowników Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski obowiązuje dowiecznościowo - zawsze - w czasie nieokreślonym w przyszłości.


Z poważaniem,

Prezes Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Informacja z dn. 18.maja.2013

godz.: 16:45CET.

DS`.

====.

PL.EU.


par DS`.PL-EU.

MAR.07.2018T11:32CET. dernière mise à jour