Serwis Główny

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

 

Aktualności i Wydarzenia:

 

 

 


 

 

 

 Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Calendar & TimeTable

 

 


 

 

25-27.września.2013 r., 05-10.listopada.2013 r., 19-25.listopada.2013 r.,

04-06.grudnia.2013 r., 28-30.marca.2014 r.


- UZUPEŁNIENIE TERMINARZA GOOGLE -

Publicznie dostępny dla Osób zalogowanych w Google PLus

archiwa Aktualności i Wydarzenia

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

z lat 2010-2013.


(zdjęcie archiwów Aktualności i Wydarzenia ze stron firmowych -

archiwizacja na serwerach Google - wieczysta).

 


 

do 30.czerwca.2014 r.


Zakończenie wszystkich spraw w Polsce - rozliczenia i ostatnie dokumenty formalne

kończące sprawy w Polsce (100.00%) -  Lista spraw oraz Sprawy finansowe i Sprawy Urzędowe.

 

 

Warszawa, dn. 05.marca.2014 r.

Dariusz Smakulski

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

NIP 5252259929

REGIN 142625649

e-mail: biuro@smakubooks.com

tel.: +48 503 89 33 34.

====.

 

Ze względu na opóźnienia w pracy urzędów w Polsce (sąd, prokuratura) - termin zakończenia formalnego spraw w Polsce przesunięty do 31.lipca.2014 r. Po tym terminie przeniesienie wszystkich spraw w Polsce wraz z dokumentami do Francji (EU). Zgodnie z dok. Akt Spraw (Lista spraw).

 

====.
Goût Livres (c) 2010, Dariusz Smakulski
Numéro de TVA 5252259929
ID d'entreprise 142625649
Tel: +48 503893334
E-mail: biuro@smakubooks.com
smakubooks.com
====.

Od sierpnia.2014 r. biuro firmy zostaje przeniesione do Francji (EU) - region Nord-Pas-de-Calais.

Praca firmy - usługi i oferty firmowe - pozostają bez zmian na terenie wszystkich Państw Europejskich

- jak dotychczas.
====.
DS`.PL.EU.APR.25.2014.
====.


smakubooks.home.pl/about-us/contact-us/

 

 


 

INFORMACJE INNE:

 

 

Crimnal Stories & Cases -

DS`.PL.EU. - NOV.08.2013 -

 

Law&OrderPromo'2010-2013.DS`.PL.EU.OCT.2013.

 


 

SPRAWY FINANSOWE.

 

Wkrótce sprawy finansowe, ekonomiczne, biznesowe w aspektach wszelkich na stronie:

Serwis Biznes Finanse Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

[strona w budowie - tymczasowa]

biznes.smakubooks.com

 

 

Zgodnie z informacją z 2013 r. i z 2014 r. w dziale Sprawy finansowe-firmowe:

wszystkie faktury i rachunki oraz zobowiązania firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski oraz właściciela - prezesa firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski - Dariusza Smakulskiego zostały uregulowane zgodnie z ww. informacją w terminach i kwotach określonych przez wierzycieli.

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Warszawie - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa, Sygn. akt: III 4Dsa 207/13/Śr. lub Prokuraturą Generalną w Warszawie - Departament Postępowania Przygotowawczego - ul. Rakowiecka 26/30, Sygn. akt: PG II 1 Ko/80/11 lub z firmą (Skontaktuj się z nami).

 


 

Porządkowanie dokumentów w Polsce (Europa).

06.maja.2014 r. do 31.lipca.2014 r.

 

Statystyki - podsumowania urzędowe.

 

 

Porządki techniczne i archiwa serwera smakubooks.home.pl. oraz profili firmowych i pozostałych oraz kont urzędowych / usługowych (internetowych / tradycyjnych) - aktualizacja kont i profili - aktualizacje danych i informacji.

 

 


 

do 30.sierpnia.2014 r.

 

Skompletowanie dokumentów do skierowania na szkolenie (uzupełnienie przedmiotów branżowych) - Département Sciences de l'Information et du Document (SID) - UNIVERSITE LILLE 3 - współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin szkolenia: październik.2014 r. do czerwiec.2015 r.

Miejsce szkolenia: Francja (EU).

====.

 

 

 

 

 

www.univ-lille3.fr/international/etudier-etranger

 

 

 

 

 

 

institutfrancais.pl

 

TCF – Test de connaissance du français

 

12.06.2014 r. - złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu językowego - test znajomości języka francuskiego TCF TP (Compréhension orale, Expression orale, Maîtrise des structures de la langue, Compréhension écrite, Expression écrite).

(Instytut Francuski w Warszawie - Polska - EU.)

17.06.2014 r. - potwierdzenie skompletowania dokumentów dopuszczających do egzaminu TCF TP w lipcu.2014 r. - Instytut Francuski w Warszawie - Polska - EU.

 

TCF TP – Test de connaissance du français - tout public - matériaux temporaires sont réunis pour apprendre '2014 (Juin - Juillet).

 

 

18.06.2014 r. - Wniosek do Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie - Wydział Historyczny - o dostarczenie w terminie do dn. 15.lipca.2014 r. wszystkich dokumentów związanych ze studiami w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych do:

Université Lille 3

Domaine Universitaire du Pont de Bois

BP 60149

59653 Villeneuve d'ascq Cedex

====.

 

 

26.06.2014 r. - skompletowanie dokumentów do Wniosku o sfinansowanie szkolenia zagranicznego dla przedsiębiorców - Francja (EU) - z pomocą informacyjną zespołu pracowników szkoleń projektu "Marketing ekologiczny szansą Twojej Firmy" (realizowanych pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

07-31.lipca.2014 r. Skompletowanie pełnej teczki aktualnych dokumentów urzędowych uprawniających do wyjazdu na szkolenie zagraniczne w okresie dziewięciu miesięcy - miejsce szkolenia: Francja (EU).

 

16.07.2014 r. - Egzamin TCF TP - Instytut Francuski w Warszawie - Polska - EU.

 

15.sierpnia.2014 r. - Potwierdzenie z Uczelni francuskiej o przyjęciu na studia we Francji (EU) - okres szkolenia: 9 miesięcy (III rok studiów licencjackich zakończonych uzyskaniem dyplomu licencjata w kierunkach bibliotecznych - Informacja Naukowa i Bibliologia oraz certyfikaty umiejętności i wiedzy zdobytej poświadczonej w czasie trwania szkolenia).

 

Le département Sciences de l'Information et de la Documentation '2015-16

 

 


 

 

do 31.sierpnia.2014 r.

 

Uzyskanie potwierdzenia od wszystkich wierzycieli oraz osób zainteresowanych / urzędów / instytucji w Polsce o uregulowaniu formalnych dokumentów w Polsce.

 


 

 

02-06.sierpnia.2014 r.

 

Delegacja - Polska (EU).

 

Kontakt:

biuro@smakubooks.com

tel. +48 503 89 33 34

lub poczta tradycyjna na adres korespondencyjny firmy.

 

Skontaktuj się z nami.

====.

 

 

30.lipca.2014 r.

 


Zgodnie z dzisiejszymi informacjami w dziale Aktualności na stronie sadprok.smakubooks.com oraz na Profilu facebook 'Dariusz Smakulski' z dn. .30.lipca.2014 r.

dotyczy Intrum Justitia Sp. z o.o. i KRD BIG Wrocław-Kaczmarski.

Przekazanie informacji o dokonaniu kradzieży z włamaniem do Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Poinformowanie Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie o zaistniałych zdarzeniach - zgodnie z dok. akt spr.

Przejęcie przez Sąd Wojskowy w Lublinie wszystkich kompetencji Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, ul. Boczna Lubomelskiej oraz poinformowanie Prokuratury Wojskowej w Lublinie i służb wojskowych właściwych o aktualnej sytuacji zgodnie z dok.

sadprok.smakubooks.com
DS`.PL.FR.EU.JUL.30.2014T16:31CET.
====.

https://www.facebook.com/dariusz.smakulski/posts/645360012226330

 

 

Zgodnie z procedurami dotyczącymi przestępców kryminalnych:

Intrum Justitia Sp. z o.o.
KRD BIG Wrocław

zgodnie z aktami spraw.

sadprok.smakubooks.com

Rejonowe jednostki policji miejskich w stanie podwyższonej gotowości.

W razie ewentualności - używać broni palnej do obezwładnienia przestępców, tj. przedstawicieli Intrum Justitia Sp. z o.o. lub KRD BIG Wrocław.

Aktualne do odwołania.

Warszawa, dn. 30.lipca.2014 r.,
godz.: 11:28CET.
sadprok.smakubooks.com
====.

Intrum Justitia - Lublin - Orange SA PTK Centertel - VINc-e 1130330/12 - Koniec sprawy 'listopad.2013.

 

Dołączyć stenogram rozmowy telefonicznej z dn. 30.lipca.2014 r. osoby okradzionej z przedstawicielem Intrum Justitia Sp. z o.o.

KRADZIEŻ DOKONANA.

Zgodnie z dok. Akt. Spr.:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin (data nad.: 11.07.2014 r.) - Sygn. akt: 839931/14, 03/07/2014.

====.

DS`.PL.FR.EU.JUL.30.2014T12:44CET.

====.

 

 

 

26-31.lipca.2014 r.

 

Przenoszenie dokumentów z GoogleDrive do własnego systemu obsługi dokumentów i publikacji wydawnictwa:

drive.smakubooks.com

wordmedia.smakubooks.eu

drive.smakubooks.eu

 

Uzasadnienie priorytetowe decydujące: GoogleDrive z podusługami adaptuje usługi obsługi dokumentów GoogleDrive na System Chmury (Cloud System).

 

Pozostałe usługi Google tymczasowo bez zmian - w zależności od adaptowania usług Google do systemu Cloud (Chmura) - analogicznie jak GoogleDrive.

 

Wkrótce w pełni funkcjonalna profesjonalna wersja Interfejsu Użytkownika - dla Czytelników wydawnictw Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski.

 

Pozostałe publikacje na stronach scribd.com.

 

Zapraszamy.

Wydawnictwo Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Polska (EU)

'lipiec.2014 r.

====.

 

24.lipca.2014 r.

Do czasu uzyskania raportów z przeprowadzonych czynności urzędów w Polsce wszystkie rachunki i faktury oraz dowolne dokumenty rozliczeniowe należy kierować do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa Sygn. Akt. PG II 1 Ko 80/11.

Z wnioskiem o opłacenie dokumentów rozliczeniowych (realizację przelewów finansowych) w terminie 7-miu dni zgodnie z dok. akt spr. PG II 1 Ko 80/11.

Do kwoty 3 600 000,00 PLN (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

Warszawa, dn. 24.licpa.2014 r.
sadprok.smakubooks.com

Informacja aktualna do kwoty 3 600 000,00 zł.
DS`.PL.FR.EU.JUL.24.2014T13:50CET.
====.

W przypadku odmowy płatności ze strony Prokuratury Generalnej w Warszawie lub opóźniania terminu przelewów finansowych na rachunki wskazane w dokumentach dostarczonych do prokuratury generalnej w Warszawie Sygn. Akt PG II 1 Ko 80/11 - należy zajmować egzekucyjnie rachunki bankowe dowolnych Prokuratur lub Sądów lub urzędników państwowych w prokuraturach lub sądach w Polsce (egzekucje komornicze) - zgodnie z dok. akt spr. PG II 1 Ko 80/11 (4Dsa 207/13/Śr. / 1Ds 987/12 / VIIIp 1130/10).

sadprok.smakubooks.com [DS`.PL.FR.EU.JUL.24.2014].

Informacja oficjalna urzędowa.
Rzeczpospolita Polska.
Warszawa, dn. 24.lipca.2014 r.
====.
DS`.PL.FR.EU.JUL.24.2014T14:00CET.
====.


 

 

23.lipca.2014 r.

Wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa o sporządzenie szczegółowego raportu dotyczącego spraw: VIIIp 1130/10., 1Ds 987/12, 4Dsa 207/13/Śr. oraz PG II 1 Ko 80/11 w wątkach spraw:

1. Opłacenie zaległych składek ZUS za okres sierpień-październik.2009 r.
2. Pomówienie o fałszerstwo w odpowiedzi na pozew z 2010 r.
3. Zapłata za pracę w nadgodzinach, w święta, w dni wolne od pracy, w domu i w nocy.
4. Pozostałe wątki ww. spraw.

Celem zgromadzenia materiałów dowodowych przez Prokuraturę dowolną w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Europie i przekazania akt spraw do decyzji dowolnego Sądu w Polsce.

Pozostałe akta spraw z Listy Spraw (sadprok.smakubooks.com) analogicznie.

Oraz wniosek o sporządzenie listy sądów i prokuratur w Polsce, w których wykonywane są podstawowe regulaminowe czynności urzędowe przez urzędników zajmujących stanowiska urzędowe.

Warszawa, dn. 23.lipca.2014 r.
godz.: 12:34CET.
====.
DS`.PL.FR.EU.JUL.23.2014T12:36CET.
====.

 

 

21.lipca.2014 r.

 

Zebranie dokumentów, akt i raportów z sądów i prokuratur w Polsce i zmagazynowanie do jednej sprawy Sygn. akt w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy Żoliborza, ul. Krasińskiego 65, Warszawa.

 

Wniosek do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Żoliborza, ul. Krasińskiego 65, Warszawa o przeprowadzenie rozpoznania wszystkich zgromadzonych akt spraw z prokuratur i sądów w Polsce dołączonych do Akt Spr. i przekazanie do decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, ul. Kocjana 3, Warszawa - w terminie 31 dni i przekazanie informacji o zakończonych sprawach (lista spraw - sygn. akt) do informacji publicznej.

Termin ostateczny zakończenia spraw w Polsce: 31.sierpnia.2014 r.

Zamknięcie wszystkich akt spraw z Listy Spraw.

 

15.lipca.2014 r.

 

Dla studentów oraz wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa o wskazanie prokuratury i sądu w Polsce, w której rozpoznawane są sprawy obywateli celem złożenia dokumentów akt spraw z sądów i prokuratur w Warszawie oraz Lublinie do rozpoznania.

Uzasadnienie:

Sprawa VIIIp 1130/10 rozpoczęła się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa w 2010 r.

Przedmiot sprawy: zapłata przez nieuczciwego pracodawcę: Firma Księgarska Kruk W. Jesionowska R Czarnowski Sp. J. pracownikowi Firmy Księgarskiej Kruk zatrudnionemu w okresie od sierpnia do grudnia.2009 r. bez umowy o pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca bez określenia obowiązków pracownika w sposób pisemny ani ustny - za czas pracy w nadgodzinach, w dni wolne od pracy, w święta i w nocy oraz w domu, oraz składki ZUS za okres od sierpnia do października.2009 r.

Kwota do zapłaty w pozwie z 2010 r. określona przez powoda (były pracownik FK Kruk): 3000 zł.

Jest rok 2014.
Dokładnie 15.lipca.2014 r.

Sprawa przeszła już etapy rozpoznania w:

1. Sądzie Okręgowym w Warszawie - XII Wydział Karny
2. zwołane było posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, AL. Solidarności 127, Warszawa, na którym orzeczono, że nie doszukano się uchybień w rozpoznaniu sprawy przez Sąd Rejonowy w Warszawie - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
3. rozpoznanie w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42, Warszawa. (1Ds 987/12).
4. rozpoznanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa (4Dsa 207/13/Śr.).
5. Nadzór Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 Warszawa (PG II 1 Ko/80/11).
6. Pośrednie sądy i prokuratury w sumie kilkanaście w Warszawie.
7. Wniosek o przeniesienie akt spraw do Prokuratury i Sądu w Paryżu - Francja (EU) - do rozpoznania.

Czekamy na rozpoznanie sprawy i przeprowadzenie podstawowych czynności urzędowych przez urzędników polskich i wydanie decyzji.

Ponadto: odszkodowanie za pomówienie o fałszerstwo z odpowiedzi pozwanego na pozew w 2010 r.

Oraz pozostałe przestępstwa kryminalne i gospodarcze Wandy Jesionowskiej Terajewicz i Ryszarda Czarnowskiego, oraz sędzi Ewy Dmitruk (sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia) i prokuratora Krzysztofa Ćwirta (Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście).

Wniosek o wskazanie urzędu w Polsce, w którym zostanie wydana decyzja i zostaną zrealizowane czynności urzędowe - zgodnie z materiałem dowodowym i wnioskami powoda / zgłaszającego popełnienie wielu przestępstw przez ww. osoby - zgodnie z dok. akt spraw.


Warszawa, dn. 15.lipca.2014 r.
Polska (EU) / Francja (EU).
sadprok.smakubooks.com
DS`.PL.FR.EU.JUL.15.2014.
====.

Z poważaniem,
prof. dr hab. psychiatrii, prof. dr hab. psychologii, psychoterapeuta specjalista, prof. dr hab. prawa, prof. dr hab. ekonomii, prof. dr hab. teologii, technik informatyk, sędzia (czynny), adwokat, prokurator (czynny), [pozostałe w dok. urzędowych (EU)].

Dariusz Smakulski.
 

 

I analogicznie wszystkie sprawy nierozpoznane z Listy Spraw... oczywiste... PODSTAWOWE CZYNNOŚCI URZĘDOWE pracowników na stanowiskach urzędowych w Polsce - prokuratury i sądy.

Ile trwa wykonanie podstawowych urzędowych czynności? Sprawy ciągną się 4 lata... i nadal W TOKU - do rozpoznania pierwsze czynności prokuratorskie i urzędowe.

Wniosek o odebranie pensji i wynagrodzeń pracownikom sądów i prokuratur w Polsce z okresu 4 ostatnich lat = 12 * pensja urzędnika * ilość miesięcy na zajmowanym stanowisku urzędniczym oraz premie i wszystkie finansowe wynagrodzenia, jakie otrzymywał urzędnik w sądzie lub prokuraturze w Warszawie - zwrot na konto urzędu, w którym zajmowano stanowisko nie wykonując czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Oraz rozpoznanie wszystkich spraw z okresu ostatnich 4-ech lat.

https://sadprok.smakubooks.com/czytelnia-akt/

[sadprok.smakubooks.com].JUL.15.2014.

 

 

08.lipca.2014 r.

 

 

Wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa o zgromadzenie z prokuratur i sądów w Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich dokumentów akt sprawy VIIIp 1130/10 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa, III 4Dsa 207/13/Śr. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa oraz 1Ds 987/12 Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42, Warszawa oraz wszystkie akta i dokumenty związane z ww. sprawami do rozpoznania i wydania decyzji - SPRAWA NIE ZOSTAŁA ROZPOZNANA od 2010 r.

Wniosek o wydanie decyzji zgodnie z wnioskami zgłaszającego / powoda w ww. sprawach.

Zgodnie z materiałem dowodowym dołączonym do Akt Spraw ww.

 

Dołączyć do Wniosku do PG II 1 Ko 80/11 aktualne dokumenty dotyczące ww. spraw oraz raport z przeprowadzonych czynności przez ww. prokuratury i sądy w ww. sprawach, m.in. aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla Warszawy Śródmieścia, ul. Senatorska, Warszawa - o zaleganiu w opłaceniu składek ZUS za pracownika za okres sierpień-październik.2009 r. (płatnik: ścigany przestępca: Firma Handlowa Kruk W. Jesionowska, R. Czarnowski Sp. J. NIP 5210534621. Firma może mieć inną nazwę - płatnik i właściciele firmy (płatnika), tj. Firma Księgarska Kruk, Sp. J. oraz Wanda Jesionowska-Terajewicz i Ryszard J. Czarnowski są oszustami i przestępcami wielu punktów i paragrafów kodeksów wymienionych w Aktach Spraw dot. ww. osób oraz firmy.

 

 

07.lipca.2014 r.

 

1. Zapoznanie się z korespondencją zaległą.

2. Dopisanie kart bankowych do konta PayPal celem dokonywania płatności międzynarodowych - międzykontynentalnych, oraz ewentualnie rachunki banków właściwych wymaganych (dodatkowo).

3. Aktualizowanie w systemie pueZUS informacji o deklaracjach ZUS za okres 2012-2014 (do czerwca.2014 r.) - firma Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski NIP 5252259929 oraz uzupełnienie składek należnych za okres wymagany.

4. Aktualizowanie formalności firmowych w I Urzędzie Skarbowym, ul. Lindleya 14, Warszawa na miesiąc czerwiec.2014 r.

5. Aktualne faktury i rachunki zgodnie z informacją w dziale Sprawy finansowe do opłacenia w terminie 7-miu dni - dołączone do Akt spr. PG II 1 80/11 Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa.

Dotyczy sprawy Sygn. akt: III 4Dsa 207/13/Śr Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 82, Warszawa, 1Ds 987/12, Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42, VIIIp 1130/10 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

03.lipca.2014 r.

Wkrótce pełne podsumowanie współpracy z polskimi kontrahentami, instytucjami i urzędami w okresie 4-ech lat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Pełne opisowe sprawozdanie z pracy firmy (remanent) i współpracy z ww.

Remanent zbiorczy po 3 i pół roku pracy firmy
Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (grudzień).

Remanent na okoliczność przeniesienia siedziby głównej firmy do Francji (od września.2014 r.)- zgodnie z informacją na stronie sadprok.smakubooks.com.

Okres remanentu firmy: 27.listopada.2010 r. do 30.czerwca.2014 r.

Firma pracuje w okresie ciągłym na okres wieczysty - zgodnie z informacjami na stronie sadprok.smakubooks.com.

Warszawa, dn. 03.lipca.2014 r.
sadprok.smakubooks.com
====.
DS`.PL.FR.EU.JUL.03.2014T17:30CET.
====.

https://sadprok.smakubooks.com/about-us/kontrahenci-wspolpraca/

 

 

30.czerwca.2014 r.

 

Oficjalny wniosek do Prokuratury Okręgowej w Paryżu (Francja) o przekazanie informacji do Rady Europy o przejęciu polskich urzędów z całego terenu Rzeczypospolitej Polskiej pod zarząd urzędników europejskich. Zgodnie z dostarczonymi dokumentami.

 

 

27.czerwca.2014 r.

 

Zgodnie z informacją z dn. 16.czerwca.2014 r. Potwierdzenie urzedowe złożenia Wniosku do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa o podanie do publicznej informacji listy urzędów w Polsce lub poza granicami Polski (Unia Europejska) - w których rozpatrywane są jakiekolwiek sprawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

(lista urzędów funkcjonujących w Polsce - m.in. lista sądów i prokuratur w Polsce, które funkcjonują)

Wniosek o sporządzenie szczegółowego raportu ze stanu państwa (Rzeczpospolita Polska) na dzień 16.czerwca.2014 r. oraz szczegółowy raport z działalności urzędów w Polsce z okresu ostatnich 5 lat i podanie informacji szczegółowej do wiadomości publicznej.

Warszawa, dn. 16.czerwca.2014 r.

sadprok.smakubooks.com
DS`.PL.FR.EU.JUN.16.2014.
====.

https://sadprok.smakubooks.com/czytelnia-akt/lista-spraw-sygn-akt/

 

 

UPO (27.06.2014 r.) - Wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie ul. Rakowiecka 26/30, Sygn. akt: PG II 1 Ko 80/11 o udostępnienie raportu z przeprowadzonych czynności prokuratorsko-sądowych oraz pozostałych urzędowych w związku ze sprawą Sygn. akt: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - dotyczy sprawy Sygn. akt: 1Ds 987/12 Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42 oraz sprawy Sygn. akt: VIIIp 1130/10 VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa.

 

W tym informacja o:

- opłaceniu składek ZUS za pracownika w 2009 r. przez ściganego przestępcę: Firma Księgarska Kruk R. Czarnowski, W. Jesionowska Sp. J. (NIP 5210534621).

- wypłacenie odszkodowania za pomówienie o fałszerstwo w Odpowiedzi na pozew z listopada.2010 r.

- zapłata za pracę w nadgodzinach

- pozostałe raporty dotyczące wątków sprawy III 4Dsa 207/13/Śr.

 

Zgodnie z materiałem dowodowym akt spr. III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

====.

 

 

24.czerwca.2014

 

 

Wkrótce o metodach psychiatrycznych oraz kryminalnych jednostkowych na zlecenie lub urzędowych - stosowanych przez windykatorów i inne osoby lub instytucje (z reguły finansowe lub prawne) - celowo próbujące uzyskać cokolwiek od osoby bez względu na osobę i bez względu na to, co mogłoby się z osobą stać - chodzi o wypłaty np. z Towarzystw Ubezpieczeniowych AXA, itp.

Dotyczy firm finansowych, windykacyjnych, urzędów lub instytucji zatrudniających osoby specjalnie szkolone i trenowane do tego typu działań 'windykacyjnych' - niezgodnych z prawem i niezgodnych z Ustawą o ochronie zdrowia i życia. (w Liście spraw na stronie sadprok.smakubooks.com).

W artykułach i felietonach Psych Stories '2010-2013.

Wydawnictwo Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski.

Wydanie I,

Warszawa, Polska (EU),

2012-2013 r.

Polecam lekturę... warto wiedzieć... oczywiste...

DS`.PL.FR.EU.JUN.24.2014.

====.
sadprok.smakubooks.com
smakubooks.com
====.

 

 

23.czerwca.2014

Zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa przez firmę Intrum Justitia Sp. z o.o. (dostarczenie kompletu posiadanego materiału dowodowego oraz wnioski do zrealizowania zgodnie z dokumentami dostarczonymi) - V Wydział  Śledczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie / VI Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej - Prokuratura Okręgowa w Warszawie - ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

 

Wniosek o opłacenie składek ZUS za pracownika za okres sierpień-październik.2009 r. przez ściganego przestępcę (płatnik): Firmę Księgarską 'Kruk' R. Czarnowski, W. Jesionowska, Sp. J. NIP 5210534621 - zgodnie z dostarczonymi dokumentami do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym - Sygn. akt: III 4Dsa 207/13/Śr. (1Ds 987/12) - VIIIp 1130/10 (Sąd Rej. W-wa Śródmieście, ul. marszałkowska 82, Warszawa - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

 

 

Potw. odbioru pisma z dn. 20.06.2014 r. (Oddział Orange SA Opole).

 

Wniosek o przeniesienie numeru z sieci Orange SA do innej sieci telefonii komórkowej z pełną historią numeru (wykaz rejestrów i historia numeru od początku funkcjonowania numeru 503893334 w sieci Orange SA).

 

 


 

22.czerwca.2014 r.

 

Wnioski i dokumenty - porządek - 21-22.czerwca.2014 r. - smakubooks - JUN.21.2014 - DS`.PL.FR.EU.

 

 Ad.1 (porządki):

III 4Dsa 207/13/Śr. (1Ds 987/12) - VIIIp1130/10

 

Ad. 2 (porządki):

Intrum Justitia - Lublin - Orange SA PTK Centertel - VINc-e 1130330/12 - Koniec sprawy 'listopad.2013.

 

Ad. 3 (porządki):

II Kp 114/12 - Sąd Rej. W-wa Śródm. - II Wydz. Karny - CSI Hostel Tamka - Kradzież Bagaży - Real Case Story... Actual (in progress)'JUL.2013.

 

do 21.czerwca.2014 r.

 

W trakcie instalowania Certyfikatu SSL home.pl dla domeny sadprok.smakubooks.com.

 

 

W trakcie przenoszenia dokumentów urzędowych i publikacji tymczasowych do folderów Goodle Drive.

 

 

Dokumenty urzędowe '2010-2014 Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski (wydawnictwo) w folderach GoogleDrive.


Na ScribD pozostają aktualne i aktualizowane publikacje w ostatnich wersjach pełnych ukończonych - dostępne oficjalnie dla Czytelników do zapoznania się.

 

Publishing Materials'2010-2014.

 


 

18.czerwca.2014 r.

Zgodnie z informacją z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Warszawy Śródmieścia, ul. Senatorska w Warszawie na temat zaległych składek ZUS za pracownika zatrudnionego na Umowę o Pracę na czas określony w okresie od 01.sierpnia.2009 r. do 31.grudnia.2009 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie posiadanych dokumentów rozliczeniowych dotyczących składek za pracownika (pracodawca: Firma Księgarska 'Kruk' R. Czarnowski, W. Jesionowska Sp. J. NIP 521 053 46 21)

nie może sporządzić tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji komorniczej zaległych składek za okres sierpień-październik.2009 r. wraz z odsetkami za 3 i pół roku zwłoki w odprowadzeniu należnych składek za pracownika zatrudnionego na Umowę o pracę na czas określony - przez pracodawcę (Firma Księgarska 'Kruk' NIP 521 053 46 21).

Wniosek do ZUS Warszawa Śródmieście o dołączenie pełnej dokumentacji płatnika: Firma Księgarska 'Kruk' NIP 521 053 46 21) do Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym na okoliczność prowadzonego śledztwa wobec pozwanego / ściganego: Firma Księgarska 'Kruk' R. Czarnowski, W. Jesionowska, Sp. J. NIP 521 053 46 21.

Zgodnie z informacją z ZUS Warszawa Śródmieście, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa-Śródmieście, ul. Senatorska nie może zlokalizować poszukiwanego przez ZUS Warszawa - Śródmieście płatnika (Firma Księgarska 'Kruk' R. Czarnowski, W. Jesionowska, Sp. J. NIP 521 053 46 21) w celu wyjaśnienia sprawy zaległych składek ZUS za pracownika Firmy Księgarskiej 'Kruk' za okres sierpień-październik.2009 r.

Zgodnie z powyższym wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa o wszczęcie poszukiwania zbiegłych przestępców: Wandy Jesionowskiej Terajewicz oraz Ryszarda Czarnowskiego na okoliczność powyższego oraz na okoliczność pozostałych zarzutów kryminalnych i gospodarczych oraz kpc i pozostałych - zgodnie z dok. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

Warszawa, dn. 18.czerwca.2014 r.
sadprok.smakubooks.com
====.
DS`.PL.FR.EU.JUN.18.2014.
====.
https://sadprok.smakubooks.com/strony/xii-10-13-so-warszawa-xii-wydz-karny/

 

 

16.czerwca.2014 r.

 

Wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa o podanie do publicznej informacji listy urzędów w Polsce lub poza granicami Polski (Unia Europejska) - w których rozpatrywane są jakiekolwiek sprawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

(lista urzędów funkcjonujących w Polsce - m.in. lista sądów i prokuratur w Polsce, które funkcjonują)

Wniosek o sporządzenie szczegółowego raportu ze stanu państwa (Rzeczpospolita Polska) na dzień 16.czerwca.2014 r. oraz szczegółowy raport z działalności urzędów w Polsce z okresu ostatnich 5 lat i podanie informacji szczegółowej do wiadomości publicznej.

Warszawa, dn. 16.czerwca.2014 r.

sadprok.smakubooks.com
DS`.PL.FR.EU.JUN.16.2014.
====.

https://sadprok.smakubooks.com/czytelnia-akt/lista-spraw-sygn-akt/

 

 

do 15.czerwca.2014 r.

 

Zrealizowanie wszystkich pozostałych zaległych opłat firmowych / prywatnych Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski.

Z informacją indywidualną do wierzycieli (ostatnie potw. przelewów kwot należnych opłaconych w całości - zgodnie z fakturami i rachunkami przedstawionymi przez wierzycieli).

 

Informacja:

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

tel. +48 503 89 33 34

tel. +48 507 40 88 54

e-mail: biuro@smakubooks.com

====.

DS`.PL.FR.EU.JUN.09.2014.

====.

smakubooks.com

====.

 


 

14.czerwca.2014 r.

 

 

 

 

 

bn.org.pl/aktualnosci/728-imieniny-jana-kochanowskiego-2014.html

 

 

 


 

 

13.czerwca.2014 r.

 

https://docs.google.com/file/d/0B3ALr3_ytCrCRk5sMlhWaVpEYUE

 

 

Zgodnie z dokumentami Akt Sprawy Sygn.: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz zgodnie z dok. akt spr. PG II 1 Ko/80/11 - Prokuratura Generalna w Warszawie - Departament Postępowania Przygotowawczego - zgodnie z Wnioskiem do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul Rakowiecka 26/30, Warszawa z dn. 06.czerwca.2014 r. (data wpł. do PG RP Sygn. Akt: PG II 1 Ko/80/11: 07.czerwca.2014 r.) - Wniosek o natychmiastowe opłacenie przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym wszystkich rachunków i faktur dostarczonych do Akt Spr. Sygn.: III 4Dsa 207/13/Śr. powiększonych o kwoty należne wyliczone ustawowo z tytułu terminu opłacenia rachunków i faktur znajdujących się w dokumentach Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. - w całości jednorazowym przelewem z rachunku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa na wskazane rachunki bankowe w dokumentach dostarczonych do Akt Spr. Sygn.: III 4Dsa 207/13/Śr. oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia do osób, których rachunki i faktury zostały opłacone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i dołączenie ww. potwierdzeń przelewów finansowych do Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr.


Wniosek o przesłanie informacji o wykonanych czynnościach Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa - zgodnie z Wnioskami i dokumentami Akt Spr. Sygn. III 4Dsa 207/13/Śr. oraz zgodnie z dokumentami akt spr. sygn. PG II 1 Ko/80/11 - Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul Rakowiecka 26/30, Warszawa - na adres korespondencyjny powoda w sprawie VIIIp 1130/10 i zgłaszającego popełnienie przestępstwa w sprawach III 4Dsa 207/13/Śr. oraz 1Ds 987/12.


Warszawa, dn. 13.czerwca.2014 r.

godz.: 13:00CET.

====.
sadprok.smakubooks.com
====.
Sygn. akt: PG II 1 Ko/80/11 - Prokuratura Generalna w Warszawie - Dep. Post. Przygot.

Sygn. akt: III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie - III Wydział Nadzoru.

Sygn. akt: 1Ds 987/12 - P. Rej. W-wa Śródm. - ul. Krucza 38/42, Warszawa.

Sygn. akt: VIIIp 1130/10 - VIII Wydz. Pracy i Ubezp. Społ. Sądu Rej. dla W-wy Śródm., ul. Marszałkowska 82, Warszawa.

====.


sadprok.smakubooks.com/news-and-events

 

 

 

Aktualności i wydarzenia - Serwis Sąd Prokuratura Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie informacje o firmie i możliwościach zakupu.

sadprok.smakubooks.com

https://sadprok.smakubooks.com/.../sprawy-finansowe-firmowe/

https://docs.google.com/.../0B3ALr3.../edit...

UPO i Wniosek o wydanie decyzji i zamknięcie spraw - III 4Dsa 20713Śr. - PG II 1 Ko8011 - 7 dni...

docs.google.com

AmenDS`. JUN.13.2014.DS`.PL.FR.EU.[sadprok.smakubooks.com].

1 min · Lubię to!

 

 

 

11.czerwca.2014 r.

 

No i są już wczoraj zamówione dane na platformie pueZUS (2009 r.) - III 4Dsa 207-13-Śr. - JUN.11.2014 - DS`.PL.FR.EU.

 

Nadzór nad przedstawicielem przestępcy (komornik Rafał Wojtyna) oraz monitoring postępowania i czynności wykonywanych przez przestępcę (Intrum Justitia Sp. z o.o.) - zgodnie z dok. Akt spr. Wydział Kryminalny - Prokuratura Okręgowa w Warszawie - dotyczy spr. sygn. akt: 1130330/12 Sąd Rej. Lublin-Zachód oraz spraw związanych - przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego RP.

Dołączyć do akt sprawy stenogram z rozmowy telefonicznej w dn. 11.czerwca.2014 r. w godz.: 12:00 - 12:20 CET z obsługą Alior Bank w Polsce - Warszawa.

 

 

10.czerwca.2014 r.

 

UPO i Wniosek z dn. 22.05.2014 r. III 4Dsa 207-13-Śr. - PO w W-wie - III Wydział Nadzoru - DS`.PL.FR.EU. - JUN.10.2014

 

 

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Udostępniony publicznie  -  13:54

 

Na okoliczność prowadzonych czynności dotyczących przestępstw kryminalnych Intrum Justitia Sp. z o.o. i pozostałych z listy zarzutów (Wydział Kryminalny Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
weryfikacja komend rejonowych Policji w całej Polsce.


Sprawdzenie urzędowe - z czyich usług urzędowych i z jakich usług urzędowych korzystają ścigani pracownicy Intrum Justitia Sp. z o.o. - sporządzenie listy komend rejonowych policji oraz danych osobowych wszystkich funkcjonariuszy policji oraz patroli policji na terenie całej Polski oraz analogicznie pozostałe urzędy państwowe w Polsce - współpracujących z Intrum Justitia Sp. z o.o. na DOWOLNYCH zasadach współpracy lub doraźnie.


Warszawa, dn. 10.czerwca.2014 r.

godz.: 13:50CET.

sadprok.smakubooks.com
====.
DS`.PL.FR.EU.JUN.10.2014T13:50CET.
====.
https://sadprok.smakubooks.com/strony/vic-e-1130330-12-sad-rej-lublin-zachod-wydz-cywilny/
====.

Materiały i dokumenty związane m.in. ze sprawą Intrum Justia Sp. z o.o.:

https://sadprok.smakubooks.com/czytelnia-akt/policja-detektywistyka-kryminologia/


Zgodnie z dok. akt spr. [sadprok.smakubooks.com].DS`.PL.FR.EU.JUN.10.2014T13:52CET.

====.

 


 

09.czerwca.2014 r.

 

Dostarczenie potwierdzenia skierowania sprawy dotyczącej przestępstw kryminalnych Intrum Justitia Sp. z o.o. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - Wydział ds. przestępstw Kryminalnych (odpis do PG RP ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa) wraz z odpisem Wniosku z dn. 04.czerwca.2014 r. z listą zarzutów oraz dokumenty potwierdzające zarzucane czyny (komplet materiałów dowodowych przesłanych do Prok. Okr. w W-wie - Wydział ds. Przest. Kryminal. z dn. 04.czerwca.2014 r.)

DO: Kancelaria Wola - Intrum Justitia Sp. z o.o. ul. Solidarności 155 lok. 11, 00-877 Warszawa - przedstawiciel przestępcy: Rafał Wojtyna (ścigany zgodnie z dok. Akt Spr. 1130330/12 Sąd Rej. Lublin Zachód oraz PO w W-wie - Wydział ds. Przest. Kryminalnych).

 

08.czerwca.2014 r.

 

UPO - Oficjalne wszczęcie postępowania w sprawie przestępstw kryminalnych i gospodarczych oraz cywilnych i pozostałych z listy zarzutów - wobec Intrum Justitia Sp. z o.o.

Wydział ds. Przestępstw Kryminalnych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Warszawa, POLSKA (EU).

dn. 08.czerwca.2014 r.

====.

Dok. akt spr. (wyciąg z akt) '2011-2014:

Intrum Justitia - Lublin - Orange SA PTK Centertel - VINc-e 1130330/12 - Koniec sprawy 'listopad.2013.

====.

 

06.czerwca.2014 r.

 

 

Wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa - Sygn. akt: PG II 1 Ko/80/11 - Departament Postępowania Przygotowawczego o naliczenie odszkodowania dla zgłaszającego popełnienie wielu przestępstw kryminalnych, gospodarczych, cywilnych, urzędowych - w tym prokuratorskich i sądowych oraz innych urzędowych - z wielu punktów podstępowania kodeksów wymienionych - zgodnie z dok. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w W-wie - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa - dot. sprawy sygn. akt: 1Ds 987/12 Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42, Warszawa oraz sprawy sygn. akt: VIIIp 1130/10 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa - ze strony Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury Rejonowej W-wa Śródmieście oraz Sądu Rejonowego W-wa Śródmieście.

Sprawa III 4Dsa 2078/13/Śr. - PG II 1 Ko/80/11 jest nadal na etapie przygotowawczym po ponad 3 latach gromadzenia dokumentów przez sądy i prokuratury w Warszawie.

Żądanie wydania ostatecznej decyzji w sprawie III 4Dsa 207/13/Śr. z UZASADNIENIEM.

Zakończenie sprawy III 4Dsa 207/13/Śr. ostateczne w terminie 7-miu dni (do dn. 15.czerwca.2014 r.) zgodnie z wnioskami powoda / zgłaszającego w sprawach wymienionych.

AmenDS`.

 


 

05.czerwca.2014 r.

 

Dostarczenie potwierdzenia skierowania sprawy dotyczącej przestępstw kryminalnych Intrum Justitia Sp. z o.o. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - Wydział ds. przestępstw Kryminalnych (odpis do PG RP ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa) wraz z odpisem Wniosku z dn. 04.czerwca.2014 r. z listą zarzutów oraz dokumenty potwierdzające zarzucane czyny (komplet materiałów dowodowych przesłanych do Prok. Okr. w W-wie - Wydział ds. Przest. Kryminal. z dn. 04.czerwca.2014 r.) do Kancelarii Wola - Intrum Justitia Sp. z o.o. ul. Solidarności 155 lok. 11, 00-877 Warszawa - przedstawiciel przestępcy: Rafał Wojtyna (ścigany zgodnie z dok. Akt Spr. 1130330/12 Sąd Rej. Lublin Zachód oraz PO w W-wie - Wydział ds. Przest. Kryminalnych).

 

 

04.czerwca.2014 r.

 

Wniosek o przeniesienie wątku sprawy III 4Dsa 207/13/Śr. PO w W-wie - III Wydział - dotyczącego zatrudniania pracowników bez umowy o pracę przez cały okres zatrudnienia, odmowa wydania Umowy o zatrudnieniu dla pracowników i tłumaczenie pracownikom, że umowa o zatrudnieniu nie jest pracownikom potrzebna - naleganie na nie wydanie umowy o zatrudnieniu, tłumaczenie pracownikom, że składek ZUS się nie opłaca, a umowy o zatrudnieniu nie są potrzebne, brak dokumentów rozliczeniowych dotyczących wynagrodzeń dla pracowników (pieniądze w kopercie - wynagrodzenie za pracę bez umowy o zatrudnieniu), wypłacanie wynagrodzeń po wykonanej pracy dla Firmy Księgarskiej Kruk Sp. J. zatrudnionym bez umowy o zatrudnieniu pracownikom niezgodnie z ustną umową przed rozpoczęciem pracy dla Firmy Księgarskiej Kruk Sp. J. lub nie wypłacanie wynagrodzenia w ogóle lub wynagrodzenie szczątkowe (symboliczne) - niezgodne z umową ustną lub zastraszanie na temat zmniejszenia wynagrodzenia w zależności od samopoczucia Właścicieli Księgarni: Wandy Jesionowskiej i Ryszarda Czarnowskiego, nieopłacanie składek ZUS za pracowników, błędy w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym za lata 2009-2010 oraz 2005-2014, częste zmiany nazwy firmy oraz profilu działalności, oszustwa gospodarcze, oszustwa dot. Klientów, zwodzenie Klientów, przestępcze traktowanie pracowników i klientów Firmy Księgarskiej Kruk R. Czarnowski, W. Jesionowska-Terajewicz, Sp. J., oszustwa, groźby, zastraszania dot. klientów i pracowników oraz kontrahentów Firmy Księgarskiej Kruk Sp. J. (lista kontrahentów w Aktach Spr. IIII 4Dsa 207/13/Śr.), etc. - zgodnie z dok. akt spr. III 4Dsa 207/13/Śr. -do Wydziału ds. Przestępstw Gospodarczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

 

03.czerwca.2014 r.

 

Wniosek do prokuratury Generalnej RP w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa o dołączenie ostatnich aktualnych

raportów i dokumentów oraz materiałów dowodowych istotnych dotyczących prowadzonych procesów i spraw z Listy Spraw (sadprok.smakubooks.com).

 

Wniosek o zebranie materiałów dowodowych ze wszystkich Akt Spraw w Polsce i przeniesienie do prokuratury Okręgowej w Paryżu (Francja) na okoliczność kontynuowania spraw we Francji. Uzasadnienie: wyjazd powoda / osoby zgłaszającej / prokuratora / sędziego prowadzącego sprawy z Listy Spraw do Francji. Dalsze czynności dotyczące wszystkich spraw z Listy spraw (sadprok.smakubooks.com) będą prowadzone przez urzędników francuskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wniosek do ZUS Warszawa - Śródmieście, ul. Senatorska, Warszawa o przekazanie wniosku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym - Sygn. Akt.: III 4Dsa 207/13/Śr. (1Ds 987/12) o udostępnienie dokumentów rozliczeniowych dotyczących pracownika: Dariusz Smakulski zatrudnionego w Firmie Księgarskiej Kruk Sp. J. w okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. celem wystawienia tytułu wykonawczego - egzekucja komornicza Firmy Księgarskiej Kruk Sp. J. na okoliczność nie opłacenia składek ZUS (zdrowotne i społeczne) za ww. okres pracy pracownika w Firmie Księgarskiej Kruk SP. J zatrudnionego na Umowę o Pracę na czas określony w okresie 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r.

 

Wniosek do Uniwersytetu Warszawskiego - Szkoła Języków Obcych o zwrot kwoty opłaconej za zajęcia języka angielskiego w roku akademickim tym samym, co rok uzyskania Certyfikatu B2 z języka angielskiego od prowadzącego zajęcia z języka angielskiego na poziomie B1 - Krzysztofa Wideryńskiego. Uzasadnienie: student nie uczęszczał na zajęcia z j. angielskiego w semestrze, w którym zdał z oceną pozytywną egzamin certyfikacyjny z j. angielskiego na poziomie B2 w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

UPP z dn. 04.czerwca.2014 r. - Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o rozpoczęcie śledztwa w sprawie w Wydziale ds. Przestępstw Kryminalnych - dotyczy Intrum Justitia Sp. z o.o.

 

Dołączyć do Akt Spr. dokumenty i notatki policyjne z interwencji z dn. 03.maja.2014 r. oraz dok. z Akt Spr. 1130330/12 Sąd Rej. Lublin-Zachód, ul. Lubomelskiej.

 

 

Podsumowanie dokumentów urzędowych - lista dokumentów i zebranie dokumentów z Listy spraw do przeniesienia do Prokuratury Okręgowej w Paryżu (Francja).

 

 

Dokumenty z Akt spr. dot. ogłoszenia upadłości Orange SA PTK Centertel z siedzibą w Polsce.

 

 

Dołączenie dokumentów do Akt spr. dot. ogłoszenia upadłości Banku Pekao SA z siedzibą w Polsce zgodnie z zarządzeniem z dn. 15.maja.2014 r. - Sygn. Akt: X GU 221/14 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.


 

01.czerwca.2014 r.

 

III 4Dsa 207-13-Śr - Odstrzał psów i robactwa - JUN.01.2014 - DS`.PL.EU. - Materiały Edukacyjne '2010-2014. 

31.maja.2014 r. 

 

Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Paryżu (Francja) o wystawienie tytułu wykonawczego dotyczącego windykacji skazanych przestępców:


1. Wanda Jesionowska-Terajewicz.

2. Ryszard Czarnowski.

3. Sędzia Ewa Dmitruk.

4. Prokurator Krzysztof Ćwirt.

oraz:

a) opłacenie ZUS za okres sierpień-październik 2009 r. zgodnie z Umową o pracę na czas określony z Firmą Księgarską Kruk Sp. j. z 01.sierpnia.2009 r. oraz zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi za okres pracy od 01.08.2009 r. do 31.grudnia.2009 r.

b) aresztowanie ww. przestępców za pomówienie o fałszerstwo w odpowiedzi na pozew z listopada 2010 r. (Sygn. akt: VIIIp 1130/10 - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie - Sąd Rej. dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa)

c) zapłata za pracę w nadgodzinach, w nocy, w domu, w dni wolne od pracy i święta w okresie 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r.

d) wypłatę odszkodowania za pomówienie o fałszerstwo: 650 000 zł zgodnie z Propozycją Ugody w dok. Akt spr. III 4Dsa 207/13/Śr.

e) pozostałe wnioski zgodnie z dok. Akt spr. III 4Dsa 207/13/Śr. (1Ds 987/12) oraz dokumentami akt spraw związanych.

Termin realizacji: 14 dni. Miejsce realizacji decyzji zgodnie z wnioskami akt spr. III 4Dsa 207/13/Śr.: Rzeczpospolita Polska.

Warszawa, dn. 31.maja.2014 r.

DS`.PL.FR.EU.MAY.31.2014.
sadprok.smakubooks.com
====.

 

 

29.maja.2014 r.

 

 EDU Materials Prosec & Court Cases '2010-2014. sadprok.smakubooks.com DS`.PL.EU.MAY.29.2014.

 Wyroki śmierci i egzekucje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z dok. Akt. spr.: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

 

Osoby do egzekucji (wyrok śmierci natychmiastowy w dowolnym miejscu znalezienia niżej wymienionych osób) - zgodnie z dok. Akt. spr. II 4Dsa 207/13/Śr. PO w W-wie:

 

1. Wanda Jesionowska-Terajewicz.

2. Ryszard Czarnowski.

3. Sędzia Ewa Dmitruk.

4. Prokurator Krzysztof Ćwirt.

 

AmenDS`.

 

I porządek po sprawie oraz kolejne czynności po zabezpieczeniu zwłok ww. osób do dn. 31.maja.2014 r.

 

Zgodnie z procedurami urzędowymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warszawa, dn. 29.maja.2014 r.

====.

 

26.maja.2014 r.

 

Udostępniony publicznie  -  11:45


sadprok.smakubooks.com/strony/orange-sa-ptk-centertel/
====.

W ramach Projektu „Marketing Ekologiczny Szansą Twojej Firmy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wniosek do Sądu Gospodarczego w Warszawie o wydanie nakazu dla Orange SA zebrania wszystkich zużytych kart SIM na terenie Polski celem utylizacji - zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska i zgodnie z ustawami pokrewnymi - pod rygorem ogłoszenia upadłości Orange SA PTK Centertel bez dalszych czynności procesowych dotyczących ogłoszenia upadłości Orange SA PTK Centertel w Polsce - zgodnie z dokumentami Akt spr. dotyczącej ogłoszenia upadłości i zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange SA PTK Centertel na terenie Polski.


Warszawa, dn. 26.maja.2014 r.

sadprok.smakubooks.com


DS`.PL.EU.MAY.26.2014.

====.

sadprok.smakubooks.com/strony/cyber-security-checkin-grzebanie-osob-niepowolanych-po-skrzynkach-mailowych-kontach-oraz-profilach-stronach-internetowych/
====.
DS`.PL.EU.

 

Aktualności sadprok.smakubooks.com.

MAY.27.2014.

 

Zabezpieczenie zwłok przestępców kryminalnych:

Wandy Jesionowskiej Terajewicz

Ryszarda Czarnowskiego

Ewy Dmitruk

Krzysztofa Ćwirta

oraz kolejnych zwłok osób związanych ze sprawą Sygn. Akt: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru

Sygn. Akt: PG II 1 Ko/80/11. - Prokuratura Generalna RP w Warszawie, Departament Postępowania Przygotowawczego, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa.

Zgodnie z dok. Akt ww. spraw.

Warszawa, POLSKA (EU).

MAY.26.2014.

====.

DS`.PL.EU.FR.MAY.27.2014.

Dalsze czynności dotyczące ww. spraw realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez urzędników francuskich - Prokuratura Okręgowa w Paryżu (Francja) oraz pozostałe służby francuskie ds. przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

[official info]

Poland (Warsaw) - EU.

MAY.27.2014.

sadprok.smakubooks.com

====.

Sygn. akt: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru

Sygn. Akt: PG II 1 Ko/80/11. - Prokuratura Generalna RP w Warszawie, Departament Postępowania Przygotowawczego, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa.

====.
sadprok.smakubooks.com

====.
Lis of Cases (Czytelnia Akt - strony).

====.

 


 

19-23.maja.2014 r.

 

09:00 - 18:00

 

Udział w Projekcie „Marketing Ekologiczny Szansą Twojej Firmy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Uczestnik szkolenia i projektu: Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski.

              MAY.09.2014 - DS`.PL.EU. - 

 

(21-22.maja.2014 r.) Samsung Business Innovation Days.

Potw. udz.: Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

              MAY.09.2014 - DS`.PL.EU. -

 

Sprawy interesantów będą rozpatrywane w godzinach wieczornych (od godz. 18:00).

Za utrudnienia przepraszamy.

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

e-mail: biuro@smakubooks.com

tel. +48 503 89 33 34

====.

 

 


 

22.maja.2014 r.

 

Wniosek do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 o wstrzymanie przedłużenia ważności lub unieważnienie certyfikatu elektronicznego i podpisów zaufanych lub podpisów certyfikowanych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa do czasu weryfikacji urzędników Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz weryfikacji  czynności urzędniczych (lub urzędowych) w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w tym przesyłanie dokumentów lub Urzędowych Potwierdzeń Odbioru lub Przedłożenia dokumentów podpisywanych podpisem zaufanym (elektronicznym) przez urzędników Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - na okoliczność wielu przestępstw i wykroczeń kpk oraz wykroczeń urzędniczych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa.

MAY.22.2014.

====.

 

 


Wniosek o ostatnie przesłuchanie przestępców:


Wandy Jesionowskiej-Terajewicz,

Ryszarda Czarnowskiego

Ewy Dmitruk

Krzysztofa Ćwirta


na okoliczność wątków sprawy Sygn. Akt: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, u. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział, dołączenie zeznań ww. osób do Akt ww. spr. sygn. III 4Dsa 207/13/Śr. i wykonanie decyzji zgodnie z Wnioskami sprawy sygn. akt. III 4Dsa 207/13/Śr.


Kolejne osoby zajmujące się sprawą Sygn. Akt: III 4Dsa 207/13/Śr. (1Ds 987/12) - VIIIp 1130/10 zostaną przesłuchane na okoliczność wątków ww. spraw w terminie 14 dni zgodnie z Wnioskami akt ww. spr. - do decyzji PG RP w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, Sygn. akt: PG II 1 Ko/80/11.


Warszawa, dn. 22.maja.2014 r.

Polska (EU).

====.
sadprok.smakubooks.com

Sygn akt: III 4Dsa 207/13/Śr. (1Ds 987/12) - VIIIp 1130/10.

sadprok.smakubooks.com/strony/xii-10-13-so-warszawa-xii-wydz-karny

====.
DS`.PL.EU.MAY.22.2014.
====.
Prosec & Criminal Cases '2010-2014.DS`.PL.EU.MAY.22.2014.[sadprok.smakubooks.com].


====.

 

 

19.maja.2014 r.

 

Oficjalny Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Wydział Kryminalny o aresztowanie wszystkich pracowników firmy Intrum Justitia Sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z dokumentami Akt Spr.

Warszawa, dn. 21.maja.2014 r.

DS`.PL.EU.MAY.21.2014.

sadprok.smakubooks.com
====.

sadprok.smakubooks.com/strony/vic-e-1130330-12-sad-rej-lublin-zachod-wydz-cywilny

 

 


 

 

16-18.maja.2014 r.

 

Kontakt z firmą tylko poprzez e-mail: biuro@smakubooks.com lub poczta tradycyjna.

Wszystkie sprawy interesantów / klientów do rozpatrzenia od poniedziałku 19.maja.2014 r.

 

 


 

 

13.maja.2014 r.

 

Dokumenty dot. Orange SA PTK Centertel - przesłanie materiałów dowodowych i wniosków do Orange SA PTK Centertel SA oraz do Akt Spr. Syg. Nc 1130330/10 Sąd Rejonowy  Lublin-Zachód, ul. Boczna Lubomelskiej, Lublin.

 

Uzupełnienie dokumentów dotyczących ogłoszenia upadłości Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie -  Sygn. Akt: X GU 221/14 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

 

Przesłanie uporządkowanego aktualnego materiału dowodowego prowadzonych procesów zgodnie z Listą Spraw do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa celem zebrania spraw w Polsce z sądów i prokuratur oraz urzędów do przeniesienia do urzędów w Paryżu (Francja) do decyzji przez urzędników francuskich.

 

Przesłanie wniosku do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia-Północ, ul. Wiślicka 6, Warszawa o zebranie wszystkich materiałów dot. sprawy kradzież bagaży w Hostels Tamka i przesłanie kompletu dokumentów do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa celem przesłania przez Prokuraturę Generalną w Warszawie do Prokuratury w Paryżu (Francja) do rozpoznania i przeprowadzenia podstawowych czynności urzędniczych przez urzędników francuskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie.

 

Przesłanie kompletu aktualnych dokumentów dotyczących Stowarzyszenia Szlachta Polska do Sądu Gospodarczego w Warszawie - XII Wydział - Sygn. Akt: WA XII Ns-Rej. KRS 0879314380 - zgodnie z decyzją z dn. 24.02.2014 r.

 

Uporządkowanie materiału na stronie sadprok.smakubooks.com.

====.

 

 

12.maja.2014 r. 

 

====.
Do dn. 31.maja.2014 r.

zebranie wszystkich dokumentów urzędowych / firmowych / sądowych / prokuratorskich i dołączenie do Akt Spr. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z odpisem do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 z Wnioskiem o dołączenie do Wniosku z dn. 23.04.2014 r. o przeniesienie wszystkich spraw z Listy Spraw (sadprok.smakubooks.com) do Prokuratury Okręgowej w Paryżu (Francja).

====.

Wniosek formalny o ogłoszenie upadłości firmy Intrum Justitia Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce i zamknięcie działalności gospodarczej (firma zamknięta: Intrum Justitia Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce).

 

 

Wniosek formalny o ogłoszenie upadłości firmy Orane SA PTK Centertel SA z siedzibą w Polsce i zamknięcie działalności gospodarczej (firma zamknięta: Orange SA PTK Centertel SA z siedzibą w Polsce).

 

 

 

Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz wnioski do prokuratur rejonowych w Warszawie o przesłanie szczegółowych raportów z przeprowadzonych czynności dotyczących spraw:

Lista spraw.

 

 

 

 

- raport szczegółowy z przeprowadzonych czynności przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy - Śródmieścia - Północ, ul. Wiślicka 6, Warszawa oraz przez komendy rejonowe policji w Warszawie - w sprawie kradzieży bagaży w Hostels-Tamka (2011-2014).

 

Odpisy RAPORTÓW z przeprowadzonych czynności przesłać w terminie 7-miu dni na adres firmowy powoda / zgłaszającego (Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski NIP 5252259929 REGON 142625649) - w dok. Akt spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w W-wie - III Wydział Nadzoru nad Post. Przygot., ul. Chocimska 28, Warszawa.

====.

 

11.maja.2014 r.

 

Formalne zgłoszenie do udziału w Projekcie „Marketing Ekologiczny Szansą Twojej Firmy”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty rekrutacyjne dotyczące projektu „Marketing ekologiczny szansą Twojej firmy”.

 

 ====.

 

Na okoliczność prowadzonych procesów Lista spraw (Strony) sadprok.smakubooks.com


wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym - Sygn. akt III 4Dsa 207/13/Śr. oraz Wniosek do PG RP, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa - o zebranie stenogramów szczegółowych, bilingów i pełnych wykazów połączeń z nr tel. komórkowego sieci Orange PTK Centertel SA:

+48 507408854.


Właściciel nr tel. 507408854: Dariusz Smakulski NIP 5252259929 REGON 142625649.

Wniosek z dn. 11.maja.2014 r.

DS`.PL.EU.MAY.11.2014.

====.

sadprok.smakubooks.com

====.


(z okresu minimum od lipca.2009 r. do czerwca.2014 r.).


sadprok.smakubooks.com/news-and-events/
====.

 

 

09-10.maja.2014 r.

 

VI Kongres Kobiet w PKiN w Warszawie - Sala Kongresowa

 

Notatki i komentarze z V Kongresu Kobiet w Warszawie - PKiN Sala Kongresowa (czerwiec.2013 r.).

 

 

 

30.kwietnia.2014 r.

 

Opłacić aktualne faktury home.pl:

1. 4*faktura (usługa ssl) + 2*usługa zbiorcza (WildCard dla .com i .eu).

2. 324141_2014 (zweryfikować zasadność pozycji na fakturze).

3. 333894_2014 (zweryfikować zasadność pozycji na fakturze).

 

 

 

5. PIT-36 za lata 2012 i 2013 - rozliczenie z I-US, ul. Lindleya 14, Warszawa Śródmieście - zgodnie z posiadanymi dokumentami finansowymi za lata 2012 i 2013 (e-Deklaracje z UPP i UPD).

 

 

 

24.kwietnia.2014 r.

 

 

vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19807.xhtml

 

 UPO - Wniosek z dn. 23.04.2014 r. - PG RP - PO W-wa III4Dsa 207-13-Śr. - PO Paryż (Francja) - DS`.PL.EU. - APR.24.2014 -

 

 

Przeniesienie wszystkich Akt Spraw z Listy Spraw do Prokuratury Okręgowej we Francji (Paryż).

Zgodnie z wnioskami Akt Spraw z Listy Spraw w Polsce (Warszawa).

Do decyzji we Francji.

Do realizacji w Polsce.

 

Wniosek o wystawienie tytułu wykonawczego - egzekucja sądowa przestępców:

Wanda Jesionowska-Terajewicz, Ryszard Czarnowski, Ewa Dmitruk, Krzysztof Ćwirt

zgodnie z dokumentami Akt Spr. III4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie (POLSKA), ul. Chocimska 28, Warszawa.

Wykonanie decyzji Prokuratury Okręgowej w Paryżu (FRANCJA) na terenie Polski.

Zgodnie z dok. Akt Spr. (Lista Spraw).

 

Warszawa, dn. 23.kwietnia.2014 r.

 

Do wiadomości:

PG RP - ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa.

====.


 

22-23.kwietnia.2014 r.

 

Ostatnie porządki z dokumentami Akt Spraw (Lista Spraw - sadprok.smakubooks.com).

 23.kwietnia.2014 r.


Informacje do firm / urzędów / instytucji - aktualne z dn. 23.04.2014 r.


Polecam nie spóźnić się DZIŚ z pieniążkami na Żoliborz, lub na rach. bankowe podanie na stronie w dziale Informacje Firmowe.


Dzięki.


Polecam zdążyć DZIŚ. Oczywiste.


Czekam do rana... jak codziennie.


Nie mogę pomóc.

 

Oczywiste.


Polecam zdążyć z pieniędzmi do rana dn. 23.kwietnia.2014 r.


Nie polecam nie zdążyć. Oczywiste.


AmenDS`.+.


Zawsze z poważaniem,

Oczywiste.

Polecam spieszyć się DZIŚ. Absolutnie spieszyć się DZIŚ.


Dariusz Smakulski,

Warszawa, dn. 22.kwietnia.2014 r.

godz.: 21:24CET.

====.


sadprok.smakubooks.com

(Lista Spraw)

====.

DS`.PL.EU.APR.22.2014T21:25CET.

====.

 

Od jutra od godz. 10.00CET (23.kwietnia.2014 r.) 00.00(0)% negocjacji w sprawach z Listy Spraw (sadprok.smakubooks.com) - 100.00% zgodnie z Wnioskami - zgodnie z dokumentami akt spraw. Negocjacji NIE MA (0.0%). Amen.

Z poważaniem,

DS`.

====.

Terminy są najważniejsze. Oczywiste.

 

7/`.

 


 

 

19.04.2014 r.

 

DS`.PL.EU.APR.19.2014T18.14CET. Polecam zdążyć DZIŚ z pieniędzmi na Żoliborz. Czekam. - W ramach porad rzemieslniczych... Opowieści Magiczne Prawdziwe REAL 100perc. - Magic Pencil Real Designin' ONLY - ..

 Po 23:39CET nie można będzie pomóc. Absolutnie 100% TYLKO zgodnie z Wnioskami Akt Spraw (dotyczy 100% spraw i informacji zamieszczonych na stronach sadprok.smakubooks.com).

 

Lista Spraw.

 

Amen.

 

Warszawa, dn. 19.kwietnia.2014 r.

godz.: 22:20CET.

====.

 

Polecam nie spóźnić się z decyzjami dot. Spraw i PIENIĘDZMI dziś (19.kwietnia.2014 r.).

Oczywiste. Zostały 2 godziny bez 39 minut.

Polecam pospieszyć się.

Nie będę mógł pomóc. Oczywiste.

Amen.

Z poważaniem,

DS`.

 


 

14 do 20.kwietnia.2014 r.

 

Porządki Świąteczne - 14-20.kwietnia.2014 r. - DS`.PL.EU. - APR.13.2014 - smakubooks -.txt - Notatnik.pdf

 

 

- certyfikaty ssl home.pl do domen:

szlachtapolska.org

szlachtapolska.org.pl

Wildcard (ssl home.pl) dla domen i subdomen smakubooks.com

ssl home.pl dla domen i subdomen smakubooks.eu

 

 

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Udostępniony publicznie  -  21:37

 

W ramach Świąt Wielkanocnych i porządków...


Jeśli komuś nie odpisałem na jakąkolwiek Wiadomość e-mail, lub nie odebrałem telefonu lub jestem coś winien w odpowiedzi - komentarz, odpowiedź, cokolwiek lub ktokolwiek czeka lub chciałby lub miałby ochotę, żebym odpisał, to proszę słać na mail:


e-mail: biuro_priv@smakubooks.com


lub na firmowy:


e-mail: biuro@smakubooks.com (jeśli sprawy firmowe / urzędowe / formalne urzędowe).


Odpiszę na wszystko do poniedziałku... zanim wzejdzie ranek... żeby mi nie mówili ktokolwiek, broń Boże, że o kimś zapomniałem. Szczególnie przed nastaniem Nowego Dnia...

 

Nie zapominam. Oczywiste. Broń Boże...


Można słać maile / polecone / priorytetowe nawet / dowolne. Aby na skrzynkę podaną powyżej (adresat). Wtedy odpowiem.


Na pewno odpowiem przed Poniedziałkiem.


Chciałbym mieć spokojny tydzień po Świętach... muszę odpocząć...

Miłych, Spokojnych Świąt.


Do Wtorku,

DS`.

Dziękuję.

Warszawa, dn. 19.kwietnia.2014 r.

godz.: 21:34CET.

====.

 


 

 

17.04.2014 r.

 

 

EDU Prosec&Court Cases'2010-2014.- APR.17.2014 - DS`.PL.EU. -

 

 

 

 


 

 

09.kwietnia.2014 r. 

 

====.

1. Wniosek o zebranie wszystkich dok. dot. spr. kradzieży bagaży w Hostels Tamka w Warszawie (komendy policji, prokuratura rej., sąd rej.) i doł. do Akt Spr. PO w W-wie.

2. Wniosek o zebranie wszystkich dok. dot. sprawy kradzieży profilu Facebook (2011-2014 r.) - wydanie decyzji w sprawie - PO w W-wie.

3. Wniosek o zebranie wszystkich dok. dot. sprawy Banku Pekao SA - doł. do Akt Spr. PO w W-wie.

4. Wniosek o zebranie wszystkich dok. i materiałów dowodowych dot. Orange SA PTK Centertel oraz Intrum Justitia i doł. do Akt Spr. PO w W-wie.

5. Wniosek o odnalezienie komputera Orange Aspire 2 PTK Centertel - umowa z Orange SA z marca.2011 r. i zabezpieczenie danych z komputera.

6. Wniosek o zebranie wszystkich dok. dot. Spr. Sygn. III 4Dsa 207/13/Śr. - z sądów i prokuratur oraz komend policji na terenie Polski, z ZUS oraz pozostałe dok. dot. spr. - zgodnie z dok. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w W-wie - III Wydział.

7. Wniosek o przesłuchanie p. Elżbiety Syćko Gromady na okoliczność popełnienia przestępstwa - zgodnie wnioskiem i zgłoszeniem dot. Elżbiety Syćko Gromady w dok. Akt. Spr. 2Ds/1986/10/II oraz na okoliczność Zgłoszenia z dn. 16.09.2013 r. Sygn. Spr. 2Ds/1550/13/III. PR W-wa Żoliborz (pop. przestępstwa przez córkę starszej pani) oraz doł. dok. i mat. dowod. dot. SP ZOS Łódź Aleksandrowska do Akt Spr.

====.

 

 

 

do 25.marca.2014.

 

- uzupełnienie dokumentów dot. Wniosku o rejestrację stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Szlachta Polska - Sygn. Akt: WA XII Ns-Rej. KRS 0879314380 - decyzja z dn. 24.02.2014 r.

- rozliczenie PIT-36 za 2012 i 2013 r. z oświadczeniem i załącznikami - info do I US W-wa Śródm. (dla porządku urzęd./formal.).

- zebranie dokumentów i podsumowanie pakietem aktualnych na dzień 15.marca.2014 r. - dotyczy Kontrahentów, Klientów, Pracowników, Urzędów, Instytucji (100.00%) i aktualizowanie info w dok. na dzień 15.03.2014 r. - aktualne pełne info zbiorcze dla wszystkich zainteresowanych (dokumenty) na strony firmowe - dost. publ.

 

 

20.marca.2014. 

 

Zebranie pełnych zawartości wszystkich serwisów Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski ze stanu z dn. 20.marca.2014 r. do archiwizacji wieczystej (ePUAP, Biblioteka Narodowa, oraz  instytucje państwowe właściwe).

 

Wniosek o nadanie uprawnień tożsamych z uprawnieniami podmiotów administracji państwowej w zakresie obowiązywania uprawnień na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej sygnujących postanowienia wspólne dotyczące administracji państwowej w krajach europejskich - firmie Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski - dn. 20.marca.2014 r.

 

Wniosek o nadanie uprawnień firmie Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski do wydawania elektronicznego podpisu certyfikowanego i certyfikatu elektronicznego oraz pozostałych podpisów certyfikowanych, zaufanych i kwalifikowanych - osobom prawnym i fizycznym na terenie Unii Europejskiej.

 

 

 18.marca.2014.
 
(potw. wpł. 18.marca.2014 r.) Pierwsze formalne wnioski do KRD BiG:
 
 
1. Wniosek o egzekucję należności dot. składek ZUS za okres sierpień-październik.2009 r. - płatnik: Firma Księgarska 'Kruk" - zaległe składki ZUS za pracownika: Dariusz Smakulski - zgodnie z dokumentami dot. okresu płatności składek ZUS w 2009 r.
 
2. Wniosek o przepisanie formalne - zgodnie z dok. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym - wszystkich wierzytelności ZASADNYCH (zgodnie z dokumentami dot. spraw) firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski na dłużników firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski i dokonanie czynności egzekucyjnych w terminie natychmiastowym.
 
4. Wniosek o zweryfikowanie i stosowne uregulowanie wszystkich spraw finansowych firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski w terminie nieprzekraczalnym: do 30.czerwca.2014 r.
====.

 

Dołączenie wątku Uniwersytetu Warszawskiego do Akt Sprawy PO w W-wie - zgodnie z zarzutami określonymi w dokumentach Akt Sprawy.


Wniosek o odebranie wszystkich dotacji finansowych oraz dowolnego innego rodzaju dla Uniwersytetu Warszawskiego - zgodnie z dokumentami Akt Spr.

 

Wniosek o odebranie pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego uprawnień pedagogicznych i uprawnień do nauczania w przedmiotach, naukach i zawodach, w których nauczają - zgodnie z dokumentami Akt Sprawy.


(potw. wpł.) 18.marca.2014 r.

PO w W-wie.

III Wydział.

 

DS`.PL.EU.18.MAR.2014T12:21CET.
====.

 

 

 

W dn. 14-17.marca.2014 r. adres firmowy

e-mail: biuro@smakubooks.com

nie obsługiwał wiadomości przychodzących.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od poniedziałku (17.marca.2014 r.) adres mailowy biuro@smakubooks.com

ponownie dostępny dla Klientów i Interesantów Firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski.

 

Serdecznie Zapraszamy...

 

 

17.marca.2014.

 

Ustosunkować się w dokumentach Akt Spr. do pism z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Sygn. Spr. III 4Dsa 207/13/Śr.:

1. Pismo z dn. 10.marca.2014 r. (III Wyział PO w W-wie)

2. Pismo z dn. 10.marca.2014 r. (III Wydział PO w Warszawie / 1DS 987/12/UM Prok. Rej. W-wa Śródm.)

Dołączyć dokumenty do Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. - III Wydz. PO w W-wie - zamykające zestaw dokumentów wystarczający do rozpoczęcia śledztwa we wszystkich sprawach z Listy Spraw - zgodnie z Listą Spraw we Wniosku do Prokuratury Generalnej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 ze stycznia/lutego.2014 r. - do końca ież. tygodnia.

 

(potw. wpł.) zał. do Wniosku dot. spr. WKU Śródmieście (PR, PO , PG) oraz Łódź-Aleksandrowska (PO Warszawa) - lista osób i majątków do zweryfikowania oraz kręgi towarzyskie i znajomościowe oraz lista przestępstw - zgodnie z dok. Akt. Spr. (PO w W-wie i Nacz. PW w W-wie).

 Zebrać na jedną listę wszystkie sygnatury dot. sprawy WKU-Śródmieście oraz 1Ds 1986/10/II Prok. Rej. W-wa Żolib. z PR, PO, PG, oraz pozostałych, np. NPW w W-wie - do PG Wniosek o zebranie wszystkich dok. dot. spraw na liście.

 

 


 

 

Wniosek do PG RP o skierowanie wniosku do PO w Warszawie o zebranie wszystkich prowadzonych spraw z całej Polski dotyczących poniższych osób:

1. Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w ..

2. Intrum Justitia Sp. z o.o. z siedzibą w ..

3. Orange SA PTK Centertel z siedzibą w ..

4. Firma Księgarska 'Kruk' - wszystkie sprawy z okresu ostatnich 15 lat (dotyczy również Hali Koszyki przy ul. Koszykowej w Warszawie - Centrum Taniej Książki - w latach przed zamknięciem Centrum Taniej Książki w Hali Koszyki).

5. pozostałe w zał. do Wniosku z dn. 17.marca.2014 r. - Prokuratura Generalna, ul. Rakowiecka 26/30 Warszawa.

 

 

(potw. wpł. 17.03.2014 r.) Dołączenie odpisów istotnych dokumentów wszystkich Akt Spraw z Listy Spraw do Akt Spr. w Prokuraturze Generalnej ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa celem monitorowania biegu spraw w Prokuraturach i Sądach RP.

 

 

 

16.marca.2014.

 

Dołączenie do Akt Spr. w Prokuraturze Okręgowej, ul. Chocimska 28, Warszawa - Akt Spr. w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy Żoliborza, ul. Krasińskiego 65, Warszawa - Sygn. Spr. 2Ds/1550/13/III. - dot. Zgłoszenia o pop. przestępstwa w dn. 16.09.2013 r. celem drobiazgowego rozpoznania sprawy.

 

(potw. wpł.) - PO w Warszawie - dokumenty dot. sprawy Łódź - Aleksandrowska - wniosek o skierowanie do właściwego Wydziału Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa oraz zgodnie z materiałem dowodowym - skierowanie właściwych kart dokumentów Akt Spr. do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawi - ul. Nowowiejska 26 B, 00–909 Warszawa 60.

 

- doł. do Akt Spr. dokumentów z PO w Warszawie (dotyczy WKU W-wa Śródmieście), oraz dokumentów z PG RP (dotyczy WKU W-wa Śródmieście) oraz PR W-wa Śródmieście.

 

 

14.marca.2014. 

 

Przygotowanie dokumentów do KRD BIG - zlecenie - windykacja dłużników - zgodnie z dokumentami.

 - ZUS '2009 r. - Płatnik: Firma Księgarska 'Kruk'

 - Bank Pekao SA - 10 Euro Paryż grudzień.2009-styczeń.2010 - zgodnie z dokumentami.

- Orange SA - zwrot zabranych środków z rachunku Klienta Orange SA przez Orange SA, oraz zwrot opłat za Usługę z marca.2011 r. - usługa nie była świadczona przez Orange SA - zgodnie z Umową z marca.2011 r.

- nakaz zapłaty odszkodowania dla Intrum Justitia za próbę pobrania środków nienależnych w sposób sądowy (decyzja 'prawomocna' sądowa przestępcza - S. Rej. Lublin-Zachód - niezgodna z dokumentami faktycznymi) - zgodnie z Umową z marca.2011 r. - Orange SA PTK Centertel.

- odszkodowanie za pomówienie o fałszerstwo (Firma Księgarska 'Kruk') - zgodnie z dok. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. - PO w W-wie - III Wydział.

- sędzia Ewa Dmiruk - 650 00,00 PLN - za świadome i celowe wydanie decyzji w Sądzie Rejonowym dla W-wy Śródm. - VIII Wydz. - chroniących przestępców, współpraca z przestępcami kryminalnymi i gospodarczymi, etc. - zgodnie z dok. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. - PO W-wa - III Wydział.

- Bank Pekao SA - nakaz zapłaty odszkodowania za straty finansowe wynikłe z polityki Banku Pekao SA - 300 000,00 PLN do egzekucji - windykacja i wykonanie czynności upadłościowych / naprawczych w XII Wydziale Gospodarczym S. Rej. dla m.st. Warszawy - zgodnie z dokumentami Akt Spr. I Co 60/14.

- podliczyć do Akt Spr. dot. Orange SA - blokowanie karty SIM - koszta dokonywania przelewów bankowych w Oddziałach Banków lub korzystając z usług innych firm dokonujących przelewów finansowych w oddziałach (placówkach), np. Poczta Polska SA oraz inne zamiast internetowo z użyciem sms z kodem potw. przelew, oraz brak możliwości kontaktu z firmą ze strony Klientów i Interesantów oraz urzędów i pozostałych zainteresowanych - ze względu na powyższe, podliczyć koszta  abonenta odblokowywania w Orange SA karty SIM z nr tel. (połączenia z Orange SA 'puste' - brak informacji - koszta realne połączeń tel. bez informacji ze Strony Orange SA, koszta dojazdu do Placówek Orange SA, koszta oczekiwania w Placówkach Orange SA, koszta urzędowe, skutki urzędowe i finansowe, inne, etc. REALNE (dokumenty doł. do Akt Spr.) - straty rosnące wykładniczo z każdym dniem aktywności blokady karty SIM ze strony Orange SA. Podliczyć koszta realne, zwindykować odszkodowanie od Orange SA - za straty wyliczone realne - udokumentowane z wnioskiem o odblokowanie karty SIM i NIE BLOKOWANIE karty SIM bez względu na tłumaczenia Orange SA lub regulaminy, itp. etc. - Wniosek o likwidację Orange SA PTK Centertel - po zebraniu pozostałych dokumentów dot. sprawy Orange SA i windykacja upadłościowa majątku Orange SA PTK Centertel - XII Wydz. Gospodarczy S. Rej. W-wa Śródm - wydanie Oficjalnego urzędowego ZAKAZU korzystania z usług Orange SA PTK Centertel w Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby fizyczne,  prywatne, prawne, urzędy, instytucje, etc. 100.00%. - zgodnie z dokumentami Akt Sprawy (oznaczyć w rejestrze usługodawców telekomunikacyjnych - Firma Orange SA - firma windykacyjna przestępcza - zakaz kategoryczny pod rygorem - korzystania z usług Orange SA).

- pozostali dłużnicy...

 

 

10.marca.2014.

 

- wniosek o zebranie dokumentów dot. sprawy Hostels Tamka - Warszawa - Prok. Rej. Śródm. Półn., ul. Wiślicka 6, Warszawa - z komend rejonowych policji, z sądu i z prokuratury - doł. do Akt Spr. w Prok. Okr. w W-wie - V Wydz.

- sprawdzić dokładnie JAKIE czynności były realizowane w związku ze sprawą (szczegółowy raport) - Hostel Tamka - kradzież bagaży '2011-2014.

- sporządzić listę osób - pracowników Hostels Tamka, ul. Tamka 30 w Warszawie - należących do grup typu sekta spichlerz.org lub podobnych.

 

 

 


 

03.marca.2014.

 

1. Dodatkowe domeny i certyfikaty ssl dla domen na serwerze smakubooks.home.pl / porządki techniczne i formalne (opłaty i faktury oraz dokumenty) / aktualizacja statystyk: Google Analytics, archiwa dotychczasowych statystyk, full admin web procs. (gov level) - poziom urzędowy państwowy obsługi i zabezp. domen i serwera w standardzie EU.

 

Lista domen dołączonych do serwera smakubooks.home.pl:

szlachtapolska.org

szlachtapolska.org.pl

szlachtapolska.org.eu

nobles.org.pl

nobles.org.eu

nobles.org (transfer do home.pl od dostawcy zagranicznego: DomainNameSales.com)

smakubooks.edu (wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydanie certyfikatu i pozwolenia na dołączenie do domeny edu firmy Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski z nazwą domeny smakubooks.edu)

 

... inne

 

oraz:

zablokowanie urzędowe wszystkich nazw domen lub adresów z nazwą własną: 'smakubooks' - na całym świecie (global).


oraz:

utworzenie własnych domen globalnych lub lokalnych (regionalnych)

.smk

.smkb

itp. zasadne i potrzebne.

 


 

02.marca.2014.

 

(potw. wpł. 03.marca.2014 r.)

Złożenie ostatnich dokumentów formalnych dotyczących prowadzonych procesów na dzień 02.marca.2014 r.


Lista procesów i spraw w Liście Spraw (Czytelnia Akt).


Formalne złożenie dokumentów dotyczące spraw:


05. Facebook Team PL - Prok. Okręgowa w Warszawie - sprawa karna (KK)


07. Komputer Orange - Acer Aspire - kradzież danych


08. Omni Geo - 3 vouchery - 150,00 PLN - Wyjazd...


10. Sprawdzić i zweryfikować grzebanie osób niepowołanych po skrzynkach mailowych i kontach oraz profilach i stronach internetowych - Cyber Security Checkin' - I-st period of checkin' & listin': JAN.2013-NOV.2013.


11. Uniwersytet Warszawski - XII Wydz. Karny SO Warszawa


12. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi


13. Firmy Windykacyjne i Firmy Doradztwa Finansowego


14. Pracownica OPS Żoliborz '2010-2012


====.

Warszawa, dn. 02.marca.2014 r.

DS`.PL.EU.MAR.02.2014.

====.


Prokuratura Okręgowa w Warszawie,

ul. Chocimska 28, Warszawa,

III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

=> V i VI Wydz.oraz inne => przekazanie dokumentów (w kolejnym etapie).

DS`.PL.EU.MAR.02.2014.


sadprok.smakubooks.com/czytelnia-akt/lista-spraw-sygn-akt

 


 

 

 

24.lutego.2014.

 

Wniosek z dn. 24.02.2014 r. - III 4Dsa 207-13-Śr. PO W-wa - FEB.24.2012 - DS`.PL.EU. - UPP2292392.


 

Odpis do PG w Warszawie - Wniosek z dn. 24.02.2014 r. - III 4Dsa 207-13-Śr. PO W-wa - FEB.24.2012 - DS`.PL.EU. - UPP2295664.

 

 

17.lutego.2014.

 

Ostatni komplet dokumentów (50 - 70 k.) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem przygotowawczym - Sygn. Spr. III 4Dsa 207/13/Śr.

- m.in. Hostel Tamka - kradzież bagaży w 2011 r.

- Facebook Profile '2010-2011 - kradzież profilu - odmowa zwrotu pełnego archiwum  ukradzionego profilu

- Orange SA - Internet Mobilny - zgłoszenie o zaginięciu danych komputera firmowego - 2012-2014.

- Intrum Justitia - do rozpoznania zasadność roszczeń - zgodnie z Umową z marca'2011 r. między Orange SA PTK Centertel a Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski - podliczenie kosztów i opłat realnych oraz bilans - zgodnie z Umową z marca'2011 r. o świadczeniu Usługi przez Orange SA PTK Centertel

- pozostałe rachunki i faktury - doł. aktualne dokumenty do Akt Spr. - do opłacenia ze środków finansowych przetrzymywanych przez pozwanych ściganych - zgodnie z dokumentami Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO W-wa - III Wydział.

 

 

 

06.lutego.2014.

 

Materiały ze sprawy Sygn. Akt: III 4Dsa 207/13/Śr. prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz PG RP, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa - Departament Postępowania Przygotowawczego - do nabycia w celach edukacyjnych w Sklepie Firmowym. Polecamy.

Licencja na jeden komplet dokumentów: cena 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych).

Przy zakupie powyżej 1000 licencji zniżka na całość zamówienia: 40%.

 

 

Materiały Edukacyjne Prosec&Court Cases'2010-2013

Materiały Edukacyjne Multimedialne » Prawo Administracja

 

 

 

 

Sklep Firmowy

  Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

  

 

 

  

Zapraszamy...

  Oferta Aktualna '2014 r.

 

 

 (potw. wpł.) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Armii Ludowej 21 51-214 Wrocław - Zgodnie z dokumentami Akt Spr. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa. oraz zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa. - Departament Postępowania Przygotowawczego - Dłużnik:  Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy śródmieścia - Ewa Dmitruk - kwota długu niespłaconego: 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 Bank Peako SA - Kwota długu: 360 000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) - Zgodnie z dokumentami Akt Spr. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa. oraz zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa. - Departament Postępowania Przygotowawczego.

 

Orange SA - Intrum Justitia Sp. z o.o. - Łączna kwota długu: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) - dokumentami Akt Spr. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa. oraz zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa. - Departament Postępowania Przygotowawczego.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42, Warszawa - Krzysztof Ćwirt - Kwota długu: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) - zgodnie z dokumentami Akt Spr. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa. oraz zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa. - Departament Postępowania Przygotowawczego.

 

 

Hostel Tamka, ul. Tamka 30, Warszawa oraz Pani Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia Północ, ul. Wiślicka 6, Warszawa - Sygn. Spr. 2Ds-1537/13/VI i Ds z "R" 1-12, oraz Sygn. Spr. IIKp 114/13 Sąd Rej. W-wa Śródm. Kwota długu łączna: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) - zgodnie dokumentami Akt Spr. Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa. oraz zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa. - Departament Postępowania Przygotowawczego oraz nakaz kontynuowania śledztwa w sprawie - aż do znalezienia bagaży i ujęcia sprawcy.

 

05.lutego.2014.

 

(potw. wpł.) Dołączenie pliku dokumentów z załącznikami do Spr. Syg. Akt: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

 

 Zgodnie z pismem nr 00006233822 z dn. 15.01.2014 r. KRD, BIG SA,  ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław - łączny pozew dla Orange SA PTK Centertel i Intrum Justitia Sp. z o.o. - przestępstwa gospodarcze i kryminalne -  dołączenie dok. do Akt Spr. w VI Wydziale d/s. Przestępczości Gospodarczej, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa oraz doł. dok. do Akt Spr. III 4Dsa 207/13/Śr. PO w Warszawie, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, ul. Chocimska 28, Warszawa. Wniosek o rozwiązanie Orange SA PTK Centertel oraz Intrum Justitia Sp. z o.,o. zgodnie z dokumentami Akt Sprawy PO w Warszawie - VI Wydział d/s. Przest. Gosp oraz pozostałe wnioski dot. ww. spr. VI Wydz. d/s. Przest. Gosp. PO w Warszawie - Orange SA PTK Centertel oraz Intrum Justitia Sp. z o.o.

 

 (potw. wpł.) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Armii Ludowej 21 51-214 Wrocław

Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników Firmy Księgarskiej 'Kruk' (NIP 521 053 46 21) - ZUS'2009 r. - zaległe składki za Pracownika za okres sieprień-październik.2009 r. - zgodnie z dokumentami z ZUS z dn. 21.01.2014 r. oraz zał. z ZUS z dn. 16.01.2014 r. oraz zgodnie z dok. Akt. Spr. Sygn.: III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa, III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa. - Departament Postępowania Przygotowawczego.

 

04.lutego.2014. 

 

 Wniosek dowodowy - PG RP - Prośba o zebranie Akt Spraw i wydanie decyzji w terminie 14 dni (02.01.2014 r.) - DS`.PL.EU. -

 

(potw. wpł.) Wniosek z dn. 04.02.2014 r. o dołączenie odpisów Wniosków do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, ul. Kocjana 3, Warszawa z dn. 03.lutego.2014 (sygn. akt spr.: ICo 283/12 oraz INc - zebranie spraw)  do Akt Sprawy Sygn. III 4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

 

(potw. wpł.) Wniosek (w formie papierowej) z dn. 15.01.2014 r. o zarejestrowanie nowego podmiotu - Stowarzyszenie Szlachta Polska - wraz z załącznikami.

 

 


 

 

03.lutego.2014.

 

Wnioski do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza - DS`.PL.EU. - FEB.03.2014 -

 

 

 

28.stycznia.2014.

 

Formalne złożenie dokumentów dotyczących sprawy z Wniosku z dn. 30.05.2013 r. w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy - pozew zbiorowy.

 

Informacja i wniosek do ZUS Inspektorat Żoliborz o kierowaniu wszelkich dokumentów finansowych do Akt Sprawy Sygn. III4Dsa 207/13/Śr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa.

 

Wniosek do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, ul. Kocjana 3, Warszawa o przeniesienie Akt Spraw wymienionych w zał. INc do Wniosku z dn. 28.01.2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i dołączenie do Akt Spr. III4Dsa 207/13/Śr. zgodnie z Wnioskami.

 

 

 

Przesłanie odpisu dokumentów do prokuratury Generalnej RP zgodnie z Wnioskiem z dn. 01.01.2014 r. - Prokuratura Generalna RP, Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.

 

Potw. wpł. Wniosku z dn. 01.01.2014 r. - Prokuratura Generalna RP, Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.

Wydawca: Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Polska (Warszawa).

NIP 5252259929

REGON 142625649

tel. +48 503893334

e-mail: biuro@smakubooks.com

 

 

25.stycznia.2014.

Informujemy, że domeny internetowe:

smakubooks.com.pl oraz smakubooks.pl

na serwerach Usługodawcy home.pl

NIE SA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY.

Licytacja domen nie jest możliwa z przyczyn prawnych. Oferta domen smakubooks.com.pl oraz smakubooks.pl jest testem ww. domen. Ewentualny zakup lub zarejestrowanie ww. domen (smakubooks.com.pl lub smakubooks.pl) nie może zostać sfinalizowany dla dowolnych Klientów home.pl.

INFORMCJA PRAWNA - BIZNES/FINANSE.

(Materiały Edukacyjne).

Warszawa, dn. 25.01.2014 r.

Dariusz Smakulski

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

NIP 5252259929

REGON 142625649

tel. +48 503 89 33 34

e-mail: biuro@smakubooks.com

smakubooks.com

 


 

 

16.stycznia.2014 r.

 

Z powodu zablokowania numeru firmowego 503 89 33 34 przez ORANGE S.A.

przelewy bankowe internetowe zostają wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy.

Orange S.A. - zgłoszenie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - VI Wydział d/s. Przestępczości Gospodarczej o wielokrotnym popełnieniu przestępstwa gospodarczego i kryminalnego przez Orange S.A. PTK Centertel w okresie ostatnich 5-ciu lat. - dokumenty do wglądu przez osoby uprawnione i zainteresowane w prokuraturze Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa, VI Wydział d/s. Przest. Gosp. oraz V Wydział Kryminalny Śledczy.

Warszawa, dn. 16.01.2014 r.

godz.: 17:46CET.

Dariusz Smakulski

Kontakt:

tel. +48 503 89 33 34

e-mail: biuro@smakubooks.com

====.

 

 

Dariusz Smakulski

01-756 Warszawa

Tel. +48 503 89 33 34

e-mail: biuro@smakubooks.com

Sygn. Spr.: III 4 Dsa 207/13/Śr.

 

Do Wydziału III

Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Prokuratury Okręgowej w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 WARSZAWA

 


dopisać wg listy:

1. Sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno.

2. Prokurator Krzysztof Ćwirt.

3. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ - spr. zaginionych bagaży w Hostelsie Tamka 30 w Warszawie.

4. Elżbieta Syćko-Gromada - pracownik OPS-Żoliborz, ul. Dembińskiego 3, Warszawa - dotyczy spr. OPS-Żoliborz - dokumenty m.in. w Aktach Spr. w Prok. Rej. Warszawa-Żoliborz - Sygn. Akt: Ds./1986/10/II.

5. Orange S.A. - zgodnie z dokumentami Akt Spraw (..) -     Wniosek o rozwiązanie Orange S.A. PTK Centertel i ustanowienie syndyka upadłościowego.

Podsumować dodatkowe koszta prowadzenia usługi tel. prywatny / tel. firmowy, internet mobilny / inne. Wycena i ew. licytacja majątku Orange S.A. PTK Centertel. Zgodnie z dok. Akt Spr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa, V i VI Wydział. (pod monitoringiem Prokuratury Generalnej - Wydział d/s. Przestępczości Gospodarczej / Wydział d/s. Przestępczości Zorganizowanej, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa). Do Akt Spr. dołączyć Akta Sprawy Intrum Justitia i VI Wydziału Sądu Rejonowego Lublin-Zachód oraz materiały dot. weryfikacji Regionu Lublin-Ukraina.

6. inne wkrótce.

Warszawa, dn. 16.01.2014 r.

godz.: 19:18CET.

DS`.PL.EU.JAN.16.2014T19:18CET.

====.

Dariusz Smakulski

tel. +48 503 89 33 34

e-mail: biuro@smakubooks.com

sadprok.smakubooks.com

====.


 

15.stycznia.2014 r. 

 

Wpis do rejestru KRS nowego stowarzyszenia (organizacja pozarządowa):

 

Szlachta Polska

 

nobles.org.pl

szlachtapolska.pl


 

 

Więcej informacji na podstronie dotyczącej stowarzyszenia:

Projekty społeczne - Szlachta Polska.

 

14.stycznia.2014 r.

 

Weryfikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie:

1. Na jakiej podstawie ZUS wszczyna postępowania egzekucyjne dotyczące płatności składek ZUS (ubezp. zdrowotne i społeczne) wobec płatników zalegających z opłacaniem składek.

2. Zweryfikować dokładnie KOGO obejmują procedury egzekucyjne prowadzone i realizowane przez ZUS. Dlaczego egzekucje realizowane są selektywnie - 'na podstawie BRAKU DOKUMENTÓW ROZLICZENOIOWYCH' w algorytmie: a) z powodu braku dokumentów rozliczeniowych - nie można pobrać środków b) z powodu braku dokumentów rozliczeniowych należy wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jaka zasada Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa stosowanie algorytmu powyższego?

Przykład:

- zaległe składki za 2009 r. Płatnik Firma Księgarska 'Kruk'

- zaległe składki za 2011 r. Płatnik: Dariusz Smakulski.

- sporządzić listę pracowników wszystkich oddziałów ZUS na terenie woj. mazowieckiego i zapytać o sposoby egzekwowania płatności składek ZUS - konkretnie dokumenty i wyjaśnienia - uwzględnić przykład powyższy.

- uzyskać oficjalne podpisane imiennie osobowo oświadczenia w temacie weryfikowanym od każdego jednego pracownika ZUS na terenie woj. mazowieckiego.

 

Warszawa, dn. 14.01.2014 r.

godz.: 15:57CET.

DS`.PL.EU.JAN.14.2014T15:57CET.

====.

 

 

 

07.stycznia.2014 r.

 

Aktualizowanie ustawień serwisów Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

Google Webmaster Tools & Google Universal Analytics

Other certified marks and sites' veryfin'. Cybersecurity cert.

List of sites.


 

Złożenie ostatnich dokumentów do:

    1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa - III, V, VI Wydział

    2. Sąd Rejonowy Warszawa-Żoliborz, ul. Kocjana 3, Warszawa

    3. Złożenie ostatnich formalnych dokumentów do pozostałych urzędów sąd / prokuratura

       (Lista spraw) - przed zebraniem wszystkich akt spraw

       w Prokuraturze Generalnej RP, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa.

 

do 06.stycznia.2014 r.

 

Porządkowanie materiału dowodowego i porządkowanie Akt Spraw (2010-2013).

Porządkowanie materiału na stronie sadprok.smakubooks.com.

Porządkowanie dokumentów i publikacji '2010-2013.

 

 


 

 

 

01.stycznia.2014 r.

 

 

Za 7 dni kalendarzowych (08.stycznia.2014 r.) Wniosek o rozwiązanie i zdelegalizowanie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa, Wniosek o rozwiązanie i zdelegalizowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, Wniosek o rozwiązanie i zdelegalizowanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, Warszawa.

Z poważaniem,

Dariusz Smakulski

Warszawa, POLSKA (EUROPA)

dn. 01.stycznia.2014 r.

godz.: 15:40CET.

 

INFORMACJA POWYŻSZA Z DN. 01.STYCZNIA.2014 R. OFICJALNA - W MOCY PRAWNEJ I URZĘDOWEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. STYCZEŃ.2014 R.

 

Ostrz. dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie - 7 dni - EDU Prosec&Court Materials '2010-2013. DS`.PL.EU.JAN.01.2014.

 

 

 Wniosek i zał.  (01.01.2014 r.) - Prokuratura Generalna - Dep. Post. Przygot. - III4Dsa-207-13-Śr. PO w Warszawie oraz pozostałe - DS`.PL.EU. - JAN.01.2014 -

 

 


 

 

 W DNIACH

05.GRUDNIA.2013 R. DO 15.STYCZNIA.2013 R.

REMANENT FIRMY

 

- podsumowana finansowe (KPiR za lata 2010-2013, ZUS, pozostałe sprawy księgowo-podatkowo-finansowe)

- zebranie dokumentów firmowych / urzędowych / sądowych / prokuratorskich / etc. - ponowna weryfikacja od 1996 r. do 2013 r.

- uporządkowanie materiału na stronach i profilach firmowych - aktualizacje

- podsumowania, statystyki, raporty

- ostatnie rozliczenia finansowe i urzędowe z okresu 2009 - 2013 - dokumenty rozliczeniowe i urzędowe - zakończenie okresu pracy 2009 - 2013.

- porządkowanie dokumentów - podsumowania - publikacje raportów ostatnich (zasadnych do publikacji) - zamknięcie roku 2013 i podsumowania ostateczne lat 2009-2012.

- inne

 

 


 

 by DS`.PL-EU.

JUL.30.2014T19:24CET.

(last update)