DYPLOMY I CERTYFIKATY FIRMOWE

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

ISBN 978-83-63973-52-0
DYPLOMY


CERTYFIKATY I DYPLOMY ZAWODOWE
Dokumenty Firmowe - Smaku Books © 2010 r. Dariusz SmakulskiLista Wydziałów i Kierunków (studia wyższe II stopnia)

Uprawnienia / Certyfikaty / Referencje / Dyplomy - Absolutoria (stan na 2013 r.)

DYPLOM URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO - '2013 R. - Dariusz Smakulski NIP 525 225 99 29


Lista opiekunów - studia kierunkowe i uprawnienia, licencje oraz certyfikaty wymienione w dokumencie 'Lista Wydziałów i Kierunków... (Absolutoria '2013-2015)'

Skrócone CV - Prezes Wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski - wer. FR '2015
Dyplomy, Referencje i Certyfikaty Firmowe - Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

ISBN 978-83-63973-52-0 - DS`.-PL-EU


Dostęp dla urzędów / współpracowników:

CERTYFIKATY JĘZYKOWE


Samodzielność językowa:

- polski
- angielski
- rosyjski
- francuski
- portugalski


CERTYFIKATY URZĘDOWE


Redakcja SPBIP od 2014-01-10.

Administracja SPBIP z dostępem do konsoli (nadawanie uprawnień i ról redaktorom SPBIP).

Podmioty zarządzane: Stowarzyszenie Szlachta Polska.SZKOLENIA / SEMINARIA / KONFERENCJE2019

- Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej, China Homelife Poland 2019, PTAK Warsaw Expo, 29-31 maja 2019

- XXV Targi Katolickie w Warszawie - Spotkanie dot. systemu e-isbn - Sala Kinowa Zamku Królewskiego w Warszawie, 4 kwietnia 2019

2018

- VI Edycja IT Future Expo Stadion PGE Narodowy, 20.09.2018

- Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej, China Homelife Poland 2018, PTAK Warsaw Expo, 6-8 czerwca 2018

- Warszawskie Targi Książki 17-20 maja 2018, m.in. O pożytkach płynących ze standaryzacji. Nowości w serwisie e-ISBN, Organizator: BIBLIOTEKA NARODOWA

- „Strategia zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, dn. 15 maja 2018

- „100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce” – konferencja Urzędu Patentowego RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, 26 kwietnia 2018 r. Filharmonia Narodowa w Warszawie2017

- "Umowy licencyjne w prawie autorskim" – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, Polska (13 grudnia 2017)

- "Zrównoważony rozwój - innowacyjność - przedsiębiorczość" - konferencja międzynarodowa, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, Polska (28 listopada 2017)

- „Prawo rozpowszechniania utworu w orzecznictwie TSUE i co z tego orzecznictwa wynika dla polskiej praktyki” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP, Warszawa, Polska (22 listopada 2017)

- V Targi IT Future Expo 2017, Biznes Klub - Stadion PGE Narodowy, Warszawa (20 września 2017)

- IX Kongres Kobiet - Targi Poznańskie, paw. 15, Poznań (09-10 września 2017)

- Infrastruktura & Rozwój - Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 - II Edycja - spotkanie edukacyjne (07 września 2017), Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa

- Creative Mikser #15 - spotkanie "Czytaj i promuj" - wydarzenie towarzyszące 5. edycji Big Book Festival - (22 czerwca 2017) BIG BOOK CAFE, ul. Dąbrowskiego 81, Warszawa

- „Skuteczny transfer technologii - amerykańskie doświadczenia i najlepsze praktyki” (7 czerwca 2017) - Urząd Patentowy RP, Warszawa, al. Niepodległości 188/192 - udział w spotkaniu (bez rejestracji)

- Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej - China Homelife Poland 2017 - Centrum Kongresowo-Wystawiennicze PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie - (07 czerwca 2017)

- Warszawskie Targi Książki - dni branżowe (czwartek, 18 maja 2017), udział w spotkaniu 15.30–16.20 Temu służy Thema lub Komu służy Thema

- „Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina” - konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej (IP DAY) - Warszawa, 24 kwietnia 2017 r. Sala Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie

- Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i Unii Europejskiej - Seminarium regionalne 2017 - 12 kwietnia 2017, Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, Warszawa2014-2016

2015


- VII Kongres Kobiet - Torwar, Warszawa (11-12 września 2015)

- Międzynarodowe Targi Książki, Warszawa, Stadion Narodowy (maj 2015).

- Konferencje i spotkania z okazji Światowego Dnia Książki (kwiecień 2015).


2014


- Seminarium 'Kartą się opłaca' - British Polish Business Centre, ul. Marszałkowska 89, Warszawa - organizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w partnerstwie z programem MASTER YOUR CARD (04.listopada.2014).- Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu POKL.02.01.01-00-373/13 "Marketing ekologiczny szansą Twojej Firmy" realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr cert.: C011ME/373/2014, Warszawa, dn. 23.05.2014 r.). - Komentarz i materiały własne związane z tematem szkolenia.


- VI Kongres Kobiet w PKiN w Warszawie - 'Społeczne skutki braku dostępu do antykoncepcji' oraz 'Po co są wielkie kobiety artystki' - (09-10 maja 2014).2013

- V Kongres Kobiet w PKiN w Warszawie - Sala Kongresowa - (14-15 czerwca 2013)

2011

- Ukończenie szkolenia menedżerskiego - Doradztwo Finansowe - Poznań - szkolenie prowadzone przez Phenix Finanse Sp. z o.o.


2010

- Ukończenie szkolenia podstawowego - Doradztwo Finansowe - Poznań - szkolenie prowadzone przez Euro-Finanz Sp. z o.o. (07 sierpnia 2010).


1994

- Pozytywne ukończenie egzaminu na prawo jazdy - kat. B.


1993-1994

- Bielański Klub Karate Kyokushinkai - AWF Warszawa - zajęcia sportowe: sztuki walkikarate kyokushinkai - uzyskanie stopnia szkoleniowego karate kyokushinkay: 8 kyu (niebieski pas).


1992-1996

- Świadectwo dojrzałości - XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, ul. Polna 5 - profil matematyczno-fizyczny z rozszerzoną informatyką, matura ustna z informatyki (ocena 5) - okres szkolenia: 1992-1996.

- (1992-1995) - Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego - nr i seria legitymacji członkowskiej:

C 0188972 - Oddział Śródmieście - Warszawa.


1990-1992

- Ukończenie szkoły podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach z wynikiem bardzo dobrym (czerwony pasek).

- Ukończenie kursu języka angielskiego - poziom A1 - Szkoła Języków Obcych Beaty Czekaj - Kielce.

- Udział w olimpiadzie fizycznej dla szkół podstawowych - etap regionalny (międzyszkolny).


1991

- Pozytywne ukończenie egzaminu państwowego na Kartę Pływacką - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - data wystawienia karty: 27 lipca 1991 - Nr 105521 Seria WA.


1985-1990

- Członkowstwo w Zastępie Harcerskim - ZHP - uzyskanie sprawności harcerskich oraz udział w zajęciach harcerskich plenerowych - zgodnie z Legitymacją Harcerza.

- Członkowstwo w Zastępie Zuchów - uzyskanie odznaki 'Zuch na 5' oraz sprawności zuchowych - zgodnie z Legitymacją Zucha.

- Pozytywne ukończenie egzaminu państwowego na Kartę Rowerową.UKOŃCZONE PRAKTYKI


Opieka i Pomoc Społeczna (III) z elementami psychologii i psychoterapii (III) - wpis (zal.) Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa - Śródmieście (grudzień 2013)

Opieka i Pomoc Społeczna (II) z elementami psychologii i psychoterapii (II) - wpis (zal.) Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa - Śródmieście (grudzień.2012)

Opieka i Pomoc Społeczna (I) z elementami psychologii i psychoterapii (I) - wpis (zal.) Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa - Śródmieście (grudzień 2011)

Sporządzanie dokumentów administracyjnych / urzędowych / instytucjonalnych (w tym prokuratorskich, sądowych, policyjnych) - wpisy (zal.) za lata 2010-2014. Zaliczone praktyki I, II, III, IV (szczegóły w zał.)

Tworzenie i sporządzanie form i formularzy prawnych i administracyjnych (2010-2014) - zal. kursów i szkoleń oraz praktyk I, II, III, IV (bez złożonego egzaminu urz.).

Praktyki policyjne (I, II, III) z elementami kryminologii (I i II i III) i kryminalistyki (I, II, III) oraz interwencje w terenie nie szkoleniowe (realne) - m.in. sceny kryminalne - (I, II, III) (zal. 2011, 2012, 2013) - Główna Komenda Policji dla M. St. Warszawy, ul. Nowolipie 2, Warszawa.


Dokumenty z lat 2011-2014 - do zaliczenia praktyk Opieka Społeczna z elementami psychologii i psychoterapii oraz praktyki policyjne z elementami kryminologii i kryminalistyki oraz interwencje w scenach nie aranżowanych - sceny kryminalne w terenie.

Certyfikaty Rejestracji Domen - home-pl - od 2010 do 2018

Szlachta Polska - (part) - TM (c) - 2012 - DS`.PL.EU.Certyfikat Rejestracji Domeny - home-pl - smakubooks - DEC.15.2014


PROFILEFISZKI PRASOWE (AKTUALNE-CODZIENNE)

DAILY SAVE JOURNALISM


'2011-2016 (actual)