Strony internetowe kryminalne (zakaz korzystania ze stron i usług):


lesgo.pl

genealogiapolska

atariarea

atarionline

mysli.com.pl (grupa kryminalna o nazwie MicroProject)

facebook

e-isbn.pl (październik 2019 - zakończenie współpracy z e-isbn. Powód: współpraca e-isbn z usługami kryminalnymi typu: Facebook, Google. Priorytet bezpieczeństwa i rozumu.)

makro.pl (zak. współpracy w styczniu 2020 z powodu współpracy kryminalnej z Bank Pekao SA - faktura z grudnia 2019)


Wykluczeni ze współpracy - zakaz współpracy bezterminowy (nie podlega zmianie w przyszłości i w przeszłości):

(informacje i dokumenty potwierdzające zakaz współpracy za okres 2010-2018)


Instytut Francuski - dotyczy całego świata - zakaz jakiejkolwiek współpracy z osobami związanymi lub współpracującymi z dowolną filią Instytutu Francuskiego na całym świecie (2018 - zażalenie egz. DELF B2 z czerwca 2016 - oczekiwanie na decyzję Ministerstwa Edukacji we Francji, plus odszkodowania i odsetki terminowe


Uniwersytet Warszawski, Polska - zakaz współpracy z uczelnią i z osobami dowolnie klasyfikowanymi, współpracującymi z Uniwersytetem Warszawskim w jakimkolwiek zakresie współpracy - dotyczy całego świata (2018 - oczekiwanie na zwrot czesnego, zwrot dokumentów, plus odszkodowania i odsetki terminowe


Uniwersytet Lille 3, Francja - zakaz współpracy z uczelnią i z osobami dowolnie klasyfikowanymi, współpracującymi z Uniwersytetem Lille 3, Francja w jakimkolwiek zakresie współpracy - dotyczy całego świata (2018 - oczekiwanie na dokumenty administracyjne z 2015 roku i z 2016 roku, oczekiwanie na wyjaśnienie dokonania kradzieży dokumentów polskiego obywatela, oszustwa, kradzieże, etc., plus odszkodowania i odsetki terminowe)


Bank Polska Kasa Opieki SA / Bank Pekao SA - zakaz współpracy z bankiem i jego filiami na całym świecie, oraz zakaz współpracy z osobami dowolnie klasyfikowanymi współpracującymi z ww. (2018 - oczekiwanie na zwrot 10 Euro ukradzionych z bankomatu w Paryżu - Francja w 2010 roku, 550 zł. ukradzionych z rachunku klienta Pekao SA, plus odszkodowania i odsetki terminowe)


Alior Bank - zakaz współpracy z bankiem i jego filiami na całym świecie, oraz zakaz współpracy z osobami dowolnie klasyfikowanymi współpracującymi z ww. (2018 - oczekiwanie na zwrot ukradzionej przez Alior Bank kwoty: 140,00 zł., plus odszkodowania i odsetki terminowe)


Idea Bank / Tax Care - zakaz współpracy z bankiem / firmą i jego filiami na całym świecie, oraz zakaz współpracy z osobami dowolnie klasyfikowanymi współpracującymi z ww. (wieloletni przestępcy kryminalni - zakaz współpracy jest zasadniczy i zawsze)


Getin Bank - zakaz współpracy z bankiem i jego filiami na całym świecie, oraz zakaz współpracy z osobami dowolnie klasyfikowanymi współpracującymi z ww. (odmowa współpracy ze strony banku w 2010 lub 2011 roku - co kończy współpracę ostatecznie


Orange SA, PTK Centertel - zakaz współpracy z firmą i jej filiami na całym świecie, oraz zakaz współpracy z osobami dowolnie klasyfikowanymi współpracującymi z ww. (2018 - oczekiwanie na odblokowanie telefonów firmowych zablokowanych przez Orange SA w 2013 roku i w 2012 roku, oczekiwanie na świadczenie usług internetu zgodnie z umową z 2011 roku, pozostałe przestępstwa kryminalne, etc., plus odszkodowania i odsetki terminowe


Portal o tematyce książkowej na domenie internetowej "lubimyczytac . pl" (Lubimyczytac . pl sp. z o.o) - spółka kryminalna, zakaz współpracy z firmą i jej filiami na całym świecie, oraz zakaz współpracy z osobami dowolnie klasyfikowanymi współpracującymi z ww.


Potwierdzenie zakazu współpracy z Polską Izbą Książki i z osobami współpracującymi z ww. Zgromadzone dokumenty z okresu 2010 - 2018 z pracy PIK potwierdzają zakaz współpracy z PIK. Decyzja nie podlega zmianie w okresie przyszłym. Osoby współpracujące z PIK na jakichkolwiek zasadach są wykluczone ze współpracy z tym samym uzasadnieniem.


Zakaz współpracy z instytucjami i osobami finansującymi, lub wspierającymi studentów, lub uczelnie / szkolnictwo wyższe - dotyczy całego świata.
Weryfikacja współpracy:Poczta Polska - próba ukradzenia adresu skrytki pocztowej podczas ważności umowy bezterminowej (procedury kryminalne podobne do skazanej za wielokrotne przestępstwa kryminalne firmy: Orange SA), intencjonalne notoryczne niedostarczanie przesyłek, w tym urzędowych, na adres skrytki pocztowej z informacją kryminalną (nieprawdziwą) ze strony Poczty Polskiej, że "przesyłka nieodebrana" (faktycznie: przesyłka niedostarczona) - do wyjaśnienia kradzież skrytki pocztowej na umowie bezterminowej (!) - aktualne (2019).
[tmp dec-2016/2017] Do końca lutego 2017 aktualizacja i uzupełnienie informacji z opinią o osobach współpracujących na zasadach umów jak we współpracy udokumentowanej 2005-2016.

Podsumowanie współpracy z instytucjami, urzędami, bankami, firmami, etc. za okres 2010-2016.

smakubooks.com
'2010-2016.
summaries - cooperation, dec.2016.
====

URZĘDY / INSTYTUCJE

Wkrótce aktualizacja i uzupełnienie zbiorczo za okres 2010-2015.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych - I Oddział w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Żoliborz, 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 151 - (OK)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział Warszawa Śródmieście, ul. Senatorska 6/8, Warszawa - brak możliwości wyegzekwowania składek ZUS od płatnika od 2009 roku do aktualnie (styczeń 2017) - kontynuowanie procedur egzekwowania zaległych składek z 2009 roku.

pueZUS - (OK) - szczegóły w opisie szczegółowym funkcjonowania platformy elektronicznej ZUS w okresie 2011-2016EUGO - testy z okresu 2011 lub 2013 były jeszcze psujące się, nie było w j. angielskim, francuskim, jedynie w j. polskim. Wyniki testów 'odklikują' się, a niektórych testów nie można ukończyć pomimo nawet wielokrotnego ukończenia potwierdzonego testu cząstkowego, stąd nie można pobrać certyfikatu ukończonego szkolenia. Certyfikaty ukończonych szkoleń z okresu 2011-2013 znikają z kont użytkowników, jakby nie istniały i nie można odzyskać. Warto drukować certyfikaty i wyniki na papier lub do pliku własnego. Do sprawdzenia w styczniu 2017 jaki jest aktualny stan usług EUGO w relacji do stanu z 2011 lub 2013 roku.

Urząd Patentowy RP - (OK) za początek współpracy w 2016.Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - (OK)

PKP i przewoźnicy kolejowi oraz transport miejski - firmy tradycyjne wieloletnie w Polsce - OK (z wyłączeniem nowych przewoźników)

PKS i przewoźnicy krajowi i międzynarodowi autobusowi - opisy szczegółowe przy każdej usłudze zrealizowanej w okresie 2010-2016 (do uzupełnienia)

Koleje Mazowieckie-KM Sp. z. o.o., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 26

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa - (OK) w ocenie praktyczności usługi i jakości usługi - (nie OK) w kwestii opłat za usługi niestandardowe, uzasadnienie w dokumentach urzędowych za okres 2010-2016.Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., skr. poczt. nr 75, 02-696 Warszawa 113 - (OK)

Pierwszy Urząd Skarbowy, Warszawa-Śródmieście, 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 - (OK) - z zastrzeżeniami drobnymi konkretnymi (w załączniku za okres 2010-2016)

Izba Skarbowa w Warszawie, skr. poczt. nr 81, 00-967 Warszawa 86 - (OK) - do weryfikacji w dokumentach za okres 2010-2016 w 2017 rokuSąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie - I Wydział Cywilny, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa - (?) - za dotychczasowy okres współpracy - uchybienia kryminalne i podstawowe kompetencyjne, decyzje nieprawomocne jako prawomocne => do weryfikacji kompetencje LUB domniemana współpraca z przestępcami kryminalnymi w Polsce i na świecie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział ds. Upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa - nie są rozpatrywane sprawy kryminalne, gospodarcze, przestępstwa na wielką skalę, etc. bez opłacenia procesu => domniemana współpraca z przestępcami gospodarczymi i kryminalnymi w Polsce, w Europie i na świecie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie - VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin - przestępcy kryminalni - (OK) w ocenie systemu sądu elektronicznego, wyróżnienie za jakość obsługi/usługi pod względem administracyjnym / systemowym - (nie OK) w ocenie podejmowanych decyzji - Sąd Rejonowy Lublin-Zachód podejmuje wyłącznie przestępcze decyzje, czyli niezgodne z prawem i dokumentami dostarczonymi, czyli przestępstwa kryminalne, gospodarcze, prawne, urzędowe, sądowe, prokuratorskie, wszelkie 100% kodeksów wszelkich prawnych - do zlikwidowania i zweryfikowania 100% dotychczasowych spraw prowadzonych w Sądzie rejonowym Lublin-Zachód)

Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa - (OK) - do podsumowania w 2017 za okres 2010-2016.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa - sędziowie wydają wyroki w imieniu Sądu Rzeczypospolitej Polskiej 'na wiarę' dla przestępców bez uzasadnienia - skazując poszkodowanych. Czubki albo kryminaliści nieświadomi, nie wiadomo, brak umiejętności czytania prostych tekstów w j. polskim, brak rozumienia dokumentów, tekstu, upośledzeni umysłowo (np. sędzia Ewa Dmitruk - brak rozumu i świadomości) => skierowanie na leczenie psychiatryczne i odebranie uprawnień 1Ds 987/12/UM - analogicznie prokurator Ćwirta / Ćwirt K. - osoby upośledzone umysłowo, niebezpieczne ze względu na brak rozumu, świadomości i umiejętności czytania i rozumienia, brak funkcji myślowych.Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa

Prokuratura Generalna, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa - (OK) - za okres współpracy dotychczasowej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie - Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa (?) - za okres współpracy dotychczasowej, uzasadnienie: wykonywane są podstawowe czynności urzędnicze w postaci gromadzenia dokumentów i informowania interesantów o zbieraniu dokumentów, sprawy nie są rozpoznawane i nie są podejmowane decyzje zgodne z procedurami urzędowymi w wymiarze 100%

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa / ul. Krasińskiego 65, Warszawa - praca urzędników w Prokuraturze-Żoliborz zależy od pracownika zajmującego się sprawą, tożsamo decyzje w sprawach zależą od urzędnika / prokuratora, w zależności do jakiego prokuratora trafi sprawa, można mieć umorzoną lub prowadzoną, lub prowadzoną analogicznie jak w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie - na zasadzie umarzania 'aż do umorzenia' celem gromadzenia dokumentów w celach niejasnych - prawdopodobnie przestępcy na urzędach w prokuraturach analogicznie jak w Prokuraturze Okręgowej i Rejonowej Śródmieście).

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa - przestępcy na urzędach - zgodnie z dok. akt spr.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie, 02-114 Warszawa, ul. Wiślicka 6 (nie OK) - uzasadnienie: przestępcy na urzędach - zgodnie z dok. akt spr.) - nie wykonywanie podstawowych obligatoryjnych czynności bieżących przez prokuratorów potwierdzanych przez sąd na wniosek prokuratury, celem nie realizowania czynności obligatoryjnych => domniemana współpraca prokuratorów oraz sądów współpracujących z przestępcami na terenie WarszawyWojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście, 01-558 Warszawa, ul. Mierosławskiego 22 - (OK)Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie - do czasu weryfikacji i uregulowania płatności aktualnie rejestrowanych na rachunku ubezpieczonego w okresie 1996-2016 - w trakcie... - jak dotychczas (OK).

Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ - (OK) za udokumentowany okres korzystania w zakresie udokumentowanym ok. 2012-2016 => do weryfikacji w 2017 celem podsumowania i oceny.

SPZOZ w Łodzi, 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 - weryfikacja dodatkowa zasadna w trakcie - zgodnie z dok. akt. spr. (okradanie pacjentów i osób dowolnych z materiałów każdych możliwych na cele prywatne pracowników lub współpracowników SPZOZ, w tym udostępnianie materiałów skradzionych do zagranicznych współpracowników, uczelni, osób prywatnych, etc. w tym USA i inne państwa 'dalekie', realizowanie projektów własnych wieloletnich (długoterminowych) kosztem osób dowolnych wybieranych wg kryteriów dowolnych potrzeb własnych

SPZOZ w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, Warszawa - (OK)

Szpital Neurologiczno-Psychiatryczny - ul. Jana Sobieskiego 9, Warszawa - (OK)

Mazowieckie Centrum Psychiatrii 'Drewnica' - 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1 - (OK)Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie, Warszawa - (OK) - z adnotacją: nie wiadomo, czy funkcjonuje korespondencja mailowa z interesantami oraz procedury związane ze zgłoszeniami / wnioskami drogą e-mailową

Komenda Rejonowa Policji Warszawa-Śródmieście, ul. Wilcza 21, Warszawa - (OK) - sprawa skradzionych bagaży w Hostel Tamka W-wa do zweryfikowania w kwestii wykonanych / nie wykonanych czynności przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę (szczeg. raporty ze sprawy na 2017 rok)

Komenda Rejonowa Policji Warszawa-Śródmieście, ul. Dzielna, Warszawa - (OK) - sprawa skradzionych bagaży w Hostel Tamka do kontynuacji przez WŚ w 2017 na wniosek prokuratury W-wa Śródm. Północ, weryfikacja funkcjonariuszy nachodzących mieszkańców nad ranem z pytaniem 'Co się tu dzieje' - czy są funkcjonariuszami, czy przebierańcami (przestępcami na zlecenia prywatne) w mundurach, pozost. do weryfikacji w dok. 2010-2016.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa-Żoliborz, ul. Rydygiera, Warszawa - (OK) - dokumenty dot. zwrotu skradzionego profilu Facebook (2010-2011) do realizacji w 2017 roku (dod. przeszkolenie dla funkcjonariusza prowadzącego sprawę w zakresie czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem i sporządzania dokumentów w sprawach bieżących związanych z przedmiotem wniosku / sprawy prowadzonej

Komenda Rejonowa Policji Warszawa-Bemowo, ul. Raginisa, Warszawa - (OK)Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - (OK) - do podsumowania w 2017 po podsumowaniu wyników pracy zgodnie ze zgromadzonym materiałem za 2010-2016

Ministerstwo Gospodarki RP - Szkolenie - Elektroniczny Punkt Kontaktowy (2013) - (OK)Biblioteka Narodowa w Warszawie, Al. Niepodległości, Warszawa - opisy szczegółowe faktycznej współpracy oraz funkcjonowania BN za okres 2010-2019 wkrótce.

Biblioteki Publiczne Warszawa-Śródmieście - uzasadnienie szczegółowe wkrótce - zgodnie z dok. akt. spr.).Polska Izba Książki - zakaz współpracy wieczysty - uzasadnienie udokumentowane w dotychczasowej współpracy w okresie 2015-2016, dodatkowe uzasadnienie: współpraca PIK z Bankiem Pekao SA, dod. uzasadnienie: upadek rynku książki w Polsce, PIK oznaczona jako firma kryminalna dotowana z funduszy europejskich. => PIK do likwidacji, zarząd upośledzony umysłowo, przestępcy kryminalni i gospodarczy.


UCZELNIE WYŻSZE / INSTYTUTY NAUKOWE

Uniwersytet Warszawski w Warszawie z siedzibą główną ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa - zakaz współpracy wieczysty - uzasadnienie: brak możliwości współpracy na jakichkolwiek zasadach w okresie od 2009 do 2017 (wielokrotna odmowa współpracy ze strony UW), Uniwersytet Warszawski zaklasyfikowany do firm windykacyjnych, analogicznie jak Orange SA - przestępstwa międzynarodowe finansowe i gospodarcze oraz kryminalne, złodziejstwa, etc. na skalę globalną w kosztach i skutkach nie do oszacowania w okresie 5-letniej aktualnej weryfikacji działalności Uniwersytetu Warszawskiego z okresu ostatnich 80 lat funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce i na Świecie, analogicznie jak Orange SA - poziom masowego ludobójstwa - zgodnie z dok. akt. spr. dot. Uniwersytetu Warszawskiego - zakaz współpracy z osobami współpracującymi z UW.

Uniwersytet Warszawski - Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (dawniej IINiSB) - do weryfikacji pracownicy i kadra - sprawa sądowa - do wyjaśnienia w prokuraturze i w sądzie w Warszawie - zgodnie z dokumentami 2006-2016 - zakaz współpracy na okres wieczny.

Uniwersytet Lille 3 we Francji - zakaz współpracy wieczysty - uzasadnienie udokumentowane w dotychczasowej współpracy w okresie 2009-2016 - kontynuowanie sprawy kryminalnej w prok. francuskiej i w sądzie okręgowym we Francji. Uczelnia do likwidacji z powodów kryminalnych - zakaz współpracy z osobami współpracującymi z Univ. Lille 3, Francja.

Instytut Francuski w Warszawie - w czerwcu 2017 ostatnia weryfikacja - jak dotychczas brak kompetencji pracowników, administracji i egzaminatorów do wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowiskach lub do pełnienia funkcji zleconych => skierowanie wniosku do weryfikacji kompetencji egzaminatorów (uprawnienia posiadane oraz znajomość j. francuskiego na poziomie wystarczającym do egzaminowania studentów lub prowadzenia zajęć z j. francuskiego) => do weryfikacji przez prokuraturę.


FIRMY / KONTRAHENCI PRYWATNI

Atari SA - brak informacji o licencjach i własnościach oraz prawie do produkcji podzespołów Atari 65XE => realizacja projektu wraz z produkcją pełnego systemu sprzętowo-programowego Atari 64-bit z elementami sprzętowymi i programowymi systemu na bazie Atari 65XE we własnym zakresie => weryfikacja praw i licencji do elementów systemu Atari 65XE przed etapem produkcji na zamówienia klientów.


BANKI / INSTYTUCJE / FIRMY FINANSOWE

Podsumowanie współpracy za okres 2010-2017.


- PKO BP - zakaz współpracy - bank kryminalny - kradzieże informacji na cele kryminalne, marketing kryminalny (rozprowadzanie informacji o klientach banku na cele kryminalne do osób współpracujących z bankiem, w tym przetwarzanie kryminalne informacji niejawnych i poufnych ze skutkami kryminalnymi trwałymi - olbrzymie koszta Klientów nie tylko finansowe na skutek działań banku) - możliwe, że bank należy do grup kryminalnych typu finansowo-żydowskie - wtedy do likwidacji wojskowej analogicznie, jak TaxCare, IdeaBank i Orange SA.

- Alior Bank - zakaz współpracy wieczysty z uzasadnieniem: pobieranie wieczystych opłat za prowadzenie rachunku bezużytecznego - Klient nie może korzystać z rachunku Alior Bank, będąc zmuszonym uiszczać comiesięczne opłaty bankowe za prowadzenie rachunku nieużywalnego przez okres wieczny. (brak logicznego sensu prowadzenia rachunku opłacanego comiesięcznie przy braku możliwości korzystania z rachunku w zakresie 100% opłacanego miesięcznie rachunku => rachunek do likwidacji z przyczyn logicznych. Logiczne.)

- Bank J. Safra Sarasin Ltd. S.A. Przedstawicielstwo w Polsce - brak kontaktu z oddziałem w Polsce przez okres dłuższy niż logicznie sensowny (grudzień 2016) usprawiedliwiony okresem świątecznym => weryfikacja możliwości współpracy zgodnie z wymaganiami Klienta (styczeń 2017) - (OK) - oferty banku wydają się być funduszami inwestycyjnymi, weryfikacja możliwości korzystania z usług banku na zasadach 'ROR-lokata prywatna' określonych w umowie indywidualnej z pominięciem przeznaczenia funduszy zgromadzonych na rachunku na inwestycje bankowe. Brak możliwości korzystania z usług banku bez osobistego stawiennictwa w oddziale banku w Szwajcarii. Do ponownej weryfikacji usługi banku w kwestiach oczekiwanych przez Klienta w terminie późniejszym.

- Bank Polska Kasa Opieki SA oraz osoby współpracujące z ww. Bankiem Pekao SA (dotyczy obszaru całego świata) - zakaz współpracy wieczysty z uzasadnieniem udokumentowanym w okresie 2010-2016 - sygn. akt XGU 221/14 - X Wydz. Gospodarczy ds upadłościowych i naprawczych Sądu Rej. dla m.st. Warszawy - dotyczy likwidacji banku Pekao SA w Polsce i na świecie.

- Bank Pekao SA - Centrum Dystrybucji Korespondencji, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 288 (ocena 1 za dotychczasową współpracę, uzasadnienie: firma windykacyjna, przestępcy gospodarczy i kryminalni oraz wielu kodeksów postępowań - wniosek o ogłoszenie upadłości Banku Polska Kasa Opieki SA - zgodnie z dok. Akt. Spr. X Wydz. Gospodarczy w Warszawie)

- Banki w Polsce => jak w okresie 2010-2017 => zakaz współpracy z jakimikolwiek i ze wszystkimi bankami polskimi w kwestiach każdych, z wyjątkiem bieżących drobnych operacji finansowych comiesięcznych w kwotach nie przekraczających limitów dla rachunków typu 'junior baby' (do 1,000 zł. lub 10,000 zł. max. miesięcznie) => czyli nie na cele firmowe i jakiekolwiek istotne, jedynie na bieżące drobiazgi nieistotne w kwestiach opiniowanych typu 'współpraca' (nawet na poziomie klienta prywatnego niekorporacyjnego, a nawet jako dziecko poniżej 15-tego roku życia).

- GetinBank - zakaz współpracy wieczysty z uzasadnieniem: udokumentowana odmowa współpracy ze strony GetinBank w okresie rozpoczynania działalności w okresie 2010-2011.

- Idea Bank - zakaz współpracy wieczysty - uzasadnienie udokumentowane w dotychczasowej współpracy w okresie 2010-2016 oraz udokumentowana odmowa współpracy ze strony IdeaBank w okresie rozpoczynania działalności (2010-2011) z pobraniem dokumentów finansowych na cele kryminalne w momencie rozmowy o ew. finansowaniu rozpoczęcia działalności gosp. / kredycie na inwestycje firmowe - ze strony IdeaBank.

- Idea Money S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa - pracownicy Idea Bank zapraszają na rozmowę, zabierają dokumenty finansowe przyniesione / dostarczone przez Klienta i żegnają - oznaczenie Idea Bank jako firmę windykacyjną przestępczą gromadzącą dokumenty finansowe i dowolne możliwe do zdobycia od Klienta - innych czynności pracowniczych nie prowadzi firma Idea Bank w Polsce - oprócz dobrej jakości obsługi bankowej typu skarbonka z dobrym interfejsem użytkownika: (OK) - uwaga! środki zgromadzone na rach. Idea Bank mogą zniknąć w każdej dowolnej chwili z powodów dowolnych udokumentowanych - nie można odzyskać

- ING Bank Śląski - (OK) - przydatny do bieżących comiesięcznych rozliczeń nieistotnych drobnych.

- Narodowy Bank Polski (NBP) - absolutny zakaz współpracy do czasu rozwiązania NBP, dokonania weryfikacji i zwrotów oraz porządków. Uzasadnienie istotne równoległe: współpraca i finansowanie kryminalnych grup tzw. 'biznesowych' będących sektami religijnymi oraz realizowanie projektów kryminalnych finansowych na dużą skalę, dodrukowania banknotów i bilonu oraz pozostałe przestępstwa kryminalne w skutkach trudnych do oszacowania w okresie 2005-2016.

- TaxCare SA z siedzibą w Warszawie - zakaz współpracy wieczysty - uzasadnienie udokumentowane w dotychczasowej współpracy w okresie 2010-2016 (niewywiązanie się z umowy ze strony TaxCare za rok 2011 aż do aktualnie (styczeń 2017)… skutkujące kosztami administracyjnymi dla przedsiębiorcy określonymi ze strony Urzędu Skarbowego w Warszawie). księgowość jest prowadzona dla firm zgodnie odwrotnie niż z Umową o Prowadzenie Księgowości, narażanie klientów TaxCare SA na szkody finansowe, gospodarcze i karne, sądowe łącznie z zamykaniem i likwidowaniem firm Klientów TaxCare SA ze względów przestępstw firmy TaxCare SA - firma windykacyjna analogicznie jak IdeaBank lub Orange SA PTK Centertel - firmy do likwidacji a pracowników zabija się i liczy i likwiduje na sposób wojskowy.

- PZU SA - zakaz współpracy wieczysty - ze względu na rozpoczynanie współpracy kryminalnej z Pekao SA.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 100% wszystkie instytucje / osoby prawne lub fizyczne chłopskie lub współpracujące z ww. - absolutny zakaz współpracy ze względu na trudne jak dotychczas do oszacowania w podsumowaniu zbiorczym przestępstwa gospodarcze i kryminalne wieloletnie w Polsce na ogromną skalę w okresie udokumentowanym aktualnie 2005-2016.

- AXA S.A - (OK) - za okres współpracy udokumentowany (2010-2016) => do wypłaty środki wpłacone przez płatnika na rachunek AXA w kwocie 'wypracowanej' oczekującej z rosnącym oprocentowaniem comiesięcznym dla zgromadzonych środków przez na najbliższe 25 lat pierwszego okresu współpracy.

- STU Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot - (OK) - za okres udokumentowany (2010-2013).

- Provident SA - ul. Polna 11, 00-633 Warszawa - (OK) - przydatni są, są bogaci, mogą czekać, nigdy im się nie spieszy, ważne, żeby oddać co w umowie, jak żydom i spokój, więcej nie przychodzą... nie trzeba ich zabijać jako kryminalnych żydów, przychodzą tylko po swoje 'zgodnie z umową', aż można zamknąć umowę i wolne.

- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Grupa Kapitałowa KRUK SA - (to jakieś prywatne osoby chore umysłowo, pewnie kryminaliści - do spr. urzędowego).

- KRD BIG SA Wrocław - zakaz współpracy (firma kryminalna).

- KRD Kaczmarski- zakaz współpracy (firma kryminalna na zlecenia KRD BIG SA Wrocław).

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław - osoby upośledzone umysłowo, niebezpieczne ze względu na brak rozumności, uchybienia w pracy ze skutkami wielokrotnymi kryminalnymi nieodwracalnymi, współpraca z dłużnikami w celach kryminalnych, przestępcy finansowi i kryminalni we współpracy z wieloma innymi przestępcami gospodarczymi, finansowymi i kryminalnymi => usługodawca do likwidacji.

- Intrum Justitia Sp. z o.o.: likwidacja firmy kryminalnej - pracownicy Intrum Justitia SP. z o.o. są osobami bezrozumnymi, są przestępcami nie rozumiejącymi, dlaczego popełniają przestępstwa kryminalne i gospodarcza na co dzień zgodnie z procedurami pracy stosowanymi w firmie Intrum Justitia pP. z o.o. - czyli są przestępcami w wymiarze absolutnym 100% - przestępstwa kryminalne, gospodarcze, urzędowe, sądowe, etc. - wniosek o ogłoszenie upadłości firmy i więzienia psychiatryczne edukacyjne dla wszystkich pracowników firmy Intrum Justtitia Sp. z o.o. - oraz skierowanie na przebadanie, czy mają rozum i logiczne myślenie oraz badanie wzroku.WYDAWNICTWA, KSIĘGARNIEUSŁUGI INTERNETOWE / SERWERY / DANE I INFORMACJE / HOSTING / USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE GLOBALNE

- superhost.pl - (OK) - dotyczy opłaty domen - szczeg. w okresowych ankietach / opiniach o usługodawcy

- biznes-host.pl - (OK) - dotyczy hostingu i usług standardowych związanych (serwery wirtualne - poczta, hosting domen, etc.) - szczeg. w okresowych ankietach / opiniach o usługodawcy

- home.pl - zakaz współpracy (udokumentowano w okresie 2010-2016)

- Grupa Micro Project - zakaz współpracy (udokumentowano w okresie 2010-2017) - pracownicy upośledzeni umysłowo, niekompetentni, oszustwa, kradzieże, przestępstwa kryminalne i obyczajowe (w tym dotyczy osób nieletnich), nie wykonywanie obowiązków, nie realizowanie umów z klientami, nie wywiązywanie się z obowiązków i umów, bagatelizowanie zgłoszeń, dziwne zachowania pracowników wskazujące na zaburzenia umysłowe niebezpieczne dla pracowników i dla klientów usługodawcy. Firma weryfikowana przez prokuraturę i służby właściwe.

- Orange SA, Customer Service, PTK Centertel Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice - w ocenie jakości usług internetu mobilnego, ocena 2 w jakości usług telefonii komórkowej, ocena 1 w ocenie usług dla użytkowników prywatnych lub firmowych - wniosek o ogłoszenie upadłości Orange SA PTK Centertel SA - oznaczenie: firma windykacyjna, szkody użytkowników prywatnych lub firmowych każdego dowolnego wymiaru lub rodzaju weryfikowania szkód sięgają ludobójstwu masowemu - zgodnie z dok. akt. spr. - sprawa kryminalna międzynarodowa, przestępczość zorganizowana, egzekucja sądowa całego majątku Orange SA PTK Centertel SA, weryfikacja na okoliczność współpracy z Bankiem Pekao SA i przestępcami ukraińskimi oraz firmami przestępczymi windykacyjnymi gospodarczymi lub kryminalnymi na terenie całej Europy

- Orange SA - zakaz współpracy wieczysty - uzasadnienie udokumentowane w dotychczasowej współpracy w okresie 2010-2016. Zakaz współpracy ze wszystkimi osobami dowolnie klasyfikowanymi, które współpracują z kryminalną firmą Orange SA.


USŁUGI KURIERSKIE / POCZTOWE / DOSTAWCZE

- Poczta Polska - (OK)

- InPost - przesyłki pocztowe / kurierskie - usługodawca do likwidacji => szczegóły w statystykach i raportach (2010-2016).

- UPS - Przesyłki Kurierskie krajowe i międzynarodowe - (OK)HOTELE (POLSKA)

- Hotel Maria w Warszawie - Al. Jana Pawła II 71, 01-038 Warszawa - (OK)
- My Warsaw Residence - Hotel 'Czarny Kot', 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 65 - (OK)
- JM Hotel - ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa - (OK)
- Hotel Ibis - ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa - (OK)
- Sheraton Warsaw Hotel - ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa - (OK)
- Hostel Zielone Mazowsze - ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa - (OK)

- Hostel Tamka, ul. Tamka 30, Warszawa - hostel kryminalny, pracownicy kradną bagaże we współpracy z zarządem hostelsu, sekty religijne, współpraca kryminalna międzynarodowa, zabójstwa, kradzieże mienia, rachunków bankowych, współpraca z wieloma firmami i osobami kryminalnymi na terenie Europy i na Ukrainie

- Poznań - (OK)

- Ustroń / Wisłą (OK)

- Cieszyn - brak możliwości znalezienia hotelu w godzinach popołudniowych/wieczornych - bez wcześniejszej rezerwacji.

- Wrocław - (OK)

- Dęblin - (OK)

- Fort IV Toruń - Schronisko - Zabytek - miejsca noclegowe - (OK)

- Schronisko Młodzieżowe - Baza noclegowa wakacyjna z zapleczem turystycznym i atrakcjami - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla osób Głuchych im. św. Filipa Smaldone - ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko - (OK)EDUKACJA


USŁUGI INNE

- Szatnia (poziom -1 hali) Centrum Handlowego Arkadia al. Jana Pawła II 82 w Warszawie - (OK) - po terminie odebrane bagaże wydają się być "w połowie pełne", ale zakłada się, że nie zostały opróżnione (do weryfikacji w późniejszym terminie)


SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA


INSTYTUCJE ZAGRANICZNE


KONTRAHENCI ZAGRANICZNIpar DS`.PL-EU.

OCT.13.2019T19:49CET. dernière mise à jour