SEP.25.2016.

Usuwanie kolejnych zniszczonych w sposób kryminalny intencjonalny utworów zamieszczanych na portalu youtube.

Usuwane utwory w pierwszej kolejności: pokolorowane przez osoby upośledzone umysłowo typu 'ptasi-gej', 'kurczaczy-gej', kaczy-gej' itp. osobniki upośledzone niebezpieczne dla otoczenia typu 'ptasi-gej'.

Weryfikacja wszystkich utworów telewizyjnych w Polsce i we Francji pod kątem niszczenia przez osoby upośledzone kryminalne typu 'gej' lub 'ptasi-czubek'.

Utwory kolorowane lub niszczone dowolnymi technikami będą usuwane bez informowania zarówno ze stacji TV, z reklam na bilbordach, w prasie, etc. i na internecie.

Osoby niszczące świadomie lub nieświadomie utwory rodzaju dowolnego w sposób intencjonalny będą aresztowane i skierowane na badania psychiatryczne z nakazu sądowego.

Official. Actual. Poland, France (Europe), SEP.25.2016.

PG II 80/11 - PG II 2507/15.

MAR.21.2016.

Wszystkie klipy w systemie udostępniania multimediów 'youtube' będą zweryfikowane pod kątem dokonanych i dokonywanych przestępstw kryminalnych dot. utworów lub treści udostępnianych, w tym zmiany utworów w sposób kryminalny lub niezgodny z prawem, m.in. zmiany oryginalnych kolorów utworów, modyfikacje utworów w sposób przestępczy lub niezgodny z przeznaczeniem utworu lub właściwościami utworu.

Szczegółowa weryfikacja udostępnianych treści na youtube pod względem przestępstw dokonywanych przez i dla osób homoseksualnych płci niekobiecej (pederaści / pedały) oraz dotyczy członków sekt religijnych lub innych niebezpiecznych, itp. etc. zgodnie z dok akt spr.

PG II 2507/15
L.dz. 304/14.

NOV.15.2015.

Pościg za pederastami na terenie Polski - poszukiwane jedynie martwe zwłoki homoseksualistów płci męskiej.

Teren pościgu: Rzeczpospolita Polska.

PG II 1 Ko 80/11
PG II 2507/15

L.dz. 304/14.

SEP.05.2015.

Pościg za pederastami na terenie woj. mazowieckiego.

Pederaści niebezpieczni dla zdrowia lub życia osób będą poddani wyrokowi śmierci w miejscu zlokalizowania lub aresztowania (natychmiastowe wyroki śmierci wykonane).

PG II 1 Ko 80/11

L.dz. 304/14.

Official. Actual. Poland (UE).

JUL.15.2015.

Dalszy pościg za pederastami (homoseksualiści płci męskiej) oraz za pedofilami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

L.dz. 304/14
PG II 1 Ko 80/11

Wkrótce te same procedury dotyczące pederastów (homoseksualiści płci męskiej) oraz pedofilów oraz członków sekt i firm finansowo-marketingowych realizowane będą na terenie całej Unii Europejskiej.

Osoby aresztowane lub zlokalizowane i jednoznacznie zidentyfikowane zgodnie z mat. dot. ww. spraw będą poddawani natychmiastowym wyrokom śmierci w miejscu zlokalizowania lub aresztowania.

Official. Actual. Poland (UE) '2010-2015.
JUL.15.2015.

FEB.04.2015.


FEB.04.2015. Wkrótce edukacja: Jak rozpoznać policjanta przestępcę, członka sekty lub pederastę (geja płci męskiej) lub niedorozwiniętego umysłowo. Z przykładami. W dziale Policja / Detektywistyka / Kryminologia. sadprok.smakubooks.com

Police / Détectives / Criminologie - Service Cour Poursuite Goût Livres © 2010 Dariusz Smakulski Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie informacje o firmie i możliwościach zakupu. sadprok.smakubooks.com

Najłatwiej niedorozwiniętego umysłowo przestępcę poznać po tłumaczeniu: 'bo ja potrzebowałem pieniądze na coś'... - objawy kretynizmu nieświadomego przestępczego - terapia: tłumaczenie jak dziecku w przedszkolu, że 'każdy potrzebuje' - 'ale ja bardziej' - a inni to mniej... ETC. kretynizm nieuleczalny. - ale ja TYLKO na coś... - a inni tylko na coś innego...

- O edukowaniu niedorozwiniętych umysłowo z objawami debilizmu (umysłowość dorosłej osoby w wieku dziecka: 10-12 lat) - etiologia: pochodzenie z marginesu edukacyjno-społecznego (100% pełna etiologia).JAN.09.2015.


Monitoring komisariatów Policji Stołecznej, ul. Dzielna i ul. Perzyńskiego - na okoliczność dziwnych zachowań niecodziennych funkcjonariuszy policji pełniących służbę oraz na okoliczność popełnianych przestępstw kryminalnych popełnianych przez policjantów na służbie i po skończeniu służby związanych z pedofilią oraz homoseksualizmem typu gej (pederasta) wśród nieletnich chłopców z użyciem sprzętu służbowego.


sadprok.smakubooks.com

JAN.09.2015.

====.


Pozostałe komisariaty w Warszawie i woj. Mazowieckim zwyczajna kontrola podstawowa (monitoring podstawowy).

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
JAN.09.2015.


Kontynuowanie pościgu za gejami typu 'kacapnego' - geje ukraińskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Natychmiastowa eutanazja złapanych osobników w miejscu dokonania aresztowania lub zlokalizowania geja typu ukraińskiego lub 'kacapnego' - na wzór ukraiński.


Opis geja typu 'kacapnego' w mat. edukacyjnych.


sadprok.smakubooks.com

JAN.09.2015.


PG II 1 Ko 80/11.


Akcja pościgu trwa do wtorku dn. 13 stycznia 2015 r.

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
JAN.04.2014.


Kontynuowanie likwidowania gejów i członków sekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Zgodnie z informacjami dotychczasowymi oraz zgodnie z mat. medycznymi oraz sądowymi.


PG II 1 Ko 80/11.

JAN.04.2014.

sadprok.smakubooks.com


Od dn. 04 kwietnia 2015 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa przebywać osoba, która jest gejem lub członkiem sekty.


Amen.


Polecam spieszyć się z ewakuacją poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
(dotyczy gejów, tj. pederaści płci męskiej oraz członków sekt dowolnych i każdych).


Zgodnie z dok. akt sprawy z Wniosku z dn. 30 maja 2013 r. - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.


Z poważaniem,

Dariusz Smakulski


Warszawa, Polska (EU)

dn. 04 stycznia 2014 r.

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieDEC.25.2014.W nawiązaniu do pościgu za upośledzonymi typu pederasta lub członek sekty (typu jezusowego, żydowskiego lub analogicznego lub podobnego schizofrenicznego) w dniu dzisiejszym, tj. 25 grudnia 2014 r. osoby ww. upośledzone niebezpieczne dla otoczenia i samego siebie, które nie będą przestrzegały poniższych zasad, zostaną odwiezione na intensywną terapię ze skierowaniem do zakładów psychiatrycznych zamkniętych do czasu wyleczenia lub pochowku.


Zalecenia:


1. Nie onanizowanie się (zalecenie dla osób modlących się typu kurczak, ptactwo, kaczka, itp. kalectwo typu ptasi lub ptasi gej).


2. Nie modlić się.


3. Głośny krzyk i szeroko otwarta buzia - jak u drących dzioby kogutów lub zarzynanych kur - jest to warunek przeżycia dla upośledzonych typu kurczak / kaczka / ptactwo itp. kaleki lub pederaści.


Zgodnie z informacjami.


Chodzi o zachowanie zdrowia i życia osób upośledzonych.


Zgodnie z dok. medycznymi, mat. edukacyjnymi na temat upośledzenia typu 'ptasi kaleka'.


Psychologia / Psychoterapia / Psychiatria '2010-2013.


sadprok.smakubooks.com

DEC.25.2014.

====.


sadprok.smakubooks.com/l-education/psychologie-psychotherapie-algorithmes-judiciairesKontynuowanie sporządzania szczegółowych urzędowych rejestrów pederastów i osób ze spaczeniami typu seksualnego (koprofile, zoofile, pedofile, etc.) oraz członków sekt i grup wyznaniowych lub poglądowych lub filozoficznych.


Celem monitorowania zachowań patologicznych ww. osób.


Celem zapobiegania przestępczości dowolnego rodzaju związanej i wynikającej z ww.


Zgodnie z dok. akt sprawy z Wniosku z dn. 30 maja 2013 r. - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.


sadprok.smakubooks.com

DEC.25.2014.

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieDEC.21.-24.2014.


Kontynuowanie urzędowych eutanazji pederastów, członków sekt i przedstawicieli firm doradztwa finansowego oraz marketingowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Zgodnie z dotychczasowymi informacjami dotyczącymi ww. osobników patologicznych niebezpiecznych dla siebie i otoczenia w stopniu zagrażającym życiu lub zdrowiu lub bezpieczeństwu dowolnemu otoczenia i mienia oraz osób lub istot żywych.


sadprok.smakubooks.com

DEC.21.2014.


Zgodnie z Wnioskiem z dn. 30 maja 2013 r. - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - zgodnie z dok. akt spraw PG II 1 Ko 80/11 - Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa oraz zgodnie z mat. edukacyjnymi Psychologia / Psychiatria / Psychoterapia na stronach wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski '2010-2014.


smakubooks.com


Polska, Warszawa (UE)

dn. 21 grudnia 2014 r.


Official Info. GOV.UE.

====.

Criminal Cases in Poland (UE) '2010-2014.

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieDEC.19.2014.


Kolejna weryfikacja służb mundurowych, w tym policji w Warszawie i okolicach oraz w Lublinie pod kątem niedorozwoju umysłowego policjantów lub pederastii lub innego kalectwa.


sadprok.smakubooks.com

DEC.19-21.2014.

====.


Weryfikacja pod kątem sprawy 1Ds 987/12/UM - Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia, ul. Krucza 38/42, Warszawa - dot. VIIIp 1130/10 - Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, Warszawa - zgodnie z dok. akt spraw.


PG II 1 Ko 80/11.

====.


Criminal Events - Police & Administ. Verif. 2010-2014.

====.


sadprok.smakubooks.com/pages-de-dossiers/xii-10-13-so-warszawa-xii-wydz-karny

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieDEC.11.2014.Weryfikacja policjantów (funkcjonariusze i patrol oraz pracownicy Policji w Warszawie i Lublinie) pod zarzutem wielokrotnego i notorycznego popełniania przestępstw kryminalnych, w tym:- planowane usiłowania zabójstw (potrącenia na przejściach dla pieszych, zwlekanie z interwencją zasadną, interwencje niezasadne przestępcze w celach zarobkowych lub innych, wyłudzanie gotówki lub innych form zapłaty od mieszkańców osiedli patrolowanych przez 'znajomych policjantów', zeznawanie nieprawdy w celach świadomych przestępczych, współpraca z przestępcami i światem przestępczym - np. mafie lokalne - 'ekologia', ochrona przestępców kryminalnych i przestępców 'płacących', ustalanie zeznań lub sposobów przeprowadzania przesłuchań według własnych celów postawionych przestępczych, monitorowanie świadków zdarzeń kryminalnych lub przestępczych lub wykroczeń zaistniałych lub dokonanych celem uniknięcia odpowiedzialności lub celem ochrony uczestników zdarzeń będących przestępcami, korzystanie ze środków dostępnych urzędowych do dokonywania czynności przestępczych bezpośrednich lub pośrednich, np. wykorzystywanie informacji urzędowych do celów przestępczych lub prywatnych, kierowanie celowe przesłuchań świadków zdarzeń w kierunku innym niż ustawowe, tj. ochrona obywateli, ochrona majątku, zdrowia, życia i praw obywateli, niewykonywanie obowiązków służbowych, unikanie wykonywania obowiązków służbowych, informowanie przestępców lub osób prywatnych lub firmy, itp. o zgromadzonych informacjach, gromadzenie informacji z wykorzystaniem środków urzędowych do celów prywatnych lub przestępczych, korzystanie z informacji służbowych do celów prywatnych lub służbowych, inne w aktach sprawy).
DEC.11.2014.


W ramach szkoleń policji...


Dzisiejsze i jutrzejsze objawy policjantów na służbie w Warszawie, Lublinie i pozostałych miejscach, gdzie prowadzone jest szkolenie:


Policjanci winni (przestępcy), lub religijne kaleki lub geje (objawy):


- oczy wystraszonej KACZKI (kaleka kacza wystraszona)

- oślepnięcie

- przewracanie przedmiotów

- szybkie niekontrolowane reakcje

- zdenerwowanie i bóle brzucha oraz chodzenie do ubikacji

- drżenia i chęć oddania moczu

- wystraszone wyrazy twarzy

- przerażenie

- prośby o zwolnienie ze służby z powodu złego samopoczucia do domu w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym argumentowane problemami prywatnymi (rodzina, itp.) lub strasznie złym samopoczuciem (wymioty, bóle głowy i osłabnięcie bliskie omdleniu i wymiotom, zawroty głowy, inne objawy somatyczne BARDZO złego samopoczucia - jak zatrucie jadem kaczym)

- żółte iskrzące oczy - oczy kaczki jadowitej połączone z przerażaniem - wyraz twarzy kaczki

- objawy chodzenia po komendzie jak KACZKA - klapanie kacze i ślepe chodzenie nie wiadomo w jakim celu i kierunku z przerażaniem 'oślepnięcia'

- niedowierzanie i utrata pamięci - kłopoty psychiczne chwilowe drastyczne z możliwością utraty świadomości z okrzykiem lub błaganiem o pomoc typu 'za chwilę umrę, proszę mi pomóc' - z przerażaniem na twarzy i oczami na wierzchu i śliną kaczą z ust

- blednięcie i odpływ krwi z twarzy i omdlenia

- zaczerwienienia ze wstydu lub strachu lub niedowierzania z pytaniami: 'co się dzieje?' - oczy na wierzchu i szukanie paniczne pomocy dookoła, gdziekolwiek - bieganie po komendzie z prośbą o pomoc lub wytłumaczenie

- zadyszki płuc i tchawicy, duszenie się i szybkie oddechy lub dyszenie łącznie z uduszeniem się z braku dopływu tlenu do płuc - omdlenie

- samobójstwa na służbie

- wzmożone wyjazdy, telefony, korespondencja i ruch w komisariatach i na komendach, panika

- wzmożony rejestrowany przepływ informacji wewnętrznej i zewnętrznej

- pękanie bębenków w uszach i utraty słuchu, pisk w uszach i płynięcie krwi z uszu, pęknięcie spojówek, krwawienie z oczu

- zgaga i pieczenie w przełyku, objawy gorąca i pieczenia oraz parzenia na całym ciele, duszności i kłopoty z przełykaniem - strach

- zawroty i kołysania całego ciała, utrata równowagi i upadki z omdleniem i wymiotami i bóle głowy - objawy podobne do udaru mózgu - potem amputacje sparaliżowanych kończyn

- inne objawy adekwatne do zachowań kaczek, religijnych, gejów lub kalek przerażonych


sadprok.smakubooks.com

DEC.11.2014.


Szkolenia Policji - Warszawa, Lublin, pozostałe miasta i regiony w Polsce


Warszawa, dn. 11-12 grudnia 2014 r.


PL(UE).

====.Wskazane natychmiastowe hospitalizacje psychiatryczne dla policjantów z powyższymi objawami w dniach 11 do 12 grudnia 2014 r. - objawy zatrucia 'kaczym jadem'.

====.sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
DEC.07.2014.


Zgodnie z dok. akt sprawy z Wniosku z dn. 30 maja 2013 r. (data wpł. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy: 31 stycznia 2014 r.) oraz zgodnie z materiałami medycznymi dot. akt ww. sprawy oraz zgodnie z dok. medycznymi dot. zaburzeń umysłowych niebezpiecznych dla pacjenta i otoczenia pacjenta, osoby, które są religijnymi pederastami (homoseksualistami płci męskiej) zostały poddane urzędowej eutanazji.


Klauzula wykonalności decyzji jest w mocy prawa.


Od dn. 05 grudnia 2014 r. osoby religijne lub schizofrenicy paranoidalni będące homoseksualistami płci męskiej zostają poddane natychmiastowej eutanazji urzędowej (wykonanie wyroku śmierci).


Zwłoki ww. osób będą poddane pochówkowi (pogrzeb zwłok) urzędowemu lub na życzenie osób uprawnionych - zwłoki osób poddanych eutanazji będzie można odebrać za pokwitowaniem w urzędach właściwych w Polsce.sadprok.smakubooks.com

DEC.07.2014.

====.


Officla.GOV.UE.

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
DEC.06.2014.


Pościg na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pederastami i członkami sekt.


Zgodnie z dok. akt sprawy z wniosku z dn. 30 maja 2013 r. - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy oraz zgodnie z dok. oraz informacjami dostępnymi na stronach sadprok.smakubooks.com.Pederaści i członkowie sekt będą poddawani natychmiastowej eutanazji urzędowej w miejscu zlokalizowania ww. osoby.


Akcja eksterminacji pederastów i członków sekt trwa do pełnego - szczegółowego raportu stwierdzającego nie istnienie pederastów i członków sekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Z Wniosku z dn. 30 maja 2013 r.

sadprok.smakubooks.com

DEC.06.2014.

Official Info. GOV.UE.

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
DEC.02.2014.


Klasyfikacja pederastów do urzędowej selekcji i izolowania:


1. Kacapny pederasta - typ wschodni - buzia psiej pupy - osobniki zobrzydzające 'duże', z buziami 'dużymi kacapnymi - pedały obmierzłe zobrzydzające kacapne - jak Ukraińcy.


2. Pederasta ptasi - typ zachodni - ptaki chude germańskie (niemieckie, francuskie) - pedałki typu ptasi delikatny pedałek jak kurczaczek. tfu.


Klasyfikacje kalek i odpadów urzędowe.


Official.


Poland (UE).


DEC.02.2014.

sadprok.smakubooks.com

====.


Mat. edukacyjne Psych Stories '2010-2013.


O ptakach, psach, kaczych 'cieknących cipkach z cieczką' i odmianach kalek typu 'pederasta'.

====.NOV.30.2014T19:30CET.

Rozpoczęcie dozorowania pracy komisariatów: ul. Rydygiera i ul. Perzyńskiego w Warszawie.


Do godz. 08:00CET 01 grudnia 2014 r.


Zgonie z dok. akt spr. dot. pederastów, upośledzonych, przestępców (interwencje - popołudniówki), członków sekt, pedofilów i umysłowo chorych na stanowiskach państwowych.


Dozorowanie policji w Warszawie i w Polsce.


1 grudnia - 15 grudnia 2014 r.


NOV.30.2014T19:41CET.

sadprok.smakubooks.com


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie1. sprawdzić rejestry komputerów policjantów w Polsce w okresie pełnienia służby - odwiedzane strony, używane aplikacje, czynności wykonywane na komputerach służbowych w okresie sprawdzenia (pełne rejestry systemowe): 1 tydzień / 4 tygodnie (miesiąc) / 6 miesięcy / 1rok.


2. zapytać jak się zachowują i wyglądają policjanci podczas nocnych służb przed komputerami... (są wystraszeni, kiedy się ich o coś pyta, zaskoczeni, udają zaskoczonych lub przestraszonych, inne szybki dziwne reakcji zaskoczenia lub tłumaczenia).


3. pozostałe w wytycznych (weryfikacja służb mundurowych) - policja i służby porządku publicznego.


sadprok.smakubooks.com NOV.30-DEC.15.2014.PL(UE).

NOV.29.2014.


Dziś w nocy do rana umrą wszystkie autystyczne osoby, które są religijne lub są pederastami.


Polecałem KRZYCZEĆ.


Broń Boże szeptać. Kto szepcze - umrze. Jest oczywiste.


Dzięki Bogu.


Która osoba jest autystyczna i jest pederastą lub osobą religijną, w szczególności odjezusowe sekty (katolik, prawosławny, inne sekty typu jezusowego) - umrą do rana 30 listopada 2014 r.


Polecałem KRZYCZEĆ.


Amen.


Zgodnie z inf. medycznymi na stronie sadprok.smakubooks.com


Polecałem NIE modlić się. Kto się modli - umrze.


Jest to oczywiste.


Względy medyczne.


Opisane w materiałach edukacyjnych dot. schizofreników typu 'osoba modląca się lub religijna.


Amen.


Nie mogłem pomóc.


Z poważaniem,

Dariusz Smakulski

Warszawa, dn. 29 listopada 2014 r.

godz.: 22:04CET.


Rano będą wynoszone zwłoki modlących się osób. Zbiórki w Warszawie i w całej Polsce.


Zgony nastąpią w fekaliach denatów z otwartymi buziami - uduszenie i wylew - bezwład członków i puszczenie wszystkich zwieraczy organizmu.


Nie mogłem pomóc.


Względy medyczne - patrz materiały edukacyjne psychologia / psychiatria / patologia.BHP było podane.


Amen.


Zgodnie z mat. edukacyjnymi.


NOV.29.2014

sadprok.smakubooks.com

====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
NOV.26.2014.

Porządki urzędowe do końca listopada 2014 r. na komisariatach i w komendach policji w całej Polsce zgodnie z Ankietą i informacjami na stronach sadprok.smakubooks.com w dziale Policja / Kryminologia, oraz zgodnie z Wnioskiem z dn. 30 maja 2013 r. (data wpł. do Sądu Rej. dla m.st. Warszawy: styczeń.2014 r.).

Dodatkowa weryfikacja funkcjonariuszy i osób z patrolów policji:

- gej / heteroseksualny / spaczenia seksualne
- członek sekty / osoba religijna / inna osoba schizofreniczna niebezpieczna dla siebie lub otoczenia

Nakazowe badania psychologiczne dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji w Polsce.

sadprok.smakubooks.com
NOV.26.2014.

sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieNOV.24.2014.

Rozpoczęcie zgłaszania kolejnych klipów na Youtube.

Treść zgłoszenia:

Treści niewłaściwe: narkotyki.

'Cały klip pokolorowany na odcienie fioletowe, zniszczenie utworu oryginalnego, przypomina zażywanie narkotyków z grupy kwasów - trucizny (LSD itp.) w sposób >patrząc na seledynowe, fioletowe, różowe kolory i odcienie< - NISZCZENIE ORYGINALNYCH UTWORÓW - niezdrowe dla osób oglądających (medyczny zakaz)'.

sadprok.smakubooks.com
NOV.24.2014.
====.

sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieNOV.24.2014.

Dołączenie do akt sprawy z Wniosku z dn. 30 maja 2013 r. - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (data wpł. styczeń 2014 r.)

'TABELKA CHORÓB I UPOŚLEDZEŃ ORAZ ZABURZEŃ NIEBEZPIECZNYCH DLA PACJENTA I OTOCZENIA PACJENTA'

- statystyki wykroczeń i przestępstw oraz patologii w relacji do upośledzeń '2010-2014.

sadprok.smakubooks.com
NOV.24.2014.
====.

sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieNOV.21.2014.Psychology & Health '2010-2014.


TABELKA CHORÓB I UPOŚLEDZEŃ ORAZ ZABURZEŃ NIEBEZPIECZNYCH DLA PACJENTA I OTOCZENIA PACJENTA


sadprok.smakubooks.com

NOV.20.2014.

====.

NOV.20.2014.Po wypadku pod Smoleńskiem robiono dziwne kombinacje w studiach z obniżaniem głosów w wiadomościach TV... jakby drżenie głosu, jakby wszyscy automatycznie udawali żal i chrypę po wypadku... - robione w studio TV automatem... i tak męczyli codziennie tym obniżaniem, rzygać się chciało...


A teraz po całym internecie i w TVP kolory do rzygania: fioletowe odcienie, różowe, seledynowe i te gejowskie rzygi tylko... wszystko pokolorowane flamastrami dziecinnymi trującymi na fioletowo różowo i seledynowo, zaraz rzygnę...

To jest psychodel trujący LSD. Niebezpieczny dla zdrowia!

Medyczne sprawdzenie i sanepid!

sadprok.smakubooks.com
NOV.20.2014.

Technologies Checkin' 2010-2014.
====.

To związane z psychodelicznymi kolorami Windows 8 i Chmurą?

Dlaczego zobrzydzają i malują na fioletowo i różowo, zaraz rzygnę od tych psychodelów!

To nie są żarty.

Criminal.
====.

PL.EU.

NOV.20.2014.
====.

Med Security.
====.

sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
NOV.18.2014.

Zerknąłem dziś na stronę Hewlett Packard - te same psychodeliczne kolory LSD trujące, co na Youtube klipy klasyczne z lat 80-tych i 90-tych.

Kryminał.

Dołączyć do Criminal Cases ;'2010-2014.

Technologies Checkin' 2010-2014.

sadprok.smakubooks.com
====.

Oraz blokada profilów HP na fb i wszędzie.

Monitorowanie urządzeń HP, czy nie kradną wydruków z komputerów prywatnych i firmowych Użytkowników sprzętu HP.
====.

Criminl '2010-2014.

Tech Checkin'.

sadprok.smakubooks.com
====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
NOV.16.2014.

Wniosek o wypłacenie odszkodowań dla właścicieli utworów zniszczonych trwale na kanałach Youtube - ze skutkami kryminalnymi, oraz dla osób poszkodowanych przez ww. przestępstwo dokonane intencjonalnie i dokonywane sukcesywnie intencjonalnie na kanałach Youtube.

- usiłowanie dokonania uszczerbku na zdrowiu i życiu osób zapoznających się z utworami na Youtube, które zostały 'pokolorowane' w sposób kryminalny (niezgodny z prawem) na fioletowo, różowo, seledynowo, wywołując reakcje oglądających klipy na Youtube typowe dla zatrucia narkotykami z grupy trucizn psychodelicznych (LSD, substancje typu kwas, itp.)

- zniszczenie trwałe dorobku artystycznego właścicieli zniszczonych utworów - utwory zniszczone wywołują takie reakcje zapoznających się z utworami, że w przyszłości nie kupią i będą UNIKAĆ utworów twórców, których utwory zostały zniszczone (analogicznie jak antypromocja typu: wyrzucenie fekaliów na dzieło sztuki - nikt nie dotknie dzieła sztuki, bo PAMIĘTA, że było z fekaliami).


- pozostałe a aktach sprawy.


sadprok.smakubooks.com
NOV.16.2014.
====.

NOV.14-15.2014.

Damaged Original Youtube Clips - Violet & Pink Colors Added - Psychodel LSD or Man-Gey.
====.


sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologie
NOV.14-15.2014.Damaged Original Youtube Clips - Violet & Pink Colors Added - Psychodel LSD or Man-Gey.
OCT.30.2014.

W nawiązaniu do realizowanych czynności w związku z Wnioskiem z dn. 30 maja 2013 r. (data wpływu do Sądu Rej. dla m.st. Warszawy: styczeń 2014 r.) - osoby, które są pederastami mają nakaz opuszczenia miejsc każdych i jakichkolwiek w Polsce, w tym: profile internetowe, profile społecznościowe, listy znajomych, etc. - zgodnie z prawem obowiązującym pederasta nie ma prawa funkcjonować w jakikolwiek (dowolny) sposób w jakimkolwiek miejscu, w którym znajdują się, lub bywają ludzie, tj. osoby heteroseksualne lub homoseksualne płci żeńskiej.

sadprok.smakubooks.com
OCT.30.2014.

Info Official - Poland (UE).

According to acts PG II 1 Ko 80/11 - Sects / Religions / Criminals.
====.

sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/police-detectives-criminologieOCT.24.2014.

Kontynuowanie czystek drobiazgowych i szczegółowych precyzyjnych w polskich służbach mundurowych - w pierwszej kolejności policja i wojsko.

Zgodnie z ankieta na stronach sadprok.smakubooks.com w dziale Policja / Kryminologia / Detektywistyka - Akta spraw i raporty.

Osoby religijne, pederaści, członkowie jakichkolwiek sekt i grup 'duchowych' lub poglądowych lub filozoficznych oraz osoby nie będące Polakami, w szczególności Ukraińcy i inne nacje niedorozwinięte umysłowo lub z marginesu społecznego i cywilizacyjnego oraz przestępcy - nie mogą zajmować stanowisk urzędowych w Polsce ani pełnić funkcji jakichkolwiek urzędowych w Polsce.

Realizacja procedur zgodnie z wytycznymi urzędowymi.

Rzeczpospolita Polska
Warszawa, 24 października 2014
Poland / Pologne (UE)
sadprok.smakubooks.com
OCT.24.2014.
====.
23 września 2014Uporządkowanie i aktualizacja materiału Policja / Detektywistyka / Kryminologia.W tym m.in.:

1. Rondo przed szkołą jest już bezpieczne - samochody nie mogą pędzić prosto przez rondo na teren szkoły dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Super. Dziękujemy.

2. Dalsze czynności usuwania i eksmitowania pederastów poza teren Żoliborza i okolic Żoliborza - zgodnie z dokumentami i materiałem dowodowym - psychologia / psychoterapia / sprawy kryminalne / pedagogika / sekty w Warszawie.

3. Spisy osób należących do sekt na terenie Warszawy.

4. Pozostałe wkrótce.
AKTUALNE

(STYCZEŃ-CZERWIEC.2014 R.)
17.MAJA.2014 r.

Sporządzić dokładną i szczegółową listę pederastów na terenie Warszawy i okolic (woj. mazowieckie).

Zgodnie z dok. Akt. Spr.

Criminal & Prosec Cases '2010-2014.

Zweryfikować listy pederastów pod względem:

1. urzędnicy państwowi.

2. służby mundurowe.

3. hospitalizacje psychiatryczne rodzin pederastów.

4. przestępstwa i przestępstwa urzędowe związane z pederastami (w nawiązaniu do p. 1 i p. 2: pederaści na stanowiskach urzędniczych państwowych lub w służbach mundurowych).

5. zweryfikować sprawy prowadzone przez pederastów z listy.

6. sporządzić analogiczne listy pederastów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wpisami urzędowymi i sporządzic pełną listę urzędową pederastów w Polsce pochodzenia polskiego, zameldowanych w Polsce i przebywających czasowo w Polsce z okresu ostatnich 5 lat - I Etap weryfikacji - zgodnie z niniejszą rozpiską weryfikacyjną - punktów sześć (6) rozpiski weryfikacyjnej.


NIE DOTYCZY OSÓB HOMOSEKSUALNYCH PŁCI ŻEŃSKIEJ (kobiety: lesbijki).Dotyczy TYLKO pederastów (homoseksualiści płci 'męskiej').

Warszawa, dn. 17.maja.2014 r.

godz.: 17:34CET.

====.

sadprok.smakubooks.com

====.


12.stycznia.2014 r.

Kończymy ankietowanie policjantów, strażników miejskich, służb mundurowych i pozostałe służby państwowe oraz urzędników państwowych zgodnie z Ankietą z dn. 27.września.2013 r.

Zgodnie z dokumentami.

Z poważaniem,
Dariusz Smakulski.
Warszawa, dn. 12.01.2014 r.
godz.: 21:10CET.
DS`.PL.EU.JAN.12.2014T21:10CET.
====.

NIP 5252259929
REGON 142625649
e-mail: biuro@smakubooks.com
====.

.

Warszawa, dn. 12.01.2014 r.
POLSKA (EU).
DS`.PL.EU.JAN.12.2014T21:11CET.
====.04.stycznia.2014 r.Wkrótce porządki w patrolach policji w Warszawie i woj. mazowieckim oraz całej Polsce.

I Etap porządków.

Zgodnie z dokumentami.

Warszawa, dn. 04.stycznia.2014.
DS`.PL.EU.JAN.04.2014T17:31CET.
====.


1. ANKIETA DO ROZESŁANIA PO KOMENDACH REJONOWYCH POLICJI W POLSCE / URZĘDY / INSTYTUCJE (SŁUŻBY FUNKCYJNE).

2. Klasyfikacje - w przygotowaniu - DS`.PL.EU.SEP.27.2013 -


Notatka dodatkowa (do doł. do dokumentów): policjanci lub inne osoby stanowiskowe urzędowe są bardzo niebezpieczne dla otoczenia i życia osób (ludzi, zwierząt, inne... etc.) jeśli są osobami religijnymi lub należącymi do jakichkolwiek ugrupowań o charakterze religijnym / filozoficznym / 'duchowym' - etc. (zgodnie z dokumentami akt sprawy), analogicznie pederaści (osobniki homoseksualne płci 'męskiej') -absolutne 100% zwolnienia ze stanowisk urzędniczych jakichkolwiek i wszystkich państwowych. Oczywiste. Szczególnie tyczy się stanowisk służb i organów dysponujących bronią i zezwoleniami na używanie broni lub innych metod (np. urzędowych) do obezwładniania 'obiektu wskazanego' - np. policjanci, itp. Absolutny zakaz posiadania broni i uprawnień decyzyjnych jakichkolwiek urzędowych / instytucjonalnych dla osób stanowiskowych religijnych / o przekonaniach nierealnych 'bajkowych' i tym podobnych urojonych lub nieweryfikowalnych i pederastów. Zgodnie z dokumentami Akt Sprawy i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RP o zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli oraz zdrowia i życia obywateli w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby religijne (i tym podobne sklasyfikowane jako wierzące w zjawiska poza-rzeczywiste weryfikowalne i jednoznaczne obiektywne dla wszystkich ludzi na Ziemi) oraz homoseksualiści płci 'męskiej' i inne osoby z zaburzeniami umysłowymi logicznego rozumowania i myślenia oraz osoby z zaburzonymi czynnościami racjonalnego logicznego myślenia oraz z zaburzeniami zachowań typów i rodzajów zaburzeń osobowościowych / psychicznych / psychologicznych wymienionych w dokumentach akt sprawy - mają ustawowy zakaz sprawowania funkcji odpowiedzialnych jakichkolwiek - dotyczy nie tylko funkcji państwowych lub urzędowych / urzędniczych i stanowisk funkcyjnych określonych w statutach prawnych - dotyczy 100% funkcji przydzielonych odpowiedzialnych. [DS`]. (notatka do dołączenia do Akt Sprawy). Zgodnie z dokumentami akt spraw.. [Warszawa, POLSKA (EU).JAN.04.2014.].ARTYKUŁY / FELIETONY'2010-2013.
1. O 'popołudniówkach' - łapanki policyjne 100-ówka na wieczór przyda się... musi być prawo i porządek oraz bezpieczeństwo. oczywiste. Łapiemy przechodniów... mogliby zostać zabici...
Komentarze do gazeta.pl ‘2010-2013 Autor komentarzy Dariusz Smakulski - DS`.PL.EU.'JAN.04.2014 -[..] - Akurat koniec służby na dziś - stańmy poza rejonem - zostało 15 minut do końca... pod sklepem jakimś najlepiej, gdzie dużo ludzi chodzi - przy pasach. Dwóch, trzech na czerwonym świetle i mamy na piwo... jeszcze rachunki... - Ja córce chciałem kupić dzisiaj jakiś prezent... - Starczy dla żony nawet, luz... stajemy. 12 minut. - Zdążymy... 3 stówy w 15 minut to nie jest łatwa forsa... tak się wydaje... - Tak, ciężka praca... nie jest łatwo... ile to czowieka kosztuje stresu... - No jakby wpadł, nie daj Boże pod samochód... - Prawa.. o... następny na czerwonym... - Zapraszamy Pana do radiowozu... wie Pan, że na czerwonym świetle się nie przechodzi? - To było jeszcze czerwone? - Tak. - Ojej... [..]
2. ‘Kto lubi interwencje?’ - Prawo i porządek oraz bezpieczeństwo musi być... - jedziemy! Tam podobno ktoś krzyczy...
Wywozimy do psychiatryka i spokój. Ludzie chcą mieć spokój. Płaci ZUS wywożonego i NFZ wywożonego. Płaci TYLKO wywożony dla spokoju. Czyli płaci… ktoś chce spokój… płaci sprawdza niepokoju innych. Oczywiste. Z własnej kasy. Zasadne. Wskazane. Obowiązkowe. Męczy… no to płaci… ktoś chce mieć spokój.. no to płaci ten, co nie daje spokoju. Dobrze pomyślane Prawo jest dobre… Po to płacą ZUS przecież… muszą płacić. Piękny jest świat. Sensowny… Ekonomiczny… Oszczędny… ważny… wartościowy… spokojny… poukładany… jak miło na myśl… wszystko sensowne… życie jest takie piękne… każdy płaci za siebie… czy to nie przypomina Ci Raju? - To jakiś psychol... - Mówi się wariat albo maniak niebezpieczny dla otoczenia. Krzyczy, że zje ludzi... i zjada... całą noc.. i beka! -Nno to w kajdany i na leczenie. Psychiczy pewnie...

[za interwencję 170zł. - podzielimy się - na pewno starczy dziś… jutro kogoś innego... musi być porządek i bezpieczeństwo. Widmo, czy nie szaleniec i kogoś nie zje? - Właśnie... jedziemy... lepiej niech go przebadają... w razie czego... może nienormalny... nie wiadomo, czy kogoś nie zabije i czy to tylko krzyki... - No to w drogę... [podziękowanie od zgłaszającej staruszki - 300 zł. - 'bo ona tak sie bała całą noc... aż sikała w pampers nion-stop… tragedia… same koszta… kto zapłaci za moje pampersy? – Może NFZ wywożonego? To jego wina przecież. – Prawda! Niech zapłaci jeszcze za mojego psa zdenerwowanego i karmę! – I jedzenie. – Tak! I jedzenie! I weterynarza! – A przypadkiem nie miała Pani np. kosztów leczenia zdenerwowania tym Panem, co krzyczy? – Oj Boże! Non stop od 3 lat! Totalna traum! To były koszta miliardowe już prawie! Ledwo daję radę! Same koszta. Proszę, o to paragony. Same relanium… i inne pampersy… co mówić laryngolog, gastrolog, hormonoterapeuta, tomograf, kardiolog, EKG, wszyyystko! Miliony lekarzy! Kto za to zapłaci!? I recepty! I koszta życiowe! I zaburzenia snu! I strachy, lęki! I siki! Wszystko! Ja się boję iść do sklepu po jedzenie! I znowu koszta! Kto to wszystko zje taz! Kupuję na zapas na rok! Wszystko się psuje! Jak na wojnie w ’44-tym! On zjada religijnych! To Szatan!!! – A Pani ma rentę inwalidzką? – Tylko małą… - Tragedia? – Straszna, proszę Pani… ja ledwo daję radę z tym 500 zł. Miesięcznie… - A kadzidełka i noże ofiarne i te dewocjonalia to do czego? Pani jest religijna? – Ja tylko dopędzam złe duchy… - Modli się Pani? – Całe noce… tylko o spokój. Rano ledwo dyszę i piszczę z bólu i wycieńczenia. Muszę spać CAŁY DZIEŃ POTEM! Jestem notorycznie non stop zmęczona.. – Modlitwami?... – Hm… - Co Pani jadła ostatnio? – Tylko wodę i lubczyki magiczne… takie tam… - To narkotyki? Dozwolone? – To z Ameryki… z Afryki znajomy przywiózł… - Ta sama sekta? – Słucham!? … - To jest trucizna?... Skąd Pani to ma? Ma Pani pozwolenie na kurarę? – Kurarę? To z węza? Co to jest kurara… myślałam, że to ten… na porost.. – Czego? - E… - A to nie jest kiła z laboratorium? To kłaki? – To nie… to chińszczyzna… - A… możemy wziąć do analizy troszkę? – A trzeba? – To mogłoby Panią zabić… zagraniczne zioła są trujące… - Ale to mi leczy nerwy. – To gentamycyna? To powoduje trwały paraliż i zniszczenie układu nerwowego. Pani to dolewała do mleka czy wody? – Oj… to jest cooo? To znajomy dał na leczenie… - KOGO?... – Y…)]).[..]Pełen artykuł w Dziale Policja / Kryminologia / Detektywistyka.Warszawa, dn. 15.10.2013 r.

godz.: 17:37CET.

===.- Tylko na przebadanie. W razie czego...

- Tak. 300 zł. Musi być bezpiecznie. Ludzi sie boją.

- Prawda. Dziękuję Panom. To jeszcze 100, żeby nie było na mnie.

- OK. Dzięukjemy. Juz jedziemy...

- Dziękuję...<thsklthskltjslthskl>- Mamy interwencję.. Szaleniec krzyczy na cały blok i mówi, że zje wszystkich...

- O kure... [kogut]... szybko..

- Starsza Pani dała 500 zł, w sumie... aby spokojnie.

- Damy radę. Do psychiatryka i wolne. W dokumenty i jutro następny. Lubię być policjantem interwencyjnym. Zarobiłeś kiedyś dziesięć pensji w miesiącu prócz pensji?

- Aż tyle nie... mogliby węszyć.

- Tak. prawda. To dwa dni spacerów potem... bez interwencji.

- OK.
- A TO TAKI MIŁY, GRZECZNY MĘŻCZYZNA... JAK DZIEWCZYNKA, JAK SIE OGOLI.... NAWET MÓJ PIESEK GO KOCHA I CIAGNIE DO TEGO PANA JAK DO MIŁOŚNIKA... WSZYSCY GO UWIELBIAJĄ... NAWET KOTY I WSZYSKO, CO ŻYWE... JAK MIUT... I ZIOŁA LECZNICZE MOŻE NAWET... NO KURDE SAMO CUDO... JAK OKAZ IDEAL COŚ ŚWIĘTEGO I NAJWYŻSZEJ KLASY PEŁNEJ FULL 100% IDEAL ISTOTA WSZYSTKIEGO CO MĄDRE IDOBRE W JEDNEJ OSOBIE... WSZYSTKO NA MAX IDEAL WSKAŹNIKI.. NO TAKIE WRAŻENIE... ŻE PERFEKCYJNY POD 100% MOŻLIWYCH KLASYFIKACJI JAKICHKOLWIEK POTENCJALNYCH NAWET NIE WYMYSLONYCH., TO I TAK NAJLEPSZY OKAZ WZOROWY... DO BADANIA INNYCH WEDŁUG WZORU... ŻE TEN PAN TAKI... JAK PIERWOZÓW IDEAL NORMALNIE. MOŻE W RAJU PIERSI LUDZIE TAK BYLI. ON TAKI JEST... MIŁY, CZŁOWIEKOWI SIĘ ROBI DBRZE, JAK GO ZOBACZY TYLKO, ŻE IDZIE... ZAWSZE SPOKOJNY, MIŁY, SYMPATYCZNY, GRZECZNY, ROZMOWNY, NIE MĘCZLIWY... ZAWSZE JAK SALONOWIEC JAKIŚ... WIE ILE MOŻNA I CO I O CZYM, JAK SPOTKANIE Z CUDOWNYM CZŁOWIEKIEM TYLKO W PRZEOCIE SPOTYKAJĄC IDĄC DALEJ... NO GENIALNE STWORZENIE... ŻE TAKIE CHODZĄ PO ZIEMI.. JAK ANIOŁ, A DO TEGO GENIUSZ TOWARZYSJOŚCI I INTELIGENCJI I WIEDZY O ŚWIECIE NO PO PROSTU TYKO WYSŁAĆ GO NA... NIE WIEM GDZIE... ŻEBY MÓWIŁ... WYKŁAD... ALBO COŚ.. ŻEBY GO KOCHALI... BO ON TYLKO POWIE 'DZIEŃ DOBRY', ALBO NAWET NIE... TYLKO PRZYJDZIE... I WSZYSCY GO KOCHAJĄ... NIE WIEM, JAK ON TO ROBI.,.. MOŻE EJST MIŁY?...

KTO BY PRZYPUSZCZAŁ...? MOŻE NIE MA JEDZENIA? :)...

ZJADA LUDZI!???


KOLEJNE OPOWIEŚCI POLICYJNE Z INTERWENCJI WKRÓTCE...DS`.PL.EU.OCT.15.2013T22:19CET.

====.12.września.2013 r.Pędzący szaleniec przez rondo...

UWAGA!
DZIECI NA DRODZE!!!...
godz.: 18:15-18:25 ul. Elbląska - Warszawa - rondo przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Przasnyskiej (nowy biurowiec mieszkalny z piekarnią na parterze - obok parking strzeżony i niestrzeżony - dalej Szkoła im. Witkiewicza 'Witkacy')Od strony ul. Broniewskiego ulicą Elbląską pędził samochód osobowy - ciemny kolor (szary lub zgniłozielony, albo inny, zależy kiedy było słychać stuknięcie, a kiedy pędzący nadal dalej samochód opisywany i czy to ten).

Samochód jadący wolno przez rondo (jasny kolor - biały lub mleczny, albo jasnoszary) zatrzymał się przy zjeździe z ronda na ul. Elbląskiej w stronę ul. Broniewskiego (2 - 5 metrów za zjazdem na ul. Przasnyską).Pędzący popędził dalej w stronę Szkoły im. Witkiewicza.Bardzo głośny stuk i huk. W okolicy było słychać nawet przy zamkniętych oknach.Odebrać prawo jazdy pędzącemu - teren Szkoły - oznakowany - DZIECI - chodzą wszędzie dookoła - są sklepy - powroty do domów po zajęciach akurat... do autobusów na Broniewskiego i do tramwajów... w poprzek przez pasy i wzdłuż Elbląskiej. Pełno dzieci wszędzie - jak mrówek głośno rozmawiających i krzyczących. I pędzący samochód przez rondo, które jest zbudowane w sposób niebezpieczny celowo dla samochodów - z wysepką po środku i z podjazdem - trzeba zwolnić co by nie było... - bezpiecznie dla przechodniów okolicznych - bardzo dobrze. Szkoła z barierkami wzdłuż chodnika z dojściem do szkoły - super. Ale pędzić nie można... można zabić dzieci wiele... w całej okolicy i na długości ul. Elbląskiej i w okolicach, zanim rozejdą się w rozrzedzenie jak mrówki rozproszone po domach albo innych celach marszu lub biegu...T-27 (Agatka)
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.


Dlatego sprawcy pędzenia samochodem - sprawcy wypadku:

1. Odebrać natychmiast Prawo Jazdy i max punktów karnych (z p. par k.k. i k. samochodowego, etc.).

2. Zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych na lat 5. Bez odwołania. Ponowne zdawanie egzaminów na prawo jazdy po 5 latach od dziś pod warunkiem niekaralności kolejnej w okresie 5 lat od dziś i zachowania się.

3. Kara pozbawienia wolności w zależności od zeznań i zachowania sie oraz tłumaczeń i alkomatu oraz innych, etc. procedury sprawdzające sprawcę. Od (złagodzone ze względów sprawdzony - niechcący - biedak... płacze...): 1.5 roku pozbawienia wolności albo 3 lata w zawieszeniu - do 3 lub 5 lat bez zawieszenia - wykonane decyzje natychmiast z miejsca zdarzenia.

4. Odszkodowania i pozostałe potem...

5. Zebrać zeznania świadków - nie dyskutować - zbierać zeznania - jak nikt nie ma więcej nic z okolicy do dodania - zabezpieczyć miejsce i mienie... wezwać służby właściwe... - po zakończeniu wszystkiego i przekazaniu akcji innym służbom - rozejść się - do dalszych obowiązków dziś... złożyć raport na komendzie... dołączyć do teczki 'zdarzenia na dziś' => potem się zbierze i porobi Akta... zgodnie z regulaminami i procedurami. Poinformować przełożonych zgodnie z codziennymi procedurami. Oddelegować się ze stanowiska po zakończeniu czasu pracy i dopełnieniu obowiązków regulaminowych. Przekazanie obowiązków... Wolne...[..]Warszawa, dn. 12.wrzesnia.2013 r.

Zdarzenie z godz.: 16:10-16:30CET.

ul. Elbląska - Rondo ul. Saperów-Przasnyska - wypadek samochodowy.Kolejne Opowieści Policyjne w Kolekcjach i wkrótce...Życzymy Pouczającej lektury... warto uczyć sie żyć i zachowywać bezpiecznie... chodzi o bezpieczeństwo... oczywiste... no nic... dismissed... wolne... Coffee Time... relax...
NAWIĄZANIA:
POZNAJ ZASADY RUCHU DROGOWEGO
drogowe.republika.plPOSZUKIWANIA / ZAGADKI / HISTORIA / PRAWO

Sherlock Holmes i analiza robacza... aplikacje komputerowe w detektywistyce i kryminologii...

Komentarz do Artykułu - "Felieton: Z Krwi i Kości" - 27.07.2011 r. StacjaKultura

Informacje Wstępne - Ostrzeżenia - Artykuł...Nawiązania oficjalne:proszę się zawsze zastanowić, zanim ktoś chciałby zacząć rozmyślać o szkodzeniu lub robieniu źle... w jakimkolwiek znaczeniu dosłownym. nie uznaję szkodników. jakichkolwiek. 100%. AMENDS`.Jeśli chodzi o agencje towarzyskie (nawiązując do Artykułu) i jakiekolwiek materiały, które są prywatne i nie powinny być udostępniane w jakikolwiek sposób i gdziekolwiek - zawsze jest KARA prawna (instytucjonalna). To oczywiste. Więcej o konsekwencjach zachowania debilnego (szkodnikowego) tego typu, jak opisano w Artykule "Informacje i ostrzeżenia" w Dziale Psych Storiess "O żartach nastolatków"."To tylko dla żartów"... i same tragedie.Polecam Lekturę i przestrzegam. Konsekwencje dla poszkodowanych są największą tragedią w sytuacjach opisanych. Konsekwencje dla sprawców - zawsze prawne i wykonane 100% bez względu na tłumaczenia się szkodnika.Nie można robić źle. Tłumaczenia nie są brane pod uwagę. Tłumaczenia, to żydowska robota. A żydzi to zabójcy. Nie polecam robić źle.Patrz: Uwaga "Dla zapoznającego się".Materiały jakiekolwiek, jeśli już zostały sporządzone i istnieją - powinny być ZAWSZE bardzo dobrze zabezpieczone - tłumaczenia, że "zginęły" - uznawane są za przestępstwo tożsame z udostępnianiem materiałów, które nie powinny być udostępniane ze względów oczywistych - prawnych (patrz ochrona danych osobowych / informacji / etc.).Udostępnianie materiałów sporządzonych jeżeli istnieje potrzeba - TYLKO na polecenie lub prośbę sądu / prokuratury.Lepiej nie sporządzać materiałów, których zaginięcie lub udostępnienie mogłoby skutkować konsekwencjami prawnymi... (w drugiej kolejności)... a przede wszystkim (w pierwszej kolejności) - konsekwencjami dla osób, których materiały omawiane dotyczą.Dziękuję,

Zawsze z poważaniem,

Dariusz SmakulskiWarszawa, dn. 24.maja.2013 r.

godz.: 13:28CET.

DS`.

====.

PL.EU.MAY.24.2013T13:28CET.


CSI PPQ Part I - Hostel Tamka 30 w Warszawie - Kradzież Bagaży '2011(ISBN: 978-83-63973-98-8)‘Police Stories’’2010-2013. Pan donosi na przestępców... To ja Pana nazwę kapuś. Albo kabel. Jeszcze jakieś donosy?... - 23.06.2013 - DS`.PL.EU. -POLICJA - DETEKTYWISTYKA - KRYMINOLOGIA - Dział - Smaku Boooks © 2010 r. Dariusz Smakulski - DS`. - materiały tmp - TYLKO DLA DOROSŁYCH!

PL.EU.2010-2014.

par DS`.PL-EU.

SEP.26.2016T03:32CET.

(dernière mise à jour)